Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)

Chia sẻ: abcdef_33

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: - Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước,projector, overhead 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (4)
A-Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một
điểm đến một đường thẳng
- Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập
2.Kỷ năng:
- Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
3.Thái độ:
-Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong
học tập
B-Phương pháp:
-Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
- Thực hành giải toán
C-Chuẩn bị
1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước,projector, overhead
2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp
D-Tiến trình lên lớp:
I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số
II-Kiểm tra bài cũ:(8')
n1  (a1; b1 ) , n2  (a2 ; b2 )
HS1- Nêu công thức tính góc giữa hai vectơ
HS2:- Viết ptts của đường thẳng đi qua điểm M0 (x0 ; y0) và
'

vuông góc với đường thẳng  :ax + by + c = 0.Tìm tọa độ giao điểm H
của và ' .


III-Bài mới:
1.Đặt vấn đề: Ta đã biết công thức tính góc giữa hai vectơ,góc
giữa hai đường thẳng được xác định và tính như thế nào.Ta đi vào bài
mới để tìm hiểu vấn đề này.
2.Triển khai bài dạy:
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động1 Góc giữa hai đường thẳng
6.Góc giữa hai đường thẳng:
GV:Vẽ hình và giới thiệu góc a) Góc giữa hai đường thẳng:
giữa hai đường thẳng b) Công thức tính góc giưa hai
đường thẳng
1 : a1x + b1y + c1 = 0
GV: Cho học sinh quan sát hình  21 : a2x + b2y + c2 = 0
vẽ để rút ra mối liên hệ giữa góc   ( 1 ,  2 )
Gọi
hai đt và góc giữa hai vectơ Ta có :
n1.n2 a1.a2  b1.b2
cos   cos(n1; n2 )  
HS: Hoạt động theo nhóm tính 2 2 2 2
a1  b1 . a2  b2
n1 . n2
góc giữa hai đường thẳng
*) Chú y:(SGK)
Hoạt động 2
Công thức tính khoảng cách
GV:Từ phần kiểm tra bài cũ
7.Công thức tính khoảng cách từ
giáo viên hướng dẫn hs xây
một điểm đến một đường thẳng:
dựng công thức tính khoảng
Trong mặt phẳng Oxy,cho đường
cách
thẳng
HS:tham khảo phần chứng minh
ax + by + c = 0 và một điểm
:
ở SGK
Mo ( x0 ; y0 )

y


M ( x 0 ;y 0 )
0

n
HS: Thực hành tính các khoảng
cách ở phần ví dụ
Khoảng cách từ M0 đến đường
thẳng  được tính theo công thức:

ax 0  by 0  c
d (M o ,  ) 
a 2  b2*)CM:SGK
Hoạt động3 Hướng dẫn ví dụ
*) Ví dụ:
1) Tính khoảng cách từ điểm M (-2
HS:Áp dụng công thức và tính ; 1) đến đường thẳng  có phương
được khoảng cách tư điểm M trình
đến 3x - 2y - 1 = 0


Giải
3.(2)  2.1  1 9 9 13
d(M, )   
13
2 2
13
3  (2)

2)Tính khoảng cách từ điểm N (1 ;
GV:Để tính được khoảng cách
-3 ) đến đường thẳng
từ N đến ta phải làm gì ?

 x  2  t
: tR
y  1  t
HS:Đưa phương trình đường
Giải
thẳng về phương trình tổng quát
Phương trình tổng quát của đường
và từ đó tiến hành tính khoảng
thẳng
cách là : x + y + 1 = 0


1.1  1.( 3)  1 1 2
d ( N,  )   
2
11 2
IV.Củng cố:(3')
- Nhắc lại công thức tính khoảng cách,.góc giữa hai đường thẳng
- Học sinh làm bài tập cũng cố
V-Dặn dò:
-Nắm vững các công thức đã học,chuẩn bị các bài tập
VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản