Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 22: Bảo vệ vốn gen

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
202
lượt xem
23
download

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 22: Bảo vệ vốn gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- bài 22: bảo vệ vốn gen', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 22: Bảo vệ vốn gen

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Di truyền y học là gì? Câu 2: Trong các bệnh di truyền sau đây bệnh nào là bệnh di truyền phân tử A. Hội chứng B. Hội chứng Claiphentơ Đao C. Hội chứng Tơc nơ D. Bệnh Bạch tạng Câu 3: Trong các bệnh di truyền sau đây bệnh nào là hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST: A. Ung thư máu B. Phêninkêtô niệu C. Mù màu D. Máu khó đông
 2. TIẾT 23: BÀI 22 Giáo viên giảng dạy: Lê Thị Ngọc Trâm
 3. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI Vì sao phải bảo vệ vốn gen của loài người? - Nhiều loại gen đột biến được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là gánh nặng di truyền cho loài người. Vậy có cách gì hạn chế bớt “gánh nặng di
 4. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI 1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến 2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh a. Tư vấn di truyền Nhiệm vụ: + Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này + Cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ để phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau. Di truyền y học tư vấn: là một lĩnh vực chẩn đoán di truyền y học hình thành trên cơ sở những thành tựu về di truyền người và di truyền y học.
 5. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI 1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến 2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh b. Sàng lọc trước sinh Xét nghiệm trước sinh: là những xét nghiệm phân tích NST, phân tích ADN để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không. Phương pháp: + Chọc dò dịch ối. + Sinh thiết tua nhau thai.
 6. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI 1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến 2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh 3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tương lai Liệu pháp gen: - Là kỹ thuật chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến. - Gồm 2 biện pháp: đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh và thay thế gen bệnh bằng -genục đích: phục hồi chức năng bình thường M lành. của tế bào hay mô, khắc phục sai hỏng di truyền, thêm chức năng mới cho tế bào. - Về nguyên tắc: là kỹ thuật chuyển gen.
 7. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI 1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến 2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh 3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tương lai - Quy trình: gồm 3 bước (SGK) + Tách tế bào đột biến ra từ người bệnh. + Các bản sao bình thường của gen đột biến được gài vào virut (sống trong cơ thể người) rồi đưa vào các tế bào đột biến ở trên. + Chọn các dòng tế bào có gen bình thường lắp đúng thay thế cho gen đột biến rồi đưa trở lại bệnh nhân để sản sinh các tế bào bình thường thay cho tế bào bệnh.
 8. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN 1. ỌC động xã hội của việc giải mã bộ gen người H Tác
 9. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN 1. Tác đHỌC xã hội của việc giải mã bộ gen người ộng • Liệu những hiểu biết về hồ sơ di truyền của chính chúng ta có cho phép tránh được các bệnh tật di truyền hay chỉ đơn thuần thông báo về cái chết sớm có thể xảy ra và không thể tránh được. • Hồ sơ di truyền của mỗi người liệu có bị xã hội sử dụng để chống lại chính họ hay không? (trong vấn đề xin việc làm, hôn nhân…)
 10. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC 1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người 2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế bào. mang lại những lo ngại: Cũng Các gen kháng thuốc kháng sinh có thể phát tán sang vi sinh vật gây bệnh cho người không?
 11. Các sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen có an toàn cho sức khoẻ con người không?
 12. Con người có sử dụng kĩ thuật nhân bản vô tính để tạo ra con người nhân bản không?
 13. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC 1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người 2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế . Vấbào. di truyền khả năng trí tuệ: n đề a. Hệ số thông minh (IQ) - IQ (Intelligence Quotient) là chỉ số thông minh và được dùng để xác định giá trị thông minh của con người. - Công thức tính IQ: IQ = MA/CA x 100 Trong đó: MA (Mental Age) là tuổi trí tuệ, tính bằng tháng, quy từ điểm trắc nghiệm. CA (Chronological Age) là tuổi thực tế tính bằng tháng, theo thời gian sinh trưởng của mỗi người).
 14. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN Ọ Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người H1.C 2. Vấn đề phát sinh. 3. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ: a. Hệ số thông minh (IQ) b. Khả năng trí tuệ và sự di truyền:năng trí tuệ được di truyền. - Khả - Chỉ số IQ còn bị chi phối bởi yếu tố môi trường. - Một số biện pháp bảo vệ tiềm năng di truyền trí năng: + Tránh các tác nhân gây đột biến. + Đảm bảo cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, được tiếp cận với nền văn minh
 15. TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC 1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người 2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế . Vấbào. di truyền khả năng trí tuệ: n đề . Di truyền học với bệnh AIDS • Nguyên nhân gây bệnh AIDS là gì? Hậu quả của nó thế nào? Làm thế nào để hạn chế bệnh này?
 16. BA CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM HIV
 17. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP • Câu 1: Để bảo vệ vốn gen của loài người, cần tiến hành những biện pháp gì? • Tạo môi trường sạch. • Tránh và hạn chế tác hại của các tác nhân gây đột biến. • Sử dụng liệu pháp gen. • Sử dụng tư vấn di truyền y học.
 18. • Câu 2: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát điều gì? • Tế bào thai bong ra trong nước ối.
Đồng bộ tài khoản