Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em. - Phân biệt được những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng quyền trẻ em. - Học sinh tự hào là tương lai của dân tộc và nhân loại. Biết ơn những người đã chăm sóc, dạy dỗ, đem lại cuộc

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM

CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ

QUYỀN TRẺ EM


I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

- Giúp học sinh hiểu các quyền cơ bản của trẻ em, ý

nghĩa của quyền trẻ em.

- Phân biệt được những việc làm vi phạm quyền trẻ em

và việc làm tôn trọng quyền trẻ em.

- Học sinh tự hào là tương lai của dân tộc và nhân loại.

Biết ơn những người đã chăm sóc, dạy dỗ, đem lại cuộc sống

hạnh phúc cho mình. Phản đối những hành vi xâm phạm quyền

trẻ em.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

- Thầy: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, tranh

bài 12.

- Trò: Học bài, chuẩn bị bài mới.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

Nêu vấn đề, thảo luận, vấn đáp, giải thích.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. ổn định tổ chức:

6A:

6B:

6C:

2. Kiểm tra bài cũ:

Quyền trẻ em có mấy nhóm? Là những nhóm nào?

3. Giảng bài mới:2. Nội dung bài học:

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh nhắc lại nội dung

nhắc lại nội dung bài học. bài học.

- Dựa vào nội dung các quyền

trên em hãy xét xem mình đã - Nhận xét xem mình đã được

được hưởng các quyền gì, còn hưởng những quyền gì và

quyền gì chưa được hưởng? quyền gì chưa được hưởng.
- Giáo viên hướng dẫn học 3. Bài tập:

sinh giải bài tập.

Bài tập 1.

- Yêu cầu học sinh trắc - Dấu + cho hành vi: 1, 4, 5,

nghiệm bài tập một. 7, 9.

- Dấu – cho hành vi: 2, 3, 6,

8, 10.- Tổ chức cho học sinh thảo

luận nhóm 4 bài tập trong sách

- Các nhóm thảo luận rồi cử
giáo khoa.

đại diện lên trình bày đáp án.
Nhóm 1

Bài tập b. - Các nhóm nhận xét, bổ xung.

- Giáo viên nhận xét- tổng kết
Nhóm 2

Bài tập c. phần bài tập.

Nhóm 3

Bài tập d.

Nhóm 4
Bài tập đ.? Em ứng xử như thế nào khi

thấy người lớn đánh đập trẻ - Ngăn lại và giải thích đó là

nhỏ. một hành vi vi phạm pháp luật,

vi phạm quyền trẻ em.

? Khi thấy bạn lười học chốn

đi chơi em sẽ làm gì. - Khuyên bạn, giải thích cho

bạn hiểu rằng hậu quả của việc

chơi bời lêu lổng, bỏ học sẽ có

ảnh hưởng xấu trước hết là đến

bản thân bạn, sau đó là ảnh

hưởng đến người thân , gia

đình và xã hội.4. Củng cố:

- Giáo viên hệ thống nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.

5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài.

- Chuẩn bị bài 13.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản