Giáo án Hình Học lớp 10: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC (1)

Chia sẻ: abcdef_33

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm vũng định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung tuyến -Vận dụng được các công thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: -Vận dụng định lý cosin trong tính toán,giải bài tập 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số ...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC (1)

CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

VÀ GIẢI TAM GIÁC (1)

A-Mục tiêu:

1.Kiến thức:

-Nắm vũng định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung

tuyến

-Vận dụng được các công thức để làm các bài tập

2.Kỷ năng:

-Vận dụng định lý cosin trong tính toán,giải bài tập

3.Thái độ:

-Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong

học tập

B-Phương pháp:

-Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

-Phương pháp trực quan

C-Chuẩn bị

1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK

2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp

D-Tiến trình lên lớp:

I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số
II-Kiểm tra bài cũ:(4')

HS:-Cho tam giác ABC vuông tại A.Nhắc lại định lý Pitago

-Công thức tính diện tích tam giác ABC

III-Bài mới:

1.Đặt vấn đề:(1') Đối với tam giác ABC ,ta có định lý Pitago,đối

với tam giác thường,ta có định lý nào nói lên mối liên hệ giữa ba cạnh

không.Ta đi vào bài mới để tìm hiểu vấn đề này

2.Triển khai bài dạy:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động1(15') Hình thành định lý Côsin

GV:Em hêy phât biểu định l cosin

bằng lời Băi toân: Trong tam giâc ABC cho

HS:Phât biểu định lý bằng lời biết hai cạnh AB, AC vă gc A.

GV:Từ định l cosin, em hêy suy ra Hêy tnh cạnh BC.

cng thức tnh cosA, cosB, cosC?

BC 2 = | BC 2 | = ( AC - AB ) 2 2
AC
=
b2  c 2  a 2
HS:cosA = 2bc
+ AB 2 - 2 AB AC . Hay:
a2  c2  b2
BC 2 AC 2 AB 2
= + -
cosB = 2ac

2AC.AB.cosA
b2  a 2  c 2 Định l cosin
cosC = 2aba 2 = b 2 + c 2 - 2bc.cosA
Hoạt động 2(10')
b 2 = a 2 + c 2 - 2ac.cosB
GV:Cho tam giâc ABC c độ dăi
c 2 = a 2 + b 2 - 2ab.cosC
câc cạnh lă AB = c, AC = b, BC =
Độ dài đường trung tuyến
a.
Cho tam giâc ABC c độ dăi câc
Em hêy chứng minh rằng cạnh lă AB = c, AC = b, BC = a.
2(b 2  c 2 )  a 2
bằng câch âp Gọi m ; m ; m lă độ dăi câc
a b c
ma 2 = 4

đường trung tuyến lần lượt vẽ từ
dụng định l cosin.
câc đỉnh A, B, C. Ta c:

2(b 2  c 2 )  a 2
ma 2 = 4


2( a 2  c 2 )  b 2
Hoạt động 3(10')
mb 2 = 4


2(b 2  a 2 )  c 2
mc 2 = 4


Một số ví dụ
GV:Tm tắt băi toân vă viết lín

V dụ 1. Cho tam giâc ABC c AC =
bảng

10 cm, BC = 16 cm vă gc C =
110 0 .

a. Tnh cạnh AB vă câc gc A, B

của tam giâc đ

b.Tnh độ dăi câc đường trung
GV:Vẽ hnh minh hoạ băi toân
tuyến xuất phât từ A vă C

Giải


GV:Cạnh AB tnh như thế năo ?
a. Đặt BC = a; CA = b; AB = c.

HS:c 2 = a 2 + b 2 - 2ab.cos C Theo định l csin, ta c:

c 2 = a 2 + b 2 - 2ab.cos C

= 16 2 + 10 2 - 2.16.10. cos110 0

= 465, 44
HS:Âp dụng cng thức để tnh độ
Vậy c = 21,6 cm
dăi đường trung tuyến
b. Ta c:

2(b 2  c 2 )  a 2
ma 2 = ; mc 2 =
4
2(b 2  a 2 )  c 2
4


Thay số, ta được kết quả:

IV.Củng cố:(2')

-Nhắc lại định lý Csin, cng thức tnh độ dăi đường trung tuyến

V.Dặn dò:(2')

-Nắm vững câc kiến thức đê học

-Lăm băi tập 1 , 3 /SGK

-Chuẩn bị băi mới:

+Tm hiểu câch hnh thănh định lý Sin

+ Đọc hiểu câc v dụ

VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản