Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP SỐ PHỨC

Chia sẻ: abcdef_36

I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP SỐ PHỨC

LUYỆN TẬP SỐ PHỨC
I. Mục tiêu:

+ Về kiến thức: Giúp học sinh :

Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học

Làm được các bài tập sách giáo khoa.

+ Về kĩ năng:

Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức.

+ Về tư duy và thái độ:

- Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

+ Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập.

+ Học sinh: Các kiến thức đã học về các tập hợp số.

III. Phương pháp: Thuyết giảng, gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, điểm danh.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: cho z = - 2 + 3i

Hãy tính : 1+z+z 2 , 2
z


GV gọi HS lên bảng giải.
GV nhận xét và cho điểm.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: giải bài tập 10 ( chứng minh )

TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học Ghi bảng

viên sinh

GV ghi đề bài tập 10 LUYỆN TẬP

GV nhắc lại nhận xét: HS lắng nghe Bài10.CMR  số phức
5’

z' z  1:
z =w  zw = z’
z 10  1
Gọi HS nêu hướng 1+z+z 2 +..+z 9 = z  1
HS nêu hướng giải
giải Giải:
HS lên bảng giải
Gọi HS lên bảng giải (1+z+z 2 +..+z 9)(z-1)

= z+z 2 +..+z 10 -

(1+z+..+z 9 )

= z 10 - 1

GV nhận xét và kết  1+z+z 2 +..+z 9


luận z 10  1
= z 1
Hoạt động 2 : giải bài tập 11 ( hỏi số sau là số thực hay số ảo , với số phức

z tùy ý )

TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Ghi bảng

viên

GV ghi đề bài tập 11 Bài 11 :

10’ a,c

GV cung cấp cho HS a)

2 2
 z'  z' +z 2
z2  z = z

 z = z

z  2
2
= z2 + z
= = z . z = z.z =
zz
Từ gọi HS
z .z ' = z . z ' ,
2
z2+
z2  là số thực
z
z 2
nhận xét =?


c)
GV: làm sao biết số
HS: nếu z = thì z là  z2  z2
z  2
 z2  z

 1  z.z 
phức có thể là số thực   = 1  z.z
số thực
hay số ảo? 2 2
z  z2 z2  z
nếu z = - z thì z là
= 1  z.z 1  z.z
=-
GV: gọi 2 HS lên tìm
số ảo 2
z2  z
số phức liên hợp
 1  z.z là số ảo
HS1 : lên bảng

HS2 : lên bảng
GV: gọi HS nhận xét
lại HS : nhận xétGV: giảng giải và kết

luận HS : nêu hướng …

GV: gọi HS nêu

hướng giải quyết câu

b và nêu pp giải để

HS về nhà giải
Hoạt động 3: giải bài tập 12 ( xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng

biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện

TG Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Ghi bảng

viên

GV: ghi đề bài tập 12 Bài 12:

HS: z 2 = a 2 - b 2 + 2abi a) z 2 là số thực âm
10’ a,d

GV: số phức z = a+bi a 2  b 2  0

 ab  0
thì số phức z 2 = ? HS: 2ab = 0 và a 2 - b 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản