Giáo án điện tử ngữ văn 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Chia sẻ: openall

Biết vận dụng kiến thức về phong cách ngôn ngữ hành chính vào việc đọc – hiểu văn bản và tạo lập văn bản hành chính. Mời quý thầy cô cùng tham khỏa giáo án về phong cách ngôn ngữ hành chính.

Nội dung Text: Giáo án điện tử ngữ văn 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12

Tiết 125 Tiếng Việt : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH.I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp Hs

- Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ
trong phong cách ngôn ngữ hành chính

- Biết vận dụng kiến thức về phong cách ngôn ngữ hành chính vào việc đọc –
hiểu văn bản và tạo lập văn bản hành chính

II/ Phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp, thực hành luyện tập

III/ Phương tiện : SGK, SGV, Thiết kế dạy học, một số văn bản hành chính

III/ Tiến trình lên lớp :

- Ổn định lớp:

- Kiểm tra bài cũ:

- Bài mới:

Hoạt động của Gv Hoạt động của Nội dung cần đạt
HS

Hoạt động 1: Hướng I/ Khái quát về phong cách ngôn
dẫn HS nắm nội dung ngữ hành chính:
bài học trong SGK 1. Khái niêm : PCNNHC là loại
- Nhắc lại các PCNN thể hiện trong các văn bản
phong cách NN thuộc lĩnh vực giao tiếp điều hành
đã học: ( HS dựa vào SGK và quản lí xã hội – gọi là văn bản
PCNNNT,PCNN trình bày nhận xét hành chính, gồm:
SH, về văn bản hành - Văn bản quy phạm pháp luật
PCNNCL,PCNN chính – Trên cơ
- Văn bản hội nghị
BC, PCNNKH) sở so sánh với các
PCNN đã học – - Văn bản thủ tục hành chính
- Yêu cầu Hs trình
bày những hiểu từ đó nắm lí 2. Đặc điểm của PCNNHC:

biết về thuyết - Tính khuôn mẫu
PCNNHC? - Tính minh xác
- Có thể đưa một - Tính công vụ
số văn bản HC ,
II/ Cách sử dụng phương tiện
qua đó phân tích
ngôn ngữ trong PCNNHC:
rút ra đặc điểm
1. Về ngữ âm, chữ viết

2. Về từ ngữ

3. Về kiểu câu

4. Về biện pháp tu từ

5. Về bố cục trình bày

III/ Luyện tập :

1. Bài tập 1: HS tự trả lời

2. Bài tập 2 : Hai văn bản a và b
dùng ngôn ngữ không phù
hợp ( ngôn ngữ thuộc
PCNNsinh hoạt )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản