Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
304
lượt xem
58
download

Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng - Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng 2.Kỷ năng: - Xác định vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số II-Kiểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

  1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3) A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng - Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng 2.Kỷ năng: - Xác định vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số II-Kiểm tra bài cũ:(6')
  2. HS:-Nêu cách lập phương trình đường thẳng qua điểm M ( x0 ; n( a ; b ) y0 ) có vectơ pháp - Thực hành làm bài tập 2b/SGK III-Bài mới: 1.Đặt vấn đề:(1') Hai đường thẳng có những vttđ nào?Làm thế nào để xác định được vị trí tương đối,góc của hai đường thẳng.Ta đi vào bài mới để tìm hiểu vấn đề này 2.Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1(18’) Vị trí tương đối của hai đường thẳng 5.Vị trí tương đối của hai đường GV:Giữa hai đường thẳng thẳng: trong mặt phẳng có những vị trí a)Cho hai đường thẳng d1 và d2 có tương đối nào ? phương trình tổng quát là : d1 : a1x + b1y + c1 = 0 HS:Nhắc lại các vị trí tương đối d2 : a2x + b2y + c2 = 0 Toạ độ giao điểm của d1 và d2 là nghiệm của hệ phương trình:
  3. a1x  b1y  c1  0  a 2 x  b 2 y  c 2  0 (I) GV:Với điều kiện nào của hệ  Hệ i,d1 cắt d2 (I) có nghiệm duy phương trình thì hai đường nhất thẳng cắt nhau ,song song , Hệ (I) vô nghiệm  ii,d1 // d2 trùng nhau Hệ (I) vô số nghiệm  iii,d1 d2  b) Ví dụ :Xét vị trí tương đối của HS:Rút ra điều kiện đường thẳng d : x - 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau : d1 : -3x + 6y - 3 = 0 GV:Viết đề bài toán lên bảng d2 : y = -2x d3 : 2x + 5 = 4y Giải  3x  6 y  3  0  x  2 y  1  0 i, Hệ phương trình vô GV:Hướng dẫn học sinh trường số nghiệm nên d trùng d1 hợp đầu 2 x  y  0  x  2 y  1  0 ii, Hệ phương trình có 12 ( ; ) nghiệm 55 HS:Thực hành xét các trường 12 ( ; ) Vậy d cắt d2 tại điểm 55
  4. hợp còn lại 2 x  4 y  5  0  x  2 y  1  0 iii, Hệ phương trình vô GV:Yêu cầu học sinh nhận xét nghiệm mối quan hệ giữa các hệ số a , Vậy d // d3 b , c trong các trường hợp các c) Nhận xét :Nếu a2 , b2 ,c2 khác 0 ta đường thẳng cắt nhau, trùng có: nhau a1 b1  HS:Tìm được mối quan hệ  a 2 b2 i,d1 cắt d2 a1 b1 c1    a 2 b2 c 2 ii,d1 // d2 a1 b1 c1   GV:Cho học sinh rút ra một  a 2 b 2 c2 iii,d1 trùng d2 cách khác để xét vị trí tương Góc giữa hai đường thẳng đối của hai đường thẳng 6.Góc giữa hai đường thẳng: a) Cho hai đường thẳng Hoạt động2(14’) d1 : a1x + b1y + c1 = 0 d2 : a2x + b2y + c2 = 0 GV:Giới thiệu khái niệm góc   ( d1 , d 2 ) Gọi giữa hai đường thẳng Ta có n1.n 2 a1.a 2  b1.b 2 cos   cos(n1; n 2 )   2 2 2 2 a1  b1 . a 2  b 2 n1 . n 2
  5. GV:Hướng dẫn học sinh tìm b) Ví dụ :Tính góc giữa hai đường được mối liên hệ giữa góc giữa thẳng hai đường thẳng và góc giữa d1 : 2x + y -3 = 0 d2 : 3x - y + 7 hai vectơ =0 HS:Rút ra công thức tính góc Giải   ( d1 , d 2 ) giữa hai đường thẳng Gọi 2.3  1.(1) 1    45o cos    5. 10 2 Ta có c) Chú ý: HS:Áp dụng công thức để tính -Ta có tính góc giữa hai đường thẳng góc giữa hai đường thẳng thông qua góc giữa hai vectơ chỉ phương IV.Củng cố:(3') -Nhắc lại cách xác định ví trí tương đối của hai đường thẳng -Nhắc lại cách xác định góc giữa hai đường thẳng V.Dặn dò:(2') -Nắm vững các kiến thức đã học -Làm bài tập:4 , 5 , 7 /SGK
  6. -Chuẩn bị bài mới:Tìm hiểu cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đồng bộ tài khoản