Giáo án điện tử môn sinh học: quan sát mổ tôm

Chia sẻ: donna_vit

Mổ, quan sát mang và cấu taọ trong: cơ quan tiêu hoá và thần kinh của tôm= làm sáng tỏ những đặc điểm cấu tạo trong thích nghi với đời sống ở nước của tôm sông. Viết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách cách tập chú thích đúng cho các hình vẽ đã vẽ sẵn trong sách

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản