Giáo án điện tử môn Lịch sử bài 1: Bình Liêu trước CMT8 1945

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Hai Ngoc Hai80 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
231
lượt xem
31
download

Giáo án điện tử môn Lịch sử bài 1: Bình Liêu trước CMT8 1945

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Kiến thức Sau bài học, học sinh biết: - Thực dân pháp đã đặt ra một số loại thuế và chính sách đối với nhân dân Bình Liêu giai đoạn trước cách mạng tháng 8 – 1945 - Dưới sự đàn áp dã man của quân Nhật và Pháp, nhân dân Bình Liêu đã anh dũng đấu tranh giành độc lập 2. Kĩ năng 3. Thái độ - Học sinh tự hào về truyền thống yêu nước của quân dân Bình Liêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn Lịch sử bài 1: Bình Liêu trước CMT8 1945

  1. Thứ 2 ngày 2 tháng 8 năm 2010 LÞch sö Bài 1: BÌNH LIÊU TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 I/ Mục tiêu II/ Đồ dùng dạy học III/ Các hoạt động dạy học IV/ Rút kinh nghiệm
  2. I/ Mục tiêu 1. Kiến thức Sau bài học, học sinh biết: - Thực dân pháp đã đặt ra một số loại thuế và chính sách đối với nhân dân Bình Liêu giai đoạn trước cách mạng tháng 8 – 1945 - Dưới sự đàn áp dã man của quân Nhật và Pháp, nhân dân Bình Liêu đã anh dũng đấu tranh giành độc lập 2. Kĩ năng 3. Thái độ - Học sinh tự hào về truyền thống yêu nước của quân dân Bình Liêu. Page  2
  3. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên - Bản đồ huyện Bình Liêu - Phiếu bài tập 2. Học sinh - Sách giáo khoa Page  3
  4. III/ Các hoạt động dạy học A. Ổn định tổ chức (1’) B. Kiểm tra bài cũ (3’) - Em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế? (Đáp án: Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp) - Nêu nội dung bài học kinh thành Huế? (Đáp án: Đây là di sản văn hoá chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta) Page  4
  5. III/ Các hoạt động dạy học C. Bài mới HĐ của thầy Thời HĐ của trò gian 1. Giới thiệu bài 3’ - Giáo viên trao bản đồ BL yêu cầu học Học sinh quan sát sinh xác định vị trí xã Đồng Văn, Lục bản đồ và thực hiện Hồn, Húc Động và giới thiệu: theo yêu cầu của giáo viên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đã đặt những loại thuế nào và thực hiện những chính sách gì đối với HS lắng nghe nhân dân BL, chúng ta cùng học bài hôm nay. Page  5
  6. C. Bài mới HĐ của thầy Thời HĐ của trò gian 2. Bài mới Hoạt động 1: Một số loại thuế và những chính 10’ sách được thi hành ở BL Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo HS thảo luận và làm cặp theo phiếu học tập sau: phiếu bài tập Câu 1. Đặt dấu x vào ô trước ý đúng Thực dân Pháp đã đặt những loại thuế nào đối với nhân dân ta: Thuế đinh Thuế rừng Thuế điền Thuế đường Thuế người Thuế chăn nuôi Page  6
  7. HĐ của thầy Thời HĐ của trò gian Câu 2. Thực dân Pháp đã thi hành những chính sách gì đối với nhân dân ta? …………………………………………………… …………………………………………………… Các nhóm phát biểu, nhận xét bổ sung - Giáo viên chốt nội dung đúng của hoạt động 1: Dưới sự đàn áp dã man như vậy của thực dân Pháp thì nhân dân BL có chịu khuất phục không, để biết điều đó ta sang hoạt động 2. Page  7
  8. Hoạt động 2. Nhân dân BL đã anh dũng đấu tranh giành độc lập HĐ của thầy Thời HĐ của trò gian Học sinh đọc nội dung hoạt động 2 10’ - 2 HS đọc trước lớp Thảo luận nhóm 4  Sau khi Nhật thay Pháp cai trị, chúng đã đàn - HS thảo luận và làm áp nhân dân ta như thế nào? phiếu bài tập ………………………………………………………… ……………………………………………… 2. Nhân dân BL đã hành động gì khi quân Nhật -Các nhóm phát biểu, đầu hành đồng minh rút về Tiên Yên? nhận xét, bổ sung ………………………………………………………… ……………………………………………. - Giáo viên chốt ý đúng - Rút ra bài học Page  8
  9. D. Củng cố dặn dò - Kiến thức: + Thực dân Pháp thi hành những chính sách tàn bạo với nhân dân ta + Nhân dân BL đã anh dũng nổi dậy đấu tranh giành độc lập - Liên hệ: Dưới chế độ XHCN hiện nay, chúng ta còn những loại thuế nào? - Thái độ: Tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân BL. - Chuẩn bị bài sau: “Thành lập chính quyền cách mạng và chiến dịch giải phóng Bình Liêu” - Nhận xét giờ học IV. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Page  9
  10. XIN CHÂN THÀNH  CÁM ƠN! Page  10
Đồng bộ tài khoản