Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được quy định trong hiến pháp của nước ta. - Nhận biết đâu là những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân, biết bảo vệ chỗ ở của mình và không xâm

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở

QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ

CHỖ Ở


I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

- Giúp học sinh hiểu và nắm vững những nội dung cơ

bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được

quy định trong hiến pháp của nước ta.

- Nhận biết đâu là những hành vi vi phạm pháp luật về

chỗ ở của công dân, biết bảo vệ chỗ ở của mình và không xâm

phạm đến chỗ ở của người khác, biết tố cáo, phê phán những ai

làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác.

- Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác; Có ý thức

cảnh giác trong việc giữ gìn và bảo vệ chỗ ở của mình cũng như

chỗ ở của người khác.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

- Thầy: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.

- Trò: Học bài, chuẩn bị bài mới.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
Phân tích, thảo luận, trắc nghiệm, nêu vấn đề.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn dịnh tổ chức:

6A:

6B:

6C:

2. Kiểm tra bài cũ:

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là

gì?

3. Giảng bài mới:1. Tình huống:

- Giáo viên đọc – học sinh đọc

tình huống. - Bà Hoà bị mất gà, mất quạt.

? Chuyện gì đã xảy ra với gia - Bà Hoà chửi bới, đòi vào

đình bà Hoà. khám nhà bà T

? Bà Hoà có suy nghĩ và hành ( xông vào khám nhà)

động như thế nào. - Hành động của bà Hoà là sai
? Bà Hoà hành động như vậy vì: Chửi bới là hình thức thiếu

đúng hay sai? Tại sao? văn hoá, tự ý khám nhà là vi

phạm vào chỗ ở của người

- Yêu cầu học sinh thảo luận khác.

chủ đề sau: - Học sinh thảo luận rồi đưa ra

Theo em bà Hoà nên ý kiến.

hành động như thế nào. - Giáo viên tổng hợp ý kiến lên

bảng.

? Quyền bất khả xâm phạm về - Nhận xét, bổ xung.

chỗ ở của công dân là gì. 2. Nội dung bài học:

a. Quyền bất khả xâm phạm

về chỗ ở của công dân là gì?

Là một quyền cơ bản của

công dân “ Công dân có quyền

bất khả xâm phạm về chỗ ở.

? Trách nhiệm của công dân Không ai được tự ý vào chỗ ở

trong vấn đề này. của người khác nếu người đó

không đồng ý, trừ trường hợp
pháp luật cho phép.

b. Trách nhiệm của công dân:

Mỗi người cần tôn trọng chỗ

ở của người khác đồng thời

- Hướng dẫn học sinh làm bài phải biết tự bảo vệ chỗ ở của

tập. mình và phê phán, tố cáo

- Thảo luận tập thể bài tập a, b, người làm trái pháp luật xâm

c, đ. phạm đến chỗ ở của người

- Học sinh trình bày đáp án. khác.

- Giáo viên nhận xét, bổ xung. 3. Bài tập:

- Bài tập a. ( Phần khái niệm

trong nội dung bài học).

- Bài tập b.

+ Tự ý vào chỗ ở của người

khác mà người đó không đồng

ý.

+ Vào chỗ ở của người khác

khi họ không có ở nhà.
+ Tự ý khám nhà khi không có

lệnh của cấp có thẩm quyền…

- Bài tập c.

Người vi phạm sẽ bị xử lý

nghiêm khắc theo quy định

của pháp luật.

- Bài tập đ.

+ Không vào nhà mà chờ khi

bạn về mới vào hỏi mượn

truyện.

+ Nếu là người quen thì em

cho vào còn không quen thì

xin lỗi để khi bố mẹ về thì mời

đến kiểm tra.

+ Chờ khi họ về thì xin phép

vào để nhặt.

+ Có thể vào giúp nhưng trước

sự chứng kiến của nhiều người
hàng xóm.

+ Gọi mọi người cùng sống

chung khu dân cư của em cùng

đến giúp.4. Củng cố bài:

- Giáo viên hệ thống nội dung bài học.

- Nhận xét, xếp loại giờ học.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài.

- Chuẩn bị bài 18.

Tài Liệu GDCD - Đạo đức Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản