Giáo án điện tử lớp chồi - Thế giới động vật

Chia sẻ: hoangvanngocthuathie

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên chuyên ngành sư phạm mầm non - Giáo án điện tử lớp chồi - Thế giới động vật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử lớp chồi - Thế giới động vật

 

  1.   phÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG TRÀ                                                           TRƯỜNG MẦM NON BÌNH GIÁO ÁN : THÀNH LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC . CHỦ ĐIỂM : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT . CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH. ĐỀ TÀI : CHIA NHÓM ĐỒ VẬT THÀNH HAI PHẦN TRONG PHẠM VI 4. ĐỘ TUỔI: 4-5 TUỔI
  2. Hoạt động 1: trò chuyện
  3. Hoạt động 2: Ôn luyện
  4. Hoạt động 3: Chia nhóm
  5. Trò chơi: giúp tôi về đúng nhà
  6. Trò chơi: Chia nhóm đồ vật, con vật có số lượng 4 thành 2 phần
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản