Giáo án điện tử môn Xác suất thống kê - Tuần 7

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
208
lượt xem
76
download

Giáo án điện tử môn Xác suất thống kê - Tuần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'giáo án điện tử môn xác suất thống kê - tuần 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn Xác suất thống kê - Tuần 7

 1. TRẦN AN HẢI   TUẦN 7  HÀ NỘI - 2009
 2. Chƣơng 6 Kiểm định giả thuyết thống kê _________________________________________________ §1 KHÁI NIỆM GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Khi nghiên cứu nhu cầu thị trường về một loại hàng hóa nào đó, ta có thể đưa ra các cặp nhận định sau:
 3.  H0: Nhu cầu trung bình về loại hàng hóa này là 1000 đơn vị/tháng. H1: Nhu cầu trung bình về loại hàng hóa này  1000 đơn vị/tháng.  H0: 70% người thích dùng loại hàng hóa này. H1: Tỉ lệ người thích dùng loại hàng hóa này < 70%.
 4. Sự đúng hay sai của các nhận định này không thể biết được một cách chắc chắn, trừ khi ta khảo sát được toàn bộ tổng thể. Muốn chấp nhận hay bác bỏ các nhận định này ta phải dựa vào lấy mẫu về nhu cầu loại hàng hóa này, vì vậy H0, H1 được gọi là các giả thuyết thống kê.
 5. Nói chung, một giả thuyết thống kê là một nhận định về tổng thể. Giả thuyết mà ta nghi ngờ nó sai, muốn bác bỏ được ký hiệu là H0 (gọi là “giả thuyết không”). Còn giả thuyết đối lập với nó được ký hiệu là H1 (gọi là “đối thuyết”) Việc xuất phát từ một mẫu để chấp nhận hay bác bỏ các giả thuyết H0, H1 được gọi là kiểm định giả thuyết.
 6. §2 PHƢƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Giả sử ta cần kiểm định một giả thuyết H0 nào đó. Trước hết ta giả sử H0 đúng và từ đó dựa vào mẫu ngẫu nhiên tổng quát và một số dương  rất bé cho trước để tìm một biến cố A sao cho .
 7. Theo nguyên lý xác suất nhỏ, A có thể xem như không xảy ra trong một phép thử. Vì vậy, với một mẫu cụ thể nếu A xảy ra thì ta xem như việc giả sử H0 đúng là không hợp lý, và bác bỏ nó (thừa nhận H1). Còn nếu A không xảy ra thì ta chưa có đủ cơ sở để bác bỏ H0 (bởi vì biết đâu với một mẫu cụ thể khác, A lại xảy ra), nên ta tạm chấp nhận H0 đúng (bác bỏ H1).
 8. Chọn biến cố A như thế nào? Từ giả thiết H0 đúng, ta xây dựng hàm . Sau đó tìm miền sao cho . Ta chọn . Với mẫu cụ thể (x1, x2, …, xn), nếu , thì bác bỏ H0, thừa nhận H1. Nếu , thì tạm chấp nhận H0, bác bỏ H1.
 9. Ta gọi  là mức ý nghĩa (thường ).  là tiêu chuẩn kiểm định.  là miền bác bỏ H0.
 10. Khi đưa ra lựa chọn về H0 và H1, ta có thể phạm một trong hai loại sai lầm:  Sai lầm loại 1: Bác bỏ H0 khi thực ra H0 đúng.  Sai lầm loại 2: Chấp nhận H0 khi thực ra H0 sai. Người ta muốn đưa ra một cách kiểm định làm giảm thiểu cả hai loại sai lầm này, nhưng không bao giờ tồn tại một cách như vậy.
 11. Khả năng mắc sai làm loại 1 chính là . Người ta thường lấy sai lầm nghiêm trọng hơn làm sai lầm loại 1 và kiểm soát nó bằng cách ấn định rất bé. Ví dụ Khi định đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, ta có thể đưa ra cặp nhận định sau:  Đầu tư bị lỗ.  Đầu tư có lãi.
 12. Sai lầm khi bác bỏ “Đầu tư bị lỗ” sẽ rất nghiêm trọng vì nó có thể dẫn ta đến sự phá sản. Vì vậy, để kiểm soát ta chọn nó là sai lầm loại 1 và H0 là “Đầu tư bị lỗ”.
 13. §3  KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ KÌ VỌNG Bài toán kiểm định: Cho mẫu (x1, x2, …, xn) rút ra từ bnn X. Với mức ý nghĩa , hãy kiểm định kỳ vọng   H0: H1:  H0: H1:  H0: H1:
 14.  Trƣờng hợp , đã biết Ta dùng chỉ tiêu kiểm định . Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên
 15. Ví dụ Nếu máy móc hoạt động bình thường, thì khối lượng của sản phẩm do một nhà máy sản suất là bnn X có phân bố chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 2kg và khối lượng trung bình là 20kg. Nghi ngờ máy hoạt động không bình thường làm thay đổi khối lượng trung bình của sản phẩm, người ta cân thử 100 sản phẩm và thu được kết quả Khối lượng (g) 18 19 20 21 22 Số sản phẩm 5 25 40 20 10 Với mức ý nghĩa  = 0,05 hãy kết luận về nghi ngờ trên.
 16. Giải khối lượng trung bình của sản phẩm hiện giờ. Ta cần kiểm định H0: H1: . . , nên tạm chấp nhận H0. 
 17.  Trƣờng hợp , chƣa biết Ta dùng chỉ tiêu kiểm định . Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên
 18. Ví dụ Định mức thời gian hoàn thành của một sản phẩm là 14 phút. Có cần thay đổi định mức không, nếu theo dõi thời gian hoàn thành một sản phẩm ở 25 công nhân, ta thu được số liệu sau Thời gian sx 1 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 sản phẩm (phút) Số công nhân 2 6 10 4 3 Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa  = 0,05, biết rằng thời gian hoàn thành một sản phẩm là bnn X có phân bố chuẩn.
 19. Giải định mức thời gian hoàn thành 1 sản phẩm hiện giờ. Ta cần kiểm định H0: H1: . . , nên bác bỏ H0 hay cần phải thay đổi định mức. 
 20.  Trƣờng hợp X có phân phối bất kỳ và kích thƣớc mẫu  Nếu biết , ta dùng chỉ tiêu kđ .  Nếu chưa biết , ta dùng chỉ tiêu kđ . Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên
Đồng bộ tài khoản