Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỐI XỨNG TÂM

Chia sẻ: abcdef_32

A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm - nhận biết 2 đoạn thẳng qua một điểm. Nhận biết một số hình có tâm đối xứng - Biết vẽ điểm đối xứng, đoạn thẳng đối xứng qua một điểm - Rèn kĩ năng chứng minh điểm đối xứng. Liên hệ thực tế. B- CHUẨN BỊ - GV: Thước thẳng, com pa , bảng phụ. - HS: thước thẳng, compa; ôn lại bài “Trục đối xứng” C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỐI XỨNG TÂM

ĐỐI XỨNG TÂM

A- MỤC TIÊU

- HS nắm chắc định nghĩa hai điểm đối xứng với nhau qua một

điểm - nhận biết 2 đoạn thẳng qua một điểm. Nhận biết một số hình

có tâm đối xứng

- Biết vẽ điểm đối xứng, đoạn thẳng đối xứng qua một điểm

- Rèn kĩ năng chứng minh điểm đối xứng. Liên hệ thực tế.

B- CHUẨN BỊ

- GV: Thước thẳng, com pa , bảng phụ.

- HS: thước thẳng, compa; ôn lại bài “Trục đối xứng”

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Chữa BT 49 a/93 sgk a) Vì IC//ID

KB =KA

AB=CD (t/c hbh)
GV gọi HS nhận xét và cho điểm. => CI//=KA. Vậy AKCI là hình

* BT trắc nghiệm : bình hành

Điền tiếp vào chỗ (...) => CK//AI

1. Hai điểmA,B gọi là đối xứng

nhau qua đường thẳng dnếu d... của

HS lên bảng điền .
AB

2. Hai đoạn thẳng (góc ,tam giác

)đối xứng với nhau qua 1 đường

thẳng thì ...

3. Đường tròn có ... trục đối xứng .

Hoạt động 2

BÀI MỚI (35 PHÚT)

GV: Vẽ hình ?1 1) Hai điểm đối xứng qua một

Cho điểm O và A. vẽ A’ sao cho O điểm

là trung điểm AA’ HS vẽ hình vào vở
A O
Quan sát hình vẽ: khi đó điểm A và

A’ gọi là đối xứng nhau qua điểm

HS quan sát hình vẽ
O
HS: Hai điểm gọi là đối xứng

Thế nào là hai điểm đối xứng nhau nhau qua điểm O nếu O là trung

qua 1 điểm? điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm

đó.

Định nghĩa: sgk

OA = OA’ ;

OA +OA’ = AA’ A và A’

Người ta quy ước: điểm đối xứng đối xứng qua O

với O qua O là nó. Quy ước: sgk

GV: nghiên cứu ?2 ở bảng phụ?

HS đọc yêu cầu của ?2

Vẽ điểm OAB. vẽ điểm A’,B’

đối xứng lần lượt với A,B qua O?

Lấy C AB. Vẽ C’ đối xứng với

Khi dó hình A’B’ gọi là đối xứng C qua O

AB qua O Dùng thước kiểm nghiệm C’

thuộc A’B’ không ?
HS vẽ đoạn A’B’ đối xứng với

AB qua O

Thế nào là 2 hình đối xứng qua 1 HS : Vẽ điểm C’ đối xứng với C

điểm? qua O

HS: OC =OC’

Vậy C’ có thuộc A’B’

Điểm O gọi là tâm đối xứng của 1 HS... nếu mỗi điểm thuộc hình

này đối xứng với mỗi điểm thuộc
hình

GV: Đưa ra hình 77 (bảng phụ) yêu hình kia qua O và ngược lại

cầu HS giải thích vì sao ABC đối 2) hai hình đối xứng qua một

điểm
xứng nhau qua O?

Định nghĩa sgk

HS theo dõi

HS : AB và A’B’ đối xứng nhau

qua O
Giới thiệu H78 ( bảng phụ )

AC và A’C’ đối xứng nhau qua
GV: trả lời ?3 ở bảng phụ ?

O

Góc ABC và góc A’B’C’ đối
xứng nhau qua O

ABC và  A’B’C’đối xứng

Đưa ra định nghĩa hình có tâm đối nhau qua O

xứng
A
GV giới thiệu định lí SGK 3) Hình có tâm đối xứng
O
GV: nghiên cứu ?4 và trả lời ? C
HS:

AD đối xứng BC qua O

AB đối xứng DC qua O

- O là tâm đối xứng của ABCD

HS ghi nhớ?4: sgk

HS theo dõi

HS : Chữ O, chữ H có tâm đối

xứng.

Hoạt động 3:

CỦNG CỐ (8 PHÚT)
1 định nghĩa hai điểm đối xứng qua 1 điểm, hai hình đối xứng qua 1

điểm; hình có tâm đối xứng?

2. Giải BT 50/95 sgk ; BT 51/95 sgk

3. Trong các chữ cái và hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng:

   I    ∆  L
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Học các định nghĩa theo sgk.

- BTVN: 52,53/96.

* Hướng dẫn bài 53: Ta phải c/m A và M nhận I là trung điểm

hành và đường chéo AM đi qua I.
(hãy c/m ADME là hình bình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản