Giáo án Hình hoc 9 bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn-Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Chia sẻ: chotthaynhoinhoi

Giúp học sinh nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. HS phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Giáo án Hình hoc 9 bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn-Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn tài liệu thích hợp cho quý thầy cô tham khảo.

Nội dung Text: Giáo án Hình hoc 9 bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn-Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Giáo án Hình hoc 9 – Phạm Văn Khôi – Trường THCS Đào Sư Tích – Huyện Trực Ninh
Tiết 44:
&5. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN
NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

A. MỤC TIÊU
- HS biết nhận biết góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.
- HS phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong
hay bên ngoài đường tròn.
- Rèn luyện kĩ năng chứng minh chặt chẽ, rõ, gọn.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
 GV: - thước thẳng, com pa, sgk, sbt
- Giấy trong, máy chiếu.
 HS: - Thước thẳng, compa, sgk, sbt.
C. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1
KIỂM TRA ( 6 phút)

GV nêu yêu cầu kiểm tra Một học sinh lên bảng kiểm tra.
1.Cho hình vẽ.C 1.Trên hình vẽ ta có:
Góc AOB là góc ở tâm.
Góc ACB là góc nội tiếp.
0 Góc BAx là góc giữa tia tiếp tuyến
và dây cung.
A B Góc AOB = sđ cung AB ( cung
ABnhỏ)
x
GV: góc ở tâm có phải có đỉnh ở HS: góc ở tâm là góc có đỉnh ở bên
trong đường tròn không ? trong đường tròn. Nó chắn hai cung
D C bằng nhau. Góc AOB chắn hai
cung AB và CD.
0


A B
Hãy dùng thước đo góc xác định HS thực hiện đo góc BEC và các
số đo của góc BEC và số đo của cung BnC, DmA tại vở của mình.
các cung BnC và DmA (Đo cung Một học sinh lên bảng đo và nêu
của góc ở tâm tương ứng). kết quả.
- Nhận xét gì về số đo của góc - Số đo góc BEC bằng nửa tổng
BEC và các cung bị chắn. số đo hai cung bị chắn.
- GV: đó là nội dung định lý góc
1
Giáo án Hình hoc 9 – Phạm Văn Khôi – Trường THCS Đào Sư Tích – Huyện Trực Ninh
có đỉnh ở trong đường tròn.
GV yêu cầu học sinh đọc định lý - Một học sinh đọc to định lý.
SGK.
- Hãy chứng minh định lý. - HS chứng minh
GV gợi ý: hãy tạo ra các góc nội Nối DB. Theo định lý góc nội tiếp.
tiếp chắn cung BnC và AmD. Góc BDE = 0.5 sđ cung BnC.
Góc DBE =0.5 sđ cung AmD.
Mà góc BDE + góc DBE = góc
BEC ( góc ngoài của tam giác)
 góc BEC = 0.5( sđ cung BnC +
sđ cung DmA)
HS ghi bài: định lý ( Tr 81 SGK).


GV yêu cầu học sinh làm bài 36
trang 82 SGK. 1 HS đọc to đề bài.
( GV vẽ sẵn hình trên bảng phụ)
HS khác ghi bài:
A N Có góc AHM = 0.5(sđ cung AM +
sđ cung NC)
M E H Và góc AEN = 0.5( sđ cung MB +
0. C sđ cung AN) (định lý góc có đỉnh ở
B bên trong đường tròn)
Mà cung AM = cung MB (gt)
CM:  AEH cân Cung NC = cung AN (gt)
=> góc AHM = góc AEN
=>  AEH cân tại A
Hoạt động 3
1. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.

GV: Hãy đọc SGK tr 81 trong 3
phút và cho biết những điều em
hiểu về khái niệm góc có đỉnh ở
ngoài đường tròn mà chúng ta học
đến. HS: góc có đỉnh ở bên ngoài
đường tròn mà chúng ta học là:
Góc có:-Đỉnh nằm ngoài đường
tròn.
- Các cạnh đều có điểm chung với
đường tròn ( có 1 điểm chung
*GV đưa các hình 33, hình 34, hình hoặc 2 điểm chung)
35 lên màn hình máy chiếu và chỉ HS ghi bài.
rõ từng trường hợp.
*Hãy đọc định lý xác định số đo
của góc có đỉnh ở bên ngoài đường 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.
2
Giáo án Hình hoc 9 – Phạm Văn Khôi – Trường THCS Đào Sư Tích – Huyện Trực Ninh
tròn trong SGK. HS ghi bài.
*GV đưa hình vẽ ( có cả 3 trường
hợp ) và hỏi:
- Với nội dung định lý bạn vừa
đọc, trong từng hình ta cần chứng
minh điều gì ?
- Cho học sinh chứng minh từng
trường hợp.


E Th1: 2 cạnh của góc là cát tuyến.
A Nối AC. Ta có góc BAC là góc
D ngoài tam giác AEC
.0 => góc BAC + góc ACD =gócBEC
B Có góc BAC = 0.5sđ cung BC.
Góc ACD = 0.5 sđ cung AD
C (định lý góc nội tiếp)
Hình 1. => gócBEC = gócBAC – gócACD
Góc BEC = 0,5( sđ cung BC – sđ = 0,5sđ cung BC – 0.5 sđ cung AD
cung AD). Hay góc BEC =0.5(sđ cung BC –
E sđ cung AD)
A Th2: 1 cạnh của góc là cát tuyến, 1
cạnh là tiếp tuyến.
HS chứng minh miệng
B 0 Góc BAC = góc ACE – góc BEC
C ( tính chất góc ngoài tam giác)
=>góc BEC = góc BAC – góc ACE
Hình 2 Có góc BAC = 0.5 sđ cung BC
Góc BEC = 0.5 (sđ cung BC – sđ (định lý góc nội tiếp)
cung CA) Góc ACE = 0.5 sđ cung AC (định
A lý góc giữa tia tiếp tuyến và dây
cung )
m O n E  góc BEC = 0.5( sđ cung BC –
sđ cung CA)
TH3: hai cạnh đều là tiếp tuyến.
C ( HS về nhà chứng minh )
Hình 3
Góc AEC – 0,5(sđ cung AmC – sđ
cung AnC)
Hoạt động 4
CỦNG CỐ ( 8 phút)
Bài 38 tr 82 SGK. 1 học sinh đọc to đề bài.
GV hướng dẫn HS vẽ hình
A C E
3
Giáo án Hình hoc 9 – Phạm Văn Khôi – Trường THCS Đào Sư Tích – Huyện Trực Ninh


0 D T


B

a) góc AEB = góc BTC. HS:
b) B) CD là tia phân giác của a) góc AEB = 0.5( sđ cung AB – sđ
góc BCT cung CD) (theo định lý góc có đỉnh
Sau 2 phút ( vẽ hình xong) yêu cầu ở bên ngoài đường tròn.
học sinh trình bày lời giải ở câu a. Góc AEB = 0.5( 1800 – 600) = 600
Tương tự
Góc BTC = 0.5( sđ cung BAC – sđ
cung CDB)
Góc BTC = 0.5( 1800 + 600 – 600 –
600) = 600
Vậy góc AEB = góc BTC = 600.
b) Ta có góc DCT = 0.5 sđ cung
CD = 0.5.600 = 300
( góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây
cung)
Góc DCB = 0.5 sđ cung DB = 0.5 *
600 = 300 ( góc nội tiếp)
 góc DCT = góc DCB
GV yêu cầu học sinh nhắc lại định  CD là tia phân giác của góc
lý góc có đỉnh ở bên trong đường BCT.
tròn và góc cớ đỉnh ở bên ngoài
đuờng tròn.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 phút)
- Về nhà hệ thống các loại góc với đường tròn; cần nhận biết được tứng loại góc,
nắm vững và biết áp dụng các định lý về số của nó trong đường tròn.
- Làm tốt bài tập 37, 39, 40 tr 82, 83 SGK.
Bài tập bổ xung.
Bài 1. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây MN vuông góc với AB. Điểm C
thuộc cung BM. Tiếp tuyến tại C cắt MN tại K. AC cắt MN tại E
a) Chứng minh tam giác KEC là tam giác cân.
b) Gọi I là điểm đối xứng của E qua K. Chứng minh C, I , B thẳng hang.
Bài 2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Các tia phân gíac của góc A và góc B cắt
nhau ở I và cắt đường tròn theo thứ tự tại D và E.
Chứng minh
a) Tam giác BDI là tam giác cân.
b) DE là đuờng trung trực của IC
c) IF // BC.

4
Giáo án Hình hoc 9 – Phạm Văn Khôi – Trường THCS Đào Sư Tích – Huyện Trực Ninh
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản