Giáo án điện tử môn sinh học: ôn tập động vật không xương sống

Chia sẻ: donna_vit

Trùng roi vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng . - Hô hấp nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào . - Bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp, Trùng roi sinh sản vô tính theo cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản