Giáo án điện tử tiết 30: Cấu trúc các loại virut

Chia sẻ: Trandinh Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

1
286
lượt xem
90
download

Giáo án điện tử tiết 30: Cấu trúc các loại virut

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số người nhiễm HIV đang còn sống: 40 triệu người Trong đó người lớn 37 Triệu người; Trẻ em

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiết 30: Cấu trúc các loại virut

 1. Theo số liệu tình hình nhiễm HIV trên thế giới và Việt nam như sau Số người nhiễm HIV đang còn sống: 40 triệu người Trong đó người lớn 37 Triệu người; Trẻ em
 2. Vậy virut là gì? Cấu trúc như thế nào? Phương thức sống ra sao?     
 3. Chương III Virut - Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch    
 4. Tiết 30 Cấu trúc các loại virut    
 5. I.Đặc điểm chung của virut    
 6. Theo dõi thí nghiệm của Ivanopxki (1892)    
 7. Thí ThÝệm của cña Ivan«pxki (n¨m nghi nghiÖm Ivanopxki (1892) 1892) L¸ c©y NghiÒn DÞch Qua thÝ nghiÖm thuèc l¸ chiÕt Läc qua nÕn trªn, em cã nhËn bÞ läc vi khuÈn xÐt g× vÒ kÝch th- bÖnh DÞch läc íc cña virut ? RÊt nhá bÐ, Soi d­íi kÝnh Nu«i trªn NhiÔm nhá h¬n rÊt hiÓn vi m«i tr­êng vµo l¸ nhiÒu so víi th¹ch c©y lµnh quang häc kÝch th-íc cña vi khuÈn. Gäi mÇm Kh«ng thÊy bÖnh lµ Kh«ng C©y mÇm bÖnh     virut thÊy vÉn bÞ
 8. Kết luận 1. Kích thước của virut ­Rất nhỏ bé: Khoảng 10 –100nm (1nm=10-4A0 = 10-6mm) - Chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi điện tử Virut lớn nhất = 1/10 kích thước Vi khuẩn Virut nhỏ nhất = 1/100 kích thước Vi khuẩn    
 9. 2. Hình dạng của virut    
 10. Qua quansát hình thấy một scóvirut ng hình Quan sát em thái virut ố nhữ sau dạng nào? Virut d¹i Virut HIV Virut b¹i liÖt Virut viªm Virut kh¶m thuèc l¸   n·o  Phage T2
 11. Gồm 3 dạng cơ bản Hình trụ Hình khối Dạng phối xoắn hợp Virut Virut b¹i liÖt Virut HIV Phage     kh¶m
 12. Kết luận về hình thái của virut: Virut có 3 dạng hình thái cơ bản: ­ Hình trụ xoắn: Capsome sắp xếp theo  chiều xoắn của axit nucleic ­ Hình khối: Capsome sắp xếp theo hình  khối đa diện với 20 mặt tam giác đều hoặc  dạng khối cầu ­ Hình phức hợp: Ví dụ phge đầu cấu trúc  khối đuôi có cấu trúc trụ xoắn    
 13. Hình dạng của virut do yếu tố nào qui định? Hình dạng do cấu trúc của virut qui định    
 14. 3. Cấu trúc của virut    
 15. Quan sát sơ đồ cấu trúc của virut Lâi (bé gen) Qua quan sát em Vá(capsit) thấy virut được c ấ u tạ o b ở i những thành phần nào? Bản chất mỗi thành Axit nuclªic phần là gì?     Capsit
 16. Lâi (bé gen) Lâi( bé gen): Axit Nuclªic Vá(capsit) Vá (capsit): Pr«tªin Phøc hîp gåm axit nuclªic vµ pr«tªin ®-îc gäi lµ Axit nuclªic Nuclª«capsit Capsit Nuclª«capsi    
 17. Bé gen cña virut cã Bé gen cña sinh ®iÓm g× sai kh¸c Bé gen cña bé gen vËt nh©n chuÈn so víi so víi virut cña sinh vËt nh©n chuÈn? Bé gen (ARN) Bé gen (ADN) Bé gen (ADN) Bé gen cña virut cã Bé gen cña sinh thÓ lµ ADN hoÆc vËt nh©n   ARN,   chuÈn lu«n lµ
 18. Kết luận a. Cấu tạo chung Virut có cấu tạo gồm hai thành phần -Lõi: Là một phân -Vỏ (capsit): Bằng protein tử axit nucleic Capsit được cấu tạo từ các đơn Bộ gen của virut có vị là capsome thể là AND hoặc Kích thước của virut phụ thuộc ARN vào số lượng capsome Sự kết hợp giữa axit nucleic và protein gọi là NucleoCapside    
 19. Virut có những dạng cấu tạo nào? b. Các dạng cấu tạo    
 20. Quan sát sơ đồ sau. Hãy cho biết virut có những dạng cấu tạo nào? Vá ngoµi Axit nuclªic Capsit Gai glyc«pr«tªin Virut trần (dạng đơn Virut có vỏ bọc giản): (dạng phức tạp) Cấu tạo chỉ có lõi và vỏ   capsit  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản