Giáo án điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp lưỡng cư

Chia sẻ: donna_vit

Nêu đặc điểm chung của Lưỡng cư về môi trường sống, cơ quan di chuyển, đặc điểm hệ cơ quan? là động vật có xương sống thích nghi cả ở nước, cả ở cạn. - Da trần và ẩm di chuyển bằng 4 chi. hô hấp bằng da và phổi. là động vật biến nhiệt

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản