Giáo án điện tử môn sinh học: tiêu hóa ở ruột non

Chia sẻ: donna_vit

Enim tác động lên tinh bột và đường đôi enzim amilaza( tuyến nước bọt), Biến đổi tinh bột thành đường đơn, Enzim tác động lên Prôtêin, Enzim pepsin, tripsin, êrepsin, Biến đổi prôtêin thành axit amin, Muối mật, lipaza

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản