Giáo án Hình Học lớp 8: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Chia sẻ: abcdef_32

A- MỤC TIÊU - HS nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông - Để chứng minh các công thức trên vận dụng tính chất của diện tích đa giác - Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học và các tính chất về diện tích để giải toán. B- CHUẨN BỊ GV: Hình vẽ 121 sgk trên bảng phụ, thước kẻ. Giấy kẻ ô vuông. HS: Thước kẻ, bút chì. Giấy kẻ ô vuông. C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬTA- MỤC TIÊU

- HS nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình

vuông, tam giác vuông

- Để chứng minh các công thức trên vận dụng tính chất của diện

tích đa giác

- Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học và các tính chất

về diện tích để giải toán.

B- CHUẨN BỊ

GV: Hình vẽ 121 sgk trên bảng phụ, thước kẻ. Giấy kẻ ô

vuông.

HS: Thước kẻ, bút chì. Giấy kẻ ô vuông.

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Định nghĩa đa giác, đa giác HS : định nghĩa đa giác: đa giác

đều, vẽ 1 lục giác giác đều? luôn nằm trong 1 nửa mặt phẳng

có bờ là đường thẳng chứa bất kì

cạnh nào của đa giác đó.

Đa giác đều: là đa giác có tất cả

các cạnh hình bình hành và tất cả

các góc bằng nhau.

Vẽ hình ...

Hoạt động 2

BÀI MỚI (30PH)

1. Khái niệm diện tích ?1

Gv: Nếu xem 1 ô vuông là 1 đơn vị HS hoạt động nhóm sau đó đưa

diện tích thì diện tích của các hình ra kết luận

A và B là bao nhiêu đơn vị diện a) Hình A: 9 ô vuông; Hình D: 8

tích? Kết luận gì khi so sánh điện ô vuông

tích 2 hình này? Hình B: 9 ô vuông; Hình C: 2 ô
+ Vì sao nói diện tích hình D gấp 4 vuông

lần diện tích hình C?

+ So sánh diện tích hình C với diện b) Diện tích hình D gấp 4 lần

diện tích hình C vì hình D có 8 ô
tích hình E?

+ Đưa ra nhận xét? còn hình C có 2 ô.

GV giới thiệu kĩ hơn về tính chất c) Diện tích hình C bằng 1/4 hình

của diện tích đa giác. D

* Nhận xét sgk

HS theo dõi và ghi nhớ.

2. Công thức tính diện tích hình

chữ nhật

HS hoạt động nhóm sau đó đưa

GV: Nếu hình chữ nhật trên có kích ra kết luận :

thước là 3 đơn vị dài và 2 đơn vị S = 3.2 = 6 (đvdt)

dài. thì diện tích hình chữ nhật trên

là bao nhiêu?

+ Vậy tổng quát lên nếu hình chữ HS........

nhật có 2 kích thước là a,b thì công HS:
thức tính diện tích hình chữ nhật
S =
như thế nào?
a.b
* Định lý sgk /117 Trong đó a,b là hai

+ Khái quát về công thức tính diện kích thước.

tích hình chữ nhật HS theo dõi và ghi bài

HS làm ví dụ: a =3,2 cm

b = 1,7 cm

S = a.b = 3,2.1,7 = 5,44(cm2)3. Công thức tính hình vuông, tam - Diện tích hình vuông:

giác vuông S=

a2

GV: Từ công thức tính diện tích Trong đó a: cạnh hình vuông

hình chữ nhật hãy tìm công thức - Diện tích tam giác vuông:

tính S hình vuông, S tam giác? S = 1/2

+ Đưa ra gợi ý cách tìm công thức a.b

tính diện tích hình vuông, diện tích Trong đó a,b: 2 cạnh góc vuông

tam giác vuông... HS theo dõi và ghi bài
GV: Các nhóm làm ?3? ?3 sgk /118

+ Đưa ra kết quả sau đó để các HS : hoạt động nhóm

nhóm tự chấm lẫn nhau. HS đưa ra kết quả và nhận xét

GV chốt lại: - Hình chữ nhật được

chia thành 2 tam giác vuông bằng

nhau và không có điểm trong chung

nên diện tích tam giác vuông được

tính bởi nửa diện tích hình chữ nhật

Hoạt động 3: CỦNG CỐ (8 PHÚT)

* Bài tập :

1. Nếu chiều dài tăng gấp đôi, chiều HS theo dõi câu hỏi và sau đó trả

rộng hình chữ nhật không đổi, diện lời

tích hình chữ nhật thay đổi như thế HS: S1 = a1.b. Mà a2 = 2.a1 =>

nào? S2 = (2.a1).b = 2.(a1b) = 2.S1

2. Nếu chiều dài và chiều rông tăng

gấp 3 lần , diện tích hình chữ nhật
đó thay đổi như thế nào? HS: .....

3. Nếu chiều dài tăng gấp 4 lần và

chiều rộng giảm 4 lần diện tích

hình chữ nhật đó thay đổi như thế

nào?

4. Cho cạnh hình tam giác vuông

bằng 5 cm, cạnh thứ hai bằng 4cm, HS: S =1/2.5.4 = 10 (cm2)

tìm diện tích tam giác vuông đó?

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 PHÚT)

- Xem các bài tập đã chữa . BTVN: 7,8/119 sgk.

* Hướng dẫn bài 7/SGK: Tính diện tích cửa sổ, diện tích nền

nhà sau đó tìm tỉ số % giữa

Scửa sổ với Snền xem có đạt chuẩn 20% không.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản