Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: góc và cạnh đối diện

Chia sẻ: phalinh7

I. Mục tiêu: - Học sinh cần nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng được chúng trong những tính huống cần thiết, hiểu được phép chứng minh của định lý 1. - Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ.

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: góc và cạnh đối diện

Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i AnNgày soạn:06/2/2007 Ngày
giảng: 10/02/2007

Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: quan hệ giữa
góc và cạnh đối diệnI. Mục tiêu:

- Học sinh cần nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng
được chúng trong những tính huống cần thiết, hiểu được
phép chứng minh của định lý 1.

- Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính
chất qua hình vẽ.

- Biết diễn đạt một định lý thành một bài toán với hình vẽ,
giả thiét và kết luận.

II. Chuẩn bị của G và H:

Giáo viên: Thước thẳng, êke, compa.

Học sinh: Thước thẳng, e ke, compa, bút chì, một tam giác
bằng giấy.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ- đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
(5’ – 7’)
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 97
Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An


-

2. Dạy học bài mới:Hoạt động của thầy Hoạt động Nội dung ghi bảng
của trò

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành và dự đoán
(5’ – 7’)

1. Góc A ối diện với
đ
cạnh lớn hơn
 Nêu các trường hợp
bằng nhau của hai  Trả lời.
tam giác vuông đã C
B

biết.

?1

ABC: AC > AB

dự đoán B > C?2 thực hành gấp
hình

Ta có: AB’M là góc
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 98
Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An


ngoài

Của AB’M 
AB’M > C

Tiết 47 này không
làm tiếp được nữa, vì
file H48 trong thư
mục HH7 có nội
dung không đúng.
Nội dung của file đó
từ Hoạt Động 2 trở đi
là nội dung @các
trường hợp bằng
nhau của tam giác
vuông@
3. Luyện tập và củng cố bài học: (2’)

-

4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’)

-
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 99
Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 100
Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 101
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản