Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ TALÉT TRONG TAM GIÁC

Chia sẻ: abcdef_32

I- MỤC TIÊU: - HS nắm được định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng, định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ - Nắm vững nội dung của định lý Talét - Vận dụng định lý Talét để tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. HS: thước kẻ.III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ TALÉT TRONG TAM GIÁC

ĐỊNH LÝ TALÉT TRONG TAM GIÁCI- MỤC TIÊU:

- HS nắm được định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng, định nghĩa về

đoạn thẳng tỉ lệ

- Nắm vững nội dung của định lý Talét

- Vận dụng định lý Talét để tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, thước kẻ.

HS: thước kẻ.III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

GV: giới thiệu nội dung của
chương và phương pháp học có

hiệu quả nhất

HĐ2: Bài mới (30ph)

GV: Cả lớp làm ?1

Hs : Cho AB = 3cm; CD = 5cm
A B
AB 3

C CD 5

Cho EF = 4dm; MN = 7dm

EF 4

MN 7
CD MN
+ Cho biết và ?
AB EF
CD 5 MN 7
 
HS : AB 3 ; EF 4
AB
+ Khi đó gọi là tỉ số của hai
CD
AB 3

HS : (1)
CD 4
đoạn thẳng AB và CD
HS : không. Vì nếu AB = 3; CD =
AB
Kí hiệu: CD
4
+ Nếu AB = 300 cm; CD = 400 AB 3

Thì (2)
CD 4
cm thì tỉ số của AB và CD là gì?
Từ (1) và (2) => tỉ số không phụ
+ Tỉ số của 2 đường thẳng có phụ
thuộc đơn vị
thuộc cách chọn đơn vị không?
GV: Cả lớp làm ?2 và rút ra định Hs : ?2

AB A ' B '
nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ 
Khi đó ta nói AB và CD
CD C ' D '


tỉ lệ với A’B’ và C’D’.GV: Cả lớp làm ?3 HS : Trình bày tại chỗ

Trên đây chỉ là trường hợp cụ thể, HS : Nếu 1 đường thẳng song song

tổng quát ta có định lí sau: ...... vói 1 cạnh của tam giác và cắt 2

Đọc nội dung định lí Talét? cạnh còn lại thì nó định ra trên 2

cạnh đó những đoạn thẳng tỉ lệ

AB AC
+ Ngoài các đoạn thẳng tỉ lệ trên 
HS : A ' B ' A 'C '
ta còn suy ra tỉ số nào?
BB ' CC ' AB AC
 
;
AB ' AC ' BB ' CC '


+ Chốt lại nội dung của định lý HS ghi bài

Talét. Định lý này thừa nhận

không chứng minh.

GV: áp dụng định lý Ta lét các em
làm ví dụ sau

Tìm x trong hình vẽ (bảng phụ)

HS : Vì MN//EF nên theo định lý
D

Talét có
6.5
4 DMX DN 6,5 4
  
ME NF x 2
M 2.6,5
x  3, 25
4
+ Nhận xét bài làm của bạn? HS nhận xét

+ Chữa và chốt lại nội dung của

định lý TalétHS hoạt động nhóm
GV: các nhóm làm ?4

HS đưa ra kết quả nhóm `

A
x
3
D E
5
10
+ Yêu cầu HS đa ra kết quả, sau

đó chữa theo nhómHĐ3: Củng cố

- Định nghĩa tỉ số của 2 đoạn

thẳng, đoạn thẳng tỉ lê? Cho ví dụ HS trả lời , lên bảng viết .

minh hoạ?

- Viết nội dung định lí Talét bằng

hình vẽ?

- BT: 2,3/58

Hoạt động 4: Giao việc về nhà

Học định nghĩa, định lí theo sgk
Bài tập về nhà: 4,5/ tr58

* HD bài 5:

AM AN AM AN
 
hay
Thay số vào tìm
a) Theo gt MN // BC ta có : MB AC  AN
MB NC


được x .
A
4 5

M N
x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản