Giáo án Hình Học lớp 8: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG

Chia sẻ: abcdef_32

I- MỤC TIÊU - HS nắm vững các dấu hiệu đồng dạng của 2 tam giác vuông. - Vận dụng định lí về tam giác để tính tỉ số đường cao, diện tích - Rèn kĩ năng chứng minh II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa. HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNGI- MỤC TIÊU

- HS nắm vững các dấu hiệu đồng dạng của 2 tam giác vuông.

- Vận dụng định lí về tam giác để tính tỉ số đường cao, diện tích

- Rèn kĩ năng chứng minh

II- CHUẨN BỊ

GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa.

HS: Thước thẳng ,com pa

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

HS ...

GV: Nhắc lại các trường hợp đồng

dạng của 2 tam giác?HĐ2: Bài mới (30ph)
1. áp dụng các trường hợp đồng

dạng của 2 tam giác
Cho ABC và A’B’C’

có A = 1V, A’ = 1V cần bổ sung ABC và A’B’C’ có

thêm điều kiện gì để 2 tam giác + B = B’ ABC
=>
A'B'C'
AB AC
đồng dạng? 
+ Hoặc A ' B ' A 'C '
GV: Ngoài các trường hợp đồng 2. Dấu hiệu nhận biết hai tam giác

dạng suy ra từ 2 tam giác còn vuông đồng dạng

trường hợp nào không, nghiên cứu ?1/81 HS đọc sgk và đứng tại chỗ

trả lời:
?1 sgk?

DEF D’E’F’

* Phát biểu trường hợp đồng dạng ABC A’B’C’

đó? * Định lý 1 sgk
A
GV yêu cầu HS vẽ hình , Ghi
A'
GT/KL vào vở và suy nghĩ cách

c/m
Gợi ý:

Bình phương 2 vế của đẳng thức

(1) sau đó áp dụng t/c của dãy tỉ số

bằng nhau ta được:

B ' C '2 A ' B '2 B ' C '2  A ' B '2
 
BC 2 AB 2 BC 2  AB 2
CM (sgk)
Nhưng theo định lí Py-ta-go thì:

B ' C ' B ' C ' 2  A ' C ' 2 BC 2  AB 2  AC 2

HS nghiệm lại định lí với trường
nên suy ra A'C' = AC. Từ đó áp
hợp 2 tam giác ở ?1.
dụng trường hợp đồng dạng thứ

nhất của 2 tam giác.

GV chốt lại trường hợp đồng dạng

đặc biệt của 2 tam giác vuông

3. Tỉ số đường cao, diện tích của

A’B’C với tỉ tam giác đồng dạng
GV cho ABC

HS tự c/m:
số k.

Gọi AH BC; A’H’ B’C’ là 2 Vì AHB A’H’B’ (A = A’; H

= H’)
đường cao tương ứng.
AH AH AB
k  k
CMR: A' H ' A' H ' A' B '


Hãy dựa vào hướng dẫn của SGK HS phát biểu.....

tự hoàn thành phần c/m vào vở

Định lí 2: sgk
ghi.

Từ đây hãy phát biểu thành định ABC A’B’C với tỉ số k

h
lí? k
=> h '
A

A'
A’B’C’. Tính S HS : S ABC = 1/2 BC.AH
Cho ABC

ABC và SA’B’C’, sau đó lập tỉ số SA’B’C’ = 1/2 B’C’.A’H’

=>
S
?
S'
1
BC . AH
S BC AH
2  k .k  k 2
  .
S ' 1 B ' C '. A ' H ' B ' C ' A ' H '
2

Theo kết quả bài toán trên ta có HS phát biểu...
định lí như thế nào? Định lí 3:

ABC A’B’C với tỉ số k

S
 k2
=> S'
Hoạt động 3: Củng cố (8 phút)- Nhắc lại các trường hợp đồng HS1.....

dạng của 2 tam giác vuông

- Cho biết tỉ số đường cao, diện HS2......

tích của 2 tam giác đồng dạng?
E
D
- Bài tập 46/84 HS3: - ADC ABE

- DEF BCF

Giải thích:.......
HĐ4: Giao việc về nhà (2 phút)- Học lý thuyết theo sgk

- BTVN: 47,48/84

* Hướng dẫn bài 47:ABC là tam giác vuông

( Py-ta go đảo ) nên A’B’C' cũng vuông => tích 2 cạnh góc vuông là

54, kết hợp với đ/k nó có 3 cạnh tỉ lệ với 3;4;5 để tìm độ dài mỗi canh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản