Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh lớp 3

Chia sẻ: tengteng7

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh lớp 3

 

 1. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU PHÒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG TR  TIẾT 38 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN MẠO KHÊ, THÁNG 04/2009
 2. QUYET THANG PRIMARY SCHOOL
 3. Answers G1: 1 2 3 – 4 4 5 6 G2: 2 4 2 – 4 6 6 8 G3: 6 5 5 – 4 3 2 1
 4. Congratu lation!
 5. ­ Let’s sing Unit 3 1.Vocab: 1.Vocab: -his (Possess adj) : Của anh ấy (ông ấy) - her (possess adj) : Của cô ấy(chị ấy)
 6. Unit 3 ­ Let’s sing      2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B : It’s 1 2 3 – 4 4 5 6       That’s     my telephone number *       Dùng để khẳng định (nhấn mạnh) số điện thoại . Use: * Meaning: Đây là số điện thoại (của tôi) đấy.
 7. Unit 3     ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6       That’s my telephone number           
 8. Unit 3    ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6      That’s my telephone number            
 9. Unit 3    ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6           That’s my telephone number       
 10. Unit 3    ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6       That’s my telephone number           
 11. Unit 3    ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6      That’s my telephone number            
 12. Unit 3    ­ Let’s sing 2. Grammar: A: What’s your telephone number?  B: It’s 1 2 3 – 4 4 5 6           That’s my telephone number       
 13. Let’s go 2A Video Clip Unit 3, Let’s sing
 14. Let’s go 2A Video Clip Unit 3, Let’s sing What’s your telephone number? What’s your telephone number? What’s your telephone number? 123–4456 That’s my telephone number.
 15. Let’s go 2A Video Clip Unit 3, Let’s sing What’s his telephone number? What’s his telephone number? What’s his telephone number? 655-4321 That’s his telephone number.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản