Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

Chia sẻ: abcdef_32

I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lý đảo và hệ quả của định lí Talét - áp dụng định lí Talét để chứng minh hệ quả của định lí Talét - Từ hệ quả rút ra chú ý để áp dụng tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Ôn nội dung định lí Taléth

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉTI- MỤC TIÊU

- HS nắm vững nội dung định lý đảo và hệ quả của định lí Talét

- áp dụng định lí Talét để chứng minh hệ quả của định lí Talét

- Từ hệ quả rút ra chú ý để áp dụng tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, thước

HS : Ôn nội dung định lí TalétIII- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

1. Phát biểu định lí Talét

Vẽ hình minh hoạ? HS 1: Phát biểu định lí
2. Chữa bài tập 5b/59 sgk

HS2: MN//BC

AM AN

D => AB NC

x 9 AM AN BM NC
 
;
24 AB AC AB AC

P Q HS 2: Ta có

QF =DF-DQ=24-9 =15

DP DQ

PE QF
Vì PQ//EF =>

x 9
  x  6,3
10,5 15
=>

Vậy DP = 6,3
GV gọi HS nhận xét và cho điểm

HĐ2: Bài mới (35ph)

GV: Cả lớp làm ?1 ở bảng phụ? 1. Định lí đảo

Hs vẽ hình vào vở ghi
A
AB = 6cm
C"
a
B' C'
AC = 9cm

AB’ = 2cm

AC’ = 3cm

AB ' AC ' AB ' 2 1

+ So sánh các tỉ số và HS :
AB AC AB 6 3


AC ' 3 1

AC 9 3

AB ' AC '
=> AB = AC
+ Vẽ đường thẳng a đi qua B’ và
HS : Vẽ hình vào vở ghi
song song với BC, đường thẳng a
HS: AC’’ =3cm
cắt AC tại C’’?
HS : C’  C’’ và BC  B’C’
+ Tính AC’’?
HS : đọc định lí đảo của định lí

Talét
+ Nhận xét về C’ và C” BC và

B’C’?

+ Từ ?1 ta có định lí sau. Đọc

SGK?

GV: Nghiên cứu ?2 ở bảng phụ?

?2
A
3 5
D E
6 10


B 7 14
HS: Đọc đề bài
+ Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp HS : 2 cặp đường thẳng song song

đường thẳng song song?

+ Tứ giác BDEF là hình gì? Vì HS: BDEF là hình bình hành. Vì

có 2 cặp cạnh đối song song
sao?

AD AE DE HS : Các tỉ số trên bằng nhau.
; ;
+ So sánh các tỉ số AB AC BC
AD AE DE
 
và nhận xét? AB AC BC

Nhận xét: các cặp cạnh của 2 tam

giác ADE và ABC’ tỉ lệ2. Hệ quả của định lí Talét

HS : Đọc hệ quả
GV: Đọc hệ quả của định lí Talét? HS : Vẽ hình vào vở ghi............

+ vẽ hình ghi GT - KL của hệ quả GT: ABC; B’C’//BC

AB ' AC ' B ' C '
 
KL: AB AC BC


Chứng minh sgk/61

Chú ý: sgk/61
+ Cho biết hướng chứng minh

+ Yêu cầu HS tự chứng minh vào
HS : áp dụng định lí Talét đối với
vở
+) B’C’//BC

+ C’D//AB (tự kẻ)
GV: Đưa ra hình vẽ 11/61 ở bảng
HS trình bày vào vở
phụ
HS : đúng
Yêu cầu HS xét xem hệ quả còn

đúng trong H11 không ?

Đưa ra chú ý

Hoạt động 3: Củng cố (4 phút)

Làm ?3/62

HS hoạt động nhóm, đại diện
a) Do DE//BC ta có : nhóm lên trình bày.

AD DE 2 x 2.6,5
  x 
AB BC 5 6, 5 5 ...b) Do MN//PQ ta có :

0 N MN 2 3 2.5, 2
  x
0P QP x 5, 2 3 =...
Các nhóm nhận xét và sửa chữa.

HĐ4: Giao việc về nhà (2 phút)

- Học định lí đảo và hệ quả của định lí Talét .

- BTVN: 7,9/ tr63* Hướng dẫn bài 7a:

DM MN

áp dụng hệ quả định lí Ta-lét ta có , từ đó thay số vào tính x
DE EF


= EF .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản