Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Công nghệ lai tế bào Soma- Thi GVG

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
50
lượt xem
10
download

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Công nghệ lai tế bào Soma- Thi GVG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- công nghệ lai tế bào soma- thi gvg', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Công nghệ lai tế bào Soma- Thi GVG

 1. Phan Thị Thái Phan Lê Thị Thu Quý Trần Thị Mộng Trúc Lê Thị Phương Thao Trương Thị Hòa Đào Thị Thanh Hiền Nguyễn Thị Đầu Hoàng Thị Hồng Gấm Sinh :2B Sinh
 2. Lai tế bào soma    
 3. 1.Khái niệm Tế bào soma là loại tế bào sinh dưỡng   đã biệt hóa cao đảm nhiệm 1 chức năng  nhất định của cơ thể Sự kết hợp của 2 tế bào soma mang   những đặc tính của 2 loài lai gọi là lai tế  bào soma.
 4. 2.Đặc điểm:  Lai khác loài chi, họ ,bộ,... ­ Áp dụng đồng thời công nghệ nuôi cấy  ­ tế bào và dung hợp tế bào trần.
 5. 3.So sánh Lai tế bào soma Lai hữu tính   Nhanh, tiết kiệm  Thời gian dài, thực hiện    thời gian lâu Khác loài Cùng loài   Năng suất cao  Năng suất thấp  Phức tạp  Đơn giản  Chi phí cao  Chi phí thấp Công nghệ hiện    Thủ công đại  Chất lượng cao  Tạo ra được nhiều  
 6. 4.Nội dung Khái quát chung:  ­ Vì tế bào thực vật có thành tế bào cellulo nên  phải tách bỏ thành tế bào để có thể lai tế bào  soma(lai tế bào trần) một cách dễ dàng. ­ Nhờ công nghệ nuôi cấy tế bào và lai tế bào  trần đã cho phép các nhà tạo giống tạo nên  những tế bào lai khác loài,chi,họ,bô,....những tế  bào lai này được gọi là tế bào soma. Từ tế bào  lai tạo này tạo nên mô sẹo và sẽ tái sinh nên  cây lai soma mang đặc điểm di truyền của cả  bố và mẹ chẳng khác gì lai hữu tính.
 7. Tạo tế bào trần Dung hợp tế bào trần Quy trình Nuôi cấy tế bào trần Tái sinh cây từ tế bào trần
 8. Quá trình lai soma Cây trưởng thành Mô sẹo Tế bào lai Tế bào trần
 9. 5.Quy trình 5.1) Tạo tế bào trần      a) Phương pháp cơ học - Cho miếng mô vào dung dịch ưu trương để  khối tế bào chất cùng màng sinh chất tách  khỏi vỏ cellulose. ­  Kim nhọn,dao phẩu tích để cắt các mô cùng  lớp vỏ. ­ Ngâm vào môi trường nuôi cấy pha loãng, tế  bào sẽ phồng to và tách khỏi vỏ cellulose ra  ngoài tạo thành các protoplast tự do. ­ Năng suất thấp. 
 10. b) Phương pháp sử dụng enzim  ­ Sử dụng enzim để phân hủy lớp vỏ tạo  tế bào trần  ­ Hiệu quả cao hơn so với pp cơ học.  
 11. 5.2) Dung hợp tế bào trần     a) Dung hợp protoplast        ­ xử lý bằng NaNO3 : + Phương pháp này cho hiệu quả thấp vì      NaNO3 không thích hợp với tế bào bị không  bào hóa mạnh như protoplast từ nhu mô lá.        ­ xử lý bằng PEG:  Xử lý PEG cùng với pH/Ca2+ có hiệu quả tăng  tần số dung hợp và khả năng sống sót của  protoplast. PEG có 2 tác dụng:       ­ cung cấp cầu nối để Ca2+ có thể liên kết  các bề mặt màng vơi nhau.       ­ dẫn đến sự rối loạn diện tích bề mặt màng.
 12. b) Dung hợp bằng điện + phương pháp này đơn giản, nhanh,  hiệu quả hơn dung hợp bằng hóa  chất,không gây độc đối với tế bào hoặc  thể dị nhân như được xử lý bằng PEG. 
 13. Lá được cắt từ cây X ử lí  e n zim   đ ể h ò a   ta n  m à n g  tế  b à o Kí c h  th í c h  b ằ ng   đ iệ n  p ro to p la s t h a y h ó a  c h ấ t Du n g  h ợ p  tế  b à o Du n g  h ợ p  n h â n
 14. Dung hợp tế bào
 15. 5.3) Nuôi cấy tế bào trần(protoplast) a) môi trường nuôi cấy Thành phần dinh dưỡng: B5,MS,Ca,   sucrose(3­5%)..... Áp lực thẩm thấu của môi trường  Mật độ dàn trải protoplast: tối ưu là   1.104 – 1.105/mL.
 16. 5.4) Tái sinh cây từ  tế bào trần(protoplast) a) Tạo vách tế bào    Quá trình hình thành vách tế bào có thể  hoàn chỉnh trong vòng 2­ vài ngày mặc  dù các protoplast trong nuôi cấy thường  bắt đầu tái sinh vách tế bào sau khi  phân lập một vài giờ. Các protoplast  phát triển vách kém thường phân chia tế  bào cũng rất kém.
 17.      b) Phát triển cây hoàn chỉnh (callus)    ­ Sau khi tạo vách tế bào chung quanh, các tế  bào được tái cấu trúc đã tăng kích thước và  sau 1 tuần xuất hiện sự phân chia đầu tiên  ­ Sau 2 – 3 tuần , các khuẩn lạc tế bào có kích  thước lớn được tạo thành và có thể cấy  chuyển chúng lên môi trường không có sự  điều chỉnh áp lực thẩm thấu để phát triển  thành cây hoàn chỉnh, các cây hoàn chỉnh  này được cảm ứng để phân hóa cơ quan,  hoặc tái sinh thành cây hoàn chỉnh.
 18. 6) Chọn lọc các tế bào lai a) Chọn lọc các thể lai soma Phương pháp mẫn với dược phẩm - Các đột biến khuyết dưỡng - Chọn lọc bổ sung di truyền - Sử dụng các đột biến bạch tạng có các gene không - allele cho chọn lọc bộc bổ sung di truyền b) Chọn lọc tế bào lai c) Con lai do sự dung hợp nhân d) Con lai do sự dung hợp tế bào chất
 19. Sản phẩm của quá trình dung hợp
 20. Tái sinh cây từ tế bào trần(protoplast)
Đồng bộ tài khoản