Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
313
lượt xem
85
download

Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: - Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước,projector, overhead 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)

  1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4) A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: - Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước,projector, overhead 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số II-Kiểm tra bài cũ:(8') n1  (a1; b1 ) , n2  (a2 ; b2 ) HS1- Nêu công thức tính góc giữa hai vectơ HS2:- Viết ptts của đường thẳng đi qua điểm M0 (x0 ; y0) và ' vuông góc với đường thẳng  :ax + by + c = 0.Tìm tọa độ giao điểm H của và ' .  III-Bài mới:
  2. 1.Đặt vấn đề: Ta đã biết công thức tính góc giữa hai vectơ,góc giữa hai đường thẳng được xác định và tính như thế nào.Ta đi vào bài mới để tìm hiểu vấn đề này. 2.Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động1 Góc giữa hai đường thẳng 6.Góc giữa hai đường thẳng: GV:Vẽ hình và giới thiệu góc a) Góc giữa hai đường thẳng: giữa hai đường thẳng b) Công thức tính góc giưa hai đường thẳng 1 : a1x + b1y + c1 = 0 GV: Cho học sinh quan sát hình  21 : a2x + b2y + c2 = 0 vẽ để rút ra mối liên hệ giữa góc   ( 1 ,  2 ) Gọi hai đt và góc giữa hai vectơ Ta có : n1.n2 a1.a2  b1.b2 cos   cos(n1; n2 )   HS: Hoạt động theo nhóm tính 2 2 2 2 a1  b1 . a2  b2 n1 . n2 góc giữa hai đường thẳng *) Chú y:(SGK) Hoạt động 2 Công thức tính khoảng cách GV:Từ phần kiểm tra bài cũ 7.Công thức tính khoảng cách từ giáo viên hướng dẫn hs xây một điểm đến một đường thẳng: dựng công thức tính khoảng Trong mặt phẳng Oxy,cho đường cách thẳng HS:tham khảo phần chứng minh ax + by + c = 0 và một điểm : ở SGK Mo ( x0 ; y0 ) y M ( x 0 ;y 0 ) 0 n
  3. HS: Thực hành tính các khoảng cách ở phần ví dụ Khoảng cách từ M0 đến đường thẳng  được tính theo công thức: ax 0  by 0  c d (M o ,  )  a 2  b2 *)CM:SGK Hoạt động3 Hướng dẫn ví dụ *) Ví dụ: 1) Tính khoảng cách từ điểm M (-2 HS:Áp dụng công thức và tính ; 1) đến đường thẳng  có phương được khoảng cách tư điểm M trình đến 3x - 2y - 1 = 0  Giải 3.(2)  2.1  1 9 9 13 d(M, )    13 2 2 13 3  (2) 2)Tính khoảng cách từ điểm N (1 ; GV:Để tính được khoảng cách -3 ) đến đường thẳng từ N đến ta phải làm gì ?   x  2  t : tR y  1  t HS:Đưa phương trình đường Giải thẳng về phương trình tổng quát Phương trình tổng quát của đường và từ đó tiến hành tính khoảng
  4. thẳng cách là : x + y + 1 = 0  1.1  1.( 3)  1 1 2 d ( N,  )    2 11 2 IV.Củng cố:(3') - Nhắc lại công thức tính khoảng cách,.góc giữa hai đường thẳng - Học sinh làm bài tập cũng cố V-Dặn dò: -Nắm vững các công thức đã học,chuẩn bị các bài tập VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đồng bộ tài khoản