Giáo án điện tử tiểu học: An toàn giao thông lớp 4

Chia sẻ: tengteng4

Tham khảo bài viết 'giáo án điện tử tiểu học: an toàn giao thông lớp 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: An toàn giao thông lớp 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
BÀI 2 : VẠCH KẺ ĐƯỜNG,
CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN
HỆ THỐNG BÁO HIỆU
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
VẠCH
RÀO CHẮN
CỌC TIÊU
KẺ ĐƯỜNG
VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC
TIÊU VÀ RÀO CHẮN
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU VỀ VẠCH KẺ ĐƯỜNG


HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU VỀ CỌC TIÊU


HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM HIỂU VỀ RÀO CHẮN
HOẠT ĐỘNG I
TÌM HIỂU VỀ VẠCH
KẺ ĐƯỜNG
QUAN SÁT HÌNH SAU
Vạch kẻ đường gồm
Các Chữ viết
Mũi tên
vạch kẻ
VẠCH KẺ
ĐƯỜNG
CÓ TÁC
DỤNG
HÃY CÙNG
GÌ? TÌM HIỂU NHÉ
Tớ là vạch đi bộ qua
đường
Tớ giúp
người đi bộ
đi qua
đường đúng
quy định.
KHI ĐI BỘ
QUA ĐƯỜNG,
BẠN NHỚ ĐI
LÊN NGƯỜI
TỚ NHÉ!!!
HỌ Ọ ĐI QUA HAY SAI QUY ĐỊNH???
HĐI ĐÚNG
ĐƯỜNG SAI
QUY ĐỊNH
RỒI!!
BẠN ĐỪNG
BẮT
CHƯỚC
NHÉ!!!
Tớ là vạch dừng xe
(vạch liên tục)
Tớ giúp mọi
người biết chỗ
dừng xe đúng quy
định
ĐỐ BẠN TRANH NÀO
DỪNG XE ĐÚNG QUY ĐỊNH?
.
I
R
G
N
Ú
Đ


E
X
G
N
D
Ã
Đ
H


K
H
C
V
U
A
S
TRANH 1
R
I
A
S


E
X
G
N
D
Ã
Đ
HƯ
K
H
V
C
R
T

TRANH 2
Tớ là vạch dọc liền.Tớ giúp phân làn để
xe không vượt qua
Theo bạn, hình nào
BẠN CHỌN SAI RỒI.
mọi người đi đúng
VÌ HỌ ĐÃ ĐI
SAI LÀN ĐƯỜNG luật. Vì sao???


TRANH 1 BẠN CHỌN ĐÚNG RỒI.
VÌ HỌ ĐÃ ĐI
ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG
TRANH 2
Vạch kẻ đường để hướng
dẫn, điều khiển giao thông.
Vạch kẻ đường nhằm
đảm bảo an toàn cho người
và xe.
HOẠT ĐỘNG II
TÌM HIỂU VỀ
CỌC TIÊU
Cọc tiêu có
tiết diện vuông,
cao 60 cm,
CỌCTIÊU
sơn trắng,
đầu trên sơn đỏ
Tớ được đặt ở mép các
đoạn đường nguy hiểm
Tớ chỉ phạm vi nền
đường an toàn và hướng
đi của tuyến đường
Cọc tiêu có tiết diện vuông, cao
60 cm, sơn trắng, đầu trên sơn đỏ
Cọc tiêu được đặt ở mép các
đoạn đường nguy hiểm, chỉ phạm vi
nền đường an toàn và hướng đi của
tuyến đường
HOẠT ĐỘNG III
TÌM HIỂU VỀ RÀO
CHẮN
Tớ được đặt ở
những nơi thắt
hẹp, đường
cấm, đường cụt

RÀO CHẮN CỐ ĐỊNH
Còn tớ là
hàng rào
chắn cố
định.
Mình là rào
RÀO CHẮN
chắn di
DI ĐỘNG
động đó.
Bạn có thể
thấy tớ ở
những nơi đang
sửa chữa, xây
dựng.
Tớ có thể nâng lên,
hạ xuống, đẩy ra
hoặc đóng mở
được.
Có 2 loại hàng rào chắn :
+ Hàng rào chắn cố định : ở
những nơi đường thắt hẹp,
đường cụt.
+Hàng rào chắn di động : có
thể nâng lên, hạ xuống, đẩy
ra đẩy vào hoặc đóng mở
được.
1 3

2 4
Tớ quy định
Tớ là vạch
nơi người đi
dừng xe bộ qua đường
Sắp xếp các phiếu sau
Tớ là vạch
Tớ phân làn
dọc liền.

vào hình thích hxe p
Tớ là vạch
Tớ quy định
đi bộ qua
nơi dừng xe
đường
VẠCH ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG
DỌNG XE
Ừ C LIỀN


QUANtênGcủaLVÀvạch
Hãy nêu SÁT các
IAO Ộ
kẻ đường trong hình.
TRẢ LỜI CÂU HỎI


ĐÁP ÁN
RÀO CHẮN
CỌC TIÊU
NDI ĐỘNG
ÊU TÊN CÁC HÌNH SAU
ĐÁP ÁN
NÊU TÁC DỤNG CỦA RÀO CHẮN
VÀ CỌC TIÊU


ngăn không
Rào chắn dùng để…
cho người và xe qua lại
Cọc tiêu dùng để…người đi
đường biết giới hạn của
đường, hướng đi của đường.
ĐÁP ÁN
Vạch kẻ đường, cọc
tiêu và rào chắn là chỉ
dẫn trên đường nhằm
góp phần đảm bảo an
toàn giao thông.
CÁC BẠN HÃY HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN
TỐT LUẬT LỆ GIAO THÔNG NHA!!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản