Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) Ôn tập học kỳ 2

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
10
download

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) Ôn tập học kỳ 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ thức, toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. - Rèn kĩ năng về cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ, kĩ năng giải các bài toán tỉ lệ thuận. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) Ôn tập học kỳ 2

  1. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ôn tập học kỳ 2 Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) A. Mục tiêu: - Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ thức, toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. - Rèn kĩ năng về cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ, kĩ năng giải các bài toán tỉ lệ thuận. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập. C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’) - 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng thầy trò Hoạt động 1: Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
  2. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An thức, toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. (3’ – 5’)  Điền vào chỗ  Một học sinh trống trong các lên bảng, các phát biểu dưới học sinh đây. Yêu cầu khác làm vào học sinh thực phiếu học hiện tập.  Chữa bài làm  Nhận xét bài của học sinh của làm  hoàn thiện bạn sửa đáp án đúng chữa bổ cho học sinh. sung, hoàn thành đáp án phiếu vào học tập. Hoạt động 2: Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ (30’ – 32’) 2. Bài tập  Cho học sinh  Hai học sinh Bài 8 (Tr 90 - SGK) lên bảng, các làm bài 8 (Tr Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
  3. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An học sinh a) Dấu hiệu: Sản lượng 90 - SGK) vụ mùa của một xã. khác làm vào  Yêu cầu học vở sinh nhắc lại N.suất 313435 3638404244 dấu hiệu, Mốt (tạ/ của dấu hiệu, ha) cách lập bẳng Tần 102030 151010 5 20 tần số, cách số tính số TBC.  Chữa bài cho b) Mốt của dấu hiệu M0 học sinh, nhận = 35 xét, cho điểm. c) 31.10  34.20  35.30  36.15 38.10  40.10 42.5  44.20 X 120 X  37,1  Cho học sinh  Một học sinh Bài 10 (Tr 90 - SGK) lên bảng, các A= x2 –2x – y2 + 3y – 1 làm bài 10 (Tr học sinh 90 - SGK) B= -2x2 -5x +3y2 + y +3 khác làm vào  Lưu ý: bài có -C=-3x2 +3x -7y2 +5y vở hai biến, cách +6 + 2xy làm tương tự Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
  4. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An một biến, viết hạng tử các A+B–C=-4x2– 4x – a) đồng dạng 5y2 + 9y +8 + 2xy cùng cột rồi b) A – B + C = 6x2 – 2xy tính. + 3y2 – 3y – 10  Chữa bài cho c) -A+B+ C = - 6x + học sinh, nhận 11y2 – 7y – 2xy – 2 xét, cho điểm.  Cho học sinh  Một học sinh Bài 12 (Tr 91 - SGK) lên bảng, các Vì đa thức P(x) = ax2 + làm bài 12 (Tr học sinh 5x – 3 có nghiệm là 1 nên 91 - SGK) 2 khác làm vào  Chữa bài cho ta có: vở học sinh, nhận 2 P( 1 ) = a  1  + 5. 1 -3 = 0  2 2 2  xét, cho điểm. a=2  Cho học sinh  Trả lời: cm Bài 13 (Tr 91 - SGK) đa thức khác P(x) = 3 – 2x = 0  2x = làm bài 13 (Tr Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
  5. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An 0 với mọi x 91 - SGK) 3  x = 1,5  Để cm một đa Đa thức không có nghiệm thức không có vì : nghiệm ta làm x2  0 với mọi x x2 + 2 ntn?  2 .Vậy k0 có giá trị của x để p(x) = 0 lời Bài 6 (Tr 63 - SBT)  Cho học sinh  Trả miệng làm bài 6 (Tr Đường thẳng OA là đồ 63 - SBT) thị hàm số y = 2x  Nêu cách vẽ  Một học sinh y A đồ thị của hàm lên bảng, các 2 số y =ax học sinh x O 1 khác làm vào  Chữa bài cho vở học sinh, nhận xét, cho điểm. 3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện tập) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
  6. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An - 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - Hoàn thiện phiếu học tập, làm đáp án ôn tập. - Bài tập 2,3,4,5,7 (SBT - Tr 63). Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản