Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh lớp 3

Chia sẻ: tengteng7

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh lớp 3

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
PHÒNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
TR

TIẾT 38GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
MẠO KHÊ, THÁNG 04/2009
QUYET THANG PRIMARY SCHOOL
Answers
G1: 1 2 3 – 4 4 5 6

G2: 2 4 2 – 4 6 6 8

G3: 6 5 5 – 4 3 2 1
Congratu
lation!
­ Let’s sing
Unit 31.Vocab:
1.Vocab:
-his (Possess adj) : Của anh ấy (ông
ấy)
- her (possess adj) : Của cô ấy(chị
ấy)
Unit 3 ­ Let’s sing
    

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?
 B : It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
 That’s
    my telephone number
*       Dùng để khẳng định (nhấn mạnh) số điện thoại .
Use:

* Meaning: Đây là số điện thoại (của tôi) đấy.
Unit 3     ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?
 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
 That’s my telephone number
   

      
Unit 3    ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?
 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
That’s my telephone number
    

      
Unit 3    ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?

 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
    
That’s my telephone number

      
Unit 3    ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?
 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
 That’s my telephone number
   

      
Unit 3    ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?
 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
That’s my telephone number
    

      
Unit 3    ­ Let’s sing

2. Grammar:
A: What’s your telephone number?

 B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6
    
    
That’s my telephone number

      
Let’s go 2A
Video Clip
Unit 3, Let’s sing
Let’s go 2A
Video Clip Unit 3, Let’s sing


What’s your telephone number?

What’s your telephone number?

What’s your telephone number?

123–4456

That’s my telephone number.
Let’s go 2A
Video Clip Unit 3, Let’s sing


What’s his telephone number?

What’s his telephone number?

What’s his telephone number?

655-4321

That’s his telephone number.
Let’s go 2A
Video Clip
Unit 3, Let’s sing

What’s her telephone number?

What’s her telephone number?

What’s her telephone number?

2 4 2 -4 6 6 8

That’s her telephone number.
Let’s go 2A
Video Clip Unit 3, Let’s sing
1 2 3 – 4 4 5 6
6 5 5 – 4 3 2 1
123–4456655–43212 4 2 – 4 6 6 8 242–4668
6 4 4 – 5 3 6 4
9 2 9 – 2 2 4 1
644–5364929–22412 4 6 – 4 4 2 1 246–4421
1 2 3 – 4 4 5 6
6 5 5 – 4 3 2 1
123–4456655–43212 4 2 – 4 6 6 8 242–4668
6 4 4 – 5 3 6 4
9 2 9 – 2 2 4 1
644–5364929–22412 4 6 – 4 4 2 1 246–4421
- Learn by heart the s ong
- Do home work part A-B (Page 21).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản