Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 18: Chọn giống

Chia sẻ: tengteng12

Trong đời sống có rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường, để chữa trị phải nhờ insulin, trước đây insulin giá thành rất cao, những bệnh nhân nghèo gần như không còn hi vọng. Ngày nay dưới ánh sáng khoa học, đặc biệt với công nghệ gen đã góp phần cải thiện đáng kể năng suất sản xuất insulin và ngoài ra còn tạo ra được nhiều giống vật nuôi và cây trồng mới có năng suất cao. Vậy công nghệ gen là gì? Chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 18: Chọn giống

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
NHI
QUÝ THẦY CÔ
QUÝ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 12A7
CHƯƠNG IV
CH
BÀI 18
BÀI

CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG
DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Nội dung
I. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
1. Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp
ch
2. Quy trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến
Quy
dị tổ hợp
II. Tạo giống lai có ưu thế lai cao
1. Khái niệm về ưu thế lai
Khái
2. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai
di

3. Phương pháp tạo ưu thế lai
4. Một vài thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản
xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Bài


I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ
hợp
Vậy các vật
liệu tự
nhiên thu
nhiên
Tại sao lai tạo Tại sao BDTH
thập về ban
th
lại là phương có vai u có ặthể
đầ trò đ c
pháp cơ bản biệt quan trọng
trở thành
tạo sự đa dạng trong việc tạvật
o
giống
các vật liệu di giốnuôi ới?cây
ng m
nuôi
trồng được
truyền cho tr
ngay chưa?
chọn giống?
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Bài

I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ
hợp
P AABBcc x aabbCC

F1 AaBbCc


F2 AABBCC AABbCC AAbbCC AaBbCC AabbCC AaBbCC aaBBCC…AABBCC AABbCC AAbbCC… AAbbCC AabbCC aabbCC…
F3


AAbbCC AAbbCC
F4


Sơ đồ minh họa quá trình chọn lọc các tổ hợp gen
minh
mong muốn
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Bài


I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ
hợpVậy cơ chế phát sinh
các biến dị tổ hợp
trong quá trình tạo
dòng thuần là gì?
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ
hợp
1. Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp
ch
Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc
lập với nhau nên tạo các tổ hợp gen mới qua sinh sản
hữu tính.

2. Quy trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị
2. Quy
tổ hợp:
Nêu quy trình phát sinh
Nêu
- Bước 1: tạo các dòng thuần chủng
- Bước 2: lai các giống thuần → chn n ịọc raợp ững
các biế ọ d l tổ h nh
các
trong quá trình tạo
tổ hợp gen mong muốn
ủ ống thuần?
- Bước 3: tạo giống thuần chging: cho dòng cá thể
chọn được tự thụ phấn hoặc giao phối gần.
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


Hình 18.2 Một phần trong sơ đồ tạo giống lùn
năng suất cao
Giống lúa Peta X Giống lúa Dee-geo woo-gen


Giống lúa IR8
Takudan X X IR - 12 - 178
Takudan IR


CICA4
IR 22
Dựa vào sơ đồ 18.2
chỉ rõ các bước tạo
giống thuần?
Giống lúa IR8
Giống lúa Dee-geo woo-gen
Gi
Thu hoạch giống lúa
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ
hợp o giống lai có ưu thế lai cao
II.Tạ
II.T
1. Khái niệm ưu thế lai:
Khái
Là hiện tượng con lai có năng
suất, sức chống chịu, khả năng
sinh trưởng phát triển cao vượt
trội so với các dạng bố mẹ.A B C
X
Bố:
Mẹ: Lợn Ỉ
Lanđrat
Lợn Ỉ lai
x

Bố: Bò Hà Lan Mẹ: Bò vàng VN
Con F1
F1 cho nhiều sữa & thích nghi với khí hậu, chăn nuôi ở
cho nhi
Việt Nam
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


II.Tạo giống lai có ưu thế lai cao
1. Khái niệm về ưu thế lai:
Khái
2. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai:
2. di
• Giả thuyết siêu trội: ở trạng thái dị hợp tử về nhiều
cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về
nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng
thái đồng hợp kể cả đồng hợp trội.
• Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở đời F1 và
giảm dần ở các đời sau, vì vậy không dùng con lai
gi
để làm giống.

P AABBcc x aabbCC
AaBbCc vượt trội so với P
F1 :
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Cho F1 phối với F1:
Cho

♂ AaBbCc x ♀ AaBbCc
AaBbCc
F1 x F1:

F2 : AABBCC, AABbCc, AAbbcc,
AAbbcc,
AaBBCC, AaBbCc, Aabbcc
AaBBCC, AaBb Aabbcc
aaBBCC, aaBbCc, aabbcc
aaBBCC,

Tại sao ưu thế lai
giảm dần qua các
thế hệ?
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


II.Tạo giống lai có ưu thế lai cao
1. Khái niệm về ưu thế lai:
Khái
2. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai:
di
3. Phương pháp tạo ưu thế lai
3.
- Bước 1: Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau.
- Bước 2: Lai các dòng thuần chủng để tìm tổ hợp lai
có ưu thế lai cao nhất
Có thể sử dụng các phương pháp sau:
* Lai thuận nghịch
Lai
* Lai khác dòng đơn:
Dòng A x Dòng B → con lai C dùng trong SX
Dòng
* Lai khác dòng kép: x
PLai AABBcc aabbCC
Dòng A x Dòng B → con lai C
Dòng
F1: Dòng D x AaBbCc vcont lai ội so với P
Dòng E → ượ tr F
Dòng
Con lai C x Con lai F → Con lai kép G
Con
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢPII.Tạo giống lai có ưu thế lai cao
3. Phương pháp tạo ưu thế lai:

• Ưu điểm: con lai có ưu thế lai cao sử dụng vào mục
đích kinh tế.
• Nhược điểm: tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công
sức, tạo dòng thuần và duy trì dòng thuần, ưu thế
lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các
thế hệ.
Nêu ưu và nhược điểm
của phương pháp tạo
ưu thế lai?
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


II.Tạo giống lai có ưu thế lai cao
3. Phương pháp tạo ưu thế lai
4. Một vài thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong
4.
sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Giống lúa mới có tên
gọi HTY100, cho gạo
Hãy kể tên các thành tựu cơm mềm, có
ngon,
tạo giống vật nuôi cây thơm nhẹ, đã
mùi
trồng có ưu thế lai caoợc đăng ký thương
đư ở
việt nam? hiệu độc quyền Thiên
Hương HYT100.
Cà chua HT.42 – Chất lượng cao khẩu vị ngọt, quả

chắc, có thể cất giữ và vận chuyển mà không gây
hỏng
Ngô lai khác dòng tăng
Ngô
Su hào lai: 1 → 1,5 kg/củ
Su 1,5
năng suất 30%
năng
Cá lai
X đẹp
hơn
Trê lai
Trê
to hơn
to
X
CỦNG CỐ
Để tạo ưu thế lai ở vật nuôi, ở nước ta thường
sử dụng công thức lai nào sau đây ?

A. Phối con cái cao sản thuộc giống thuần nhập nội
với con đực thuộc giống trong nước.
B. Phối con đực cao sản thuộc giống thuần nhập
nội với con cái thuộc giống trong nước.
C. Phối con cái cao sản thuộc giống trong nước với
con đực thuộc giống thuần nhập nội
D. Phối con đực cao sản thuộc giống trong nước với
con cái thuộc giống thuần nhập nội
CỦNG CỐ
Câu nào sau đây giải thích về ưu thế lai là đúng?
Câu

A. Lai hai dòng thuần chủng khác nhau sẽ luôn tạo
Lai
ra con lai có ưu thế lai cao.
B. Lai khác dòng thuần khác xa nhau về khu vực địa
Lai
lí luôn cho ưu thế lai cao.
C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ
Ch
nhất định mới có thể cho ưu thế lai cao.
D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao
Ng
làm giống vì con lai thường không đồng nhất về
kiểu hình.
CỦNG CỐ
• Nguồn biến dị di truyền của quần thể
vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?
• Thế nào là ưu thế lai?
• Nêu phương pháp tạo giống cho ưu thế lai?
• Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần
ở đời sau?
VỀ NHÀ
NHÀ
• Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 78 sgk.
• Sưu tầm một số hình ảnh về thành tựu tạo giống ở
Việt Nam.
• Đọc mục II.1 trang 80 và cho biết phương pháp để
tạo ra giống cây “cà-khoai” bằng cách nào?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản