Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 24. ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Hiểu đường tròn là gì ? Hình tròn là gì ? - Hiểu cung , dây cung , đường kính , bán kính . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Sử dụng compa thành thạo .

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 24. ĐƯỜNG TRÒN

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 24
 8 . ĐƯỜNG TRÒN
MO
Điểm M thuộc đường tròn (O ; 1,1cm)
có nghĩa là OM = 1,1cm
I.- Mục tiêu :

1./ Kiến thức cơ bản :

- Hiểu đường tròn là gì ? Hình tròn là gì ?

- Hiểu cung , dây cung , đường kính , bán kính .

2./ Kỹ năng cơ bản :

- Sử dụng compa thành thạo .
- Biết vẽ đường tròn , cung tròn .

- Biết giữ nguyên độ mở của compa .

3./ Thái độ :

- Vẽ hình , sử dụng compa cẩn thận , chính xác .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo góc , êke ,
compa .

III.- Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số

2./ Kiểm tra bài cũ :

Bài tập 36 , 37 SGK trang 833./ Bài mới :Giáo viên Học sinh Bài ghiHoạt động 1 : I.- Đường tròn và
hình tròn :
- Quan sát hình
43 SGK và trả Dùng compa ta
- Đường tròn
lời : vẽ được đường tròn .
tâm O ,bán
kính R là hình
- Đường tròn tâm
gồm các điểm
O bán kính R là A B
cách O một
gì ? N P
khoảng bằng R
.
- GV giới thiệu M
đường tròn nói O
- Học sinh Vẽ
rõ tâm và bán O
đường tròn (O ;
kính , ký hiệu
3cm) Lấy điểm
M trên đường
- Đoạn thẳng OM
tròn . Đường tròn
dài bao nhiêu ?
Hình tròn
- Nói đoạn thẳng
Đường tròn tâm O
- Học sinh lấy
OM là bán kính
,bán kính R là hình gồm
điểm N nằm
có đúng không
các điểm cách O một
bên trong
?
khoảng bằng R .
đường tròn và
lấy điểm P nằm Ký hiệu :
- So sánh OP , bên ngoài
(O ; R) hay (O ) :
ON , OM ? đường tròn .
Đường tròn tâm O bán
kính R
- Hình tròn là gì - Hình tròn là - M là điểm trên
hình gồm các (thuộc) đường tròn .
?
điểm nằm trên
Hoạt động 2 : - N là điểm bên trong
đường tròn và đường tròn .
- Quan sát hình
các điểm nằm
44 , 45 và trả - P là điểm bên ngoài
bên trong
lời : đường tròn .
đường tròn đó .
- Cung tròn là Hình tròn là hình
gồm các điểm nằm trên
gì ? Dây cung
- Vẽ đường tròn đường tròn và các điểm
là gì ?
tâm O bán kính nằm bên trong đường
4cm Vẽ dây tròn đó .
- Vẽ một đường
cung AB bất kỳ
II.- Cung và dây cung
kính CD bất kỳ
dài 3cm
:
đường kính này
Cho 2 điểm A và B
dài bao nhiêu
- Học sinh trả lời thuộc (O ; R)
cm ?
: Đường kính
- Phần đường tròn giới
dài gấp đôi bán
hạn bỡi 2 điểm AB va2
- Có kết luận gì
kính
hai điểm A , B gọi là
về độ dài của
cung tròn AB Ký
đường kính so
hiệu : AB
với bán kính ?
- Đoạn thẳng nối hai
mút AB của cung là
dây cung (gọi tắt là
dây)

- Dây đi qua tâm là
đường kính .

- Đường kính dài gấp
đôi bán kính .
Hoạt động 3 : III.- Một công dụng
khác của compa :
Học sinh hoạt
động theo nhóm Ví dụ :
C
tự tìm ra cách so - Có thể dùng
sánh đội dài hai compa để so sánh độ
B
đoạn thẳng mà dài hai đoạn thẳng mà
A
chỉ cần dùng không đo độ dài hai
compa . đoạn thẳng .
D


Học sinh
-
- Có thể so sánh
trình bày cách
hai đoạn thẳng
so sánh
AB và CD , chỉ
cần dùng compa - Học sinh lên A B
mà không đo độ bảng vẽ và C D
dài hai đoạn trình bày cách AB
thẳng đó ? đo < CD

- Có thể biết tổng
độ dài hai đoạn thẳng
N
mà chỉ cần đo một lần .
E
- Cho hai đoạn
thẳng AB và CD
. Làm thế nào để M
biết tổng độ dài F
của hai đoạn
thẳng đó mà
không đo riêng
O A
từng đoạn .
B

Hoạt động 4 :
- Học sinh trả
Củng cố
lời
4 ./ Củng cố :

Bài tập 38 , 39 SGK trang 87
5 ./ Dặn dò :

- Học bài và làm các bài tập 40 , 41 và 42
SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản