Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : Giáo án GDCD lớp 6

Chia sẻ: abcdef_26

TỰ CHĂM SÓC RÈN LUYỆN THÂN THỂ I . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp học sinh : - Hiểu biểu hiện của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, ý nghĩa của việc tự chăm sóc rèn luyện thân thể. - Có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, biết đề ra kế hoạch tập thể dục, hoạt động thể thao. - Biết tự

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : Giáo án GDCD lớp 6

Giáo án GDCD lớp 6


TỰ CHĂM SÓC RÈN LUYỆN THÂN THỂ

I . MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp học sinh :

- Hiểu biểu hiện của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, ý nghĩa của việc

tự chăm sóc rèn luyện thân thể.

- Có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, biết đề ra kế hoạch tập thể

dục, hoạt động thể thao.

- Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân, có ý thức bảo

vệ môi trường sống.

II . PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

+ Thầy : Sử dụng SGK, STK, câu hỏi tình huống, tranh bài 6.

+ Học sinh : Học bài, chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập phục vụ môn

học.

III . CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

- Nêu vấn đề, đàm thoại, hoạt động nhóm, kích thích tư duy.

IV . TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1 . Ổn định tổ chức:
1
GV : Lê Thị Thu Hằng
Giáo án GDCD lớp 6

6A: 6B: 6C:

2. Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra đồ dùng học tập.

3. Giảng bài mới: Giới thiệu bài.
2
GV : Lê Thị Thu Hằng
Giáo án GDCD lớp 6

1 . Truyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Học sinh đọc truyện.

? Điều kỳ diệu nào đã đến với - Minh quyết đinh đi tập bơi theo lời

khuyên của thầy quân.
Minh trong mùa hè qua.

? Vì sao Minh có được điều kỳ - Minh muốn rèn luyện sức khoẻ và nâng

diệu này. chiều cao của mình.

? Sức khoẻ có cần cho mọi người - Sức khoẻ rất cần cho mọi người. Vì có

sức khoẻ con người mới thực hiện được
không? Vì sao.

những điều mình muốn.

? Sức khoẻ của con người có liên - Môi trường sống có liên quan và ảnh

quan tới môi trường sống không? hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của con

người. Vì nếu môi trường sống bị ô nhiễm
Vì sao.

sẽ làm cho sức khoẻ của con người bị giảm

sút (Dịch bệnh, …)

- GV yêu cầu học sinh kiểm 2. Nội dung bài học:

tra vệ sinh cá nhân lẫn nhau.

? Theo em làm thế nào để sức - Chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh cá
3
GV : Lê Thị Thu Hằng
Giáo án GDCD lớp 6

khoẻ ngày một tốt hơn. nhân, ăn uống điều độ, luyện tập thể dục

thể thao thường xuyên để có sức khoẻ tốt.

? Muốn phòng bệnh tốt ta phải - Tích cực phòng bệnh, khi mắc bệnh phải

tích cực chữa cho khỏi bệnh.
làm gì.

- Sức khoẻ tốt giúp con người lao động,

? Sức khoẻ tốt giúp con người học tập có hiệu quả và sống lạc quan vui

điều gì. vẻ.- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo

luận theo những chủ đề sau: - Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện

+ Nhóm 1: Thế nào là tự chăm trình bày đáp án.

sóc rèn luyện thân thể, giữ gìn - Các nhóm nhận xét bổ xung.

sức khoẻ? - Giáo viên nhận xét tổng kết.

+ Nhóm 2 : Nếu bị dụ dỗ hút hít

Hêrôin em sẽ ứng xử như thế

nào?

+ Nhóm 3 : Các em làm gì để 3. Bài tập:

phòng bệnh có hiệu quả?
4
GV : Lê Thị Thu Hằng
Giáo án GDCD lớp 6

+ Nhóm 4 : Sức khoẻ tốt giúp Bµi tËp a.

con người điều gì? - §¸nh dÊu X vµo hµnh vi:1, 2, 3, 5.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bµi tËp c,d.

+ Gọi học sinh lên bảng trắc - Từng nhóm thảo luận và trình bày đáp

nghiệm bài tập a. án.

+ Yêu cầu HS thảo luận nhóm BT - Học sinh tự lập kế hoạch luyện tập thể

dục thể thao trong 1 ngày, 1 tuần và trình
c.

+ Yêu cầu học sinh lập kế hoạch bày trước lớp.

tập thể dục thể thao theo bài tập

d.

- Giáo viên nhận xét - tổng kết.4. Củng cố:

- Đọc cho học sinh nghe lời dạy của Hồ Chủ Tịch ngày

27/03/1946 về luyện tập giữ gìn sức khoẻ.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài, làm bài tập trang 5.

- Chuẩn bị bài 2.


5
GV : Lê Thị Thu Hằng
Giáo án GDCD lớp 6
6
GV : Lê Thị Thu Hằng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản