Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH THOI

Chia sẻ: abcdef_32

A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa , tính chất và các dấu hiệu nhận biết hình thoi. - Rèn kĩ năng vẽ hình thoi, biết vận dụng các tính chất của hình thoi trong chứng minh - Vận dụng kiến thức hình thoi trong thực tế B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa - HS: thước kẻ, compa; Ôn lại định nghĩa, tính chất hình bình hành, hình chữ nhật C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH THOI

HÌNH THOI

A- MỤC TIÊU

- HS nắm chắc định nghĩa , tính chất và các dấu hiệu nhận biết

hình thoi.

- Rèn kĩ năng vẽ hình thoi, biết vận dụng các tính chất của hình

thoi trong chứng minh

- Vận dụng kiến thức hình thoi trong thực tế

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa

- HS: thước kẻ, compa; Ôn lại định nghĩa, tính chất hình bình

hành, hình chữ nhật

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Cho tứ giác ABCD có 4 cạnh HS: Chứng minh
bằng nhau. CMR tứ giác đó là hình Ta có AB=CD (gt), BC =DA(gt)

=>ABCD là hình bình hành (dấu
bình hành?

hiệu nhận biết hình bình hành).
A


D
GV gọi HS nhận xét

và cho điểmHoạt động 2

BÀI MỚI (30PH)

GV: hình vẽ ở bài tập trên gọi là

hình thoi. Vậy hình thoi là hình như HS: hình thoi là tứ giác có 4 cạnh

thế nào? bằng nhau

HS vẽ hình và ghi định nghĩa vào
GV:

Tứ giác ABCD vở:
Hình thoi
AB = BC = CD = DA A

GV yêu cầu HS làm ?1
D
Vậy hình thoi có phải là trường hợp

đặc biệt của hình bình hành không?
Chốt lại các cách định nghĩa hình HS trả lời như phần bài cũ

thoi + Hình thoi là hình bình hành có

GV: Từ định nghĩa trên, em hãy hai cạnh kề bằng nhau

cho biết hình thoi có tính chất gì? HS: ghi bài

?2: Quan sát hình vẽ cho biết ngoài HS: có đầy đủ các tính chất của

ra hình thoi còn có tính chất gì về hình bình hành.

đường chéo.

HS:
B
A - Hai đường chéo vuông góc với

nhau
D
- Đường chéo là đường phân giác

của góc hình thoi.Đưa ra các tính chất (định lí) của HS theo dõi tính chất.

hình thoi lên bảng phụ bằng kí hiệu.

GV yêu cầu lần lượt từng HS đứng

tại chỗ c/m định lí, yêu cầu cả lớp HS hoàn thành bài c/m.

tự ghi phần c/m vào vở như SGK.
GV: Để tứ giác ABCD là hình thoi

ta có những dấu hiệu nào? HS trả lời:

1. Tứ giác ABCD có AB=BC

=CD =DA.

2. Hình bình hành ABCD có

AB=BC.

3. Hình bình hành ABCD có AC

Nêu các dấu hiệu trên bằng lời  BD.

Đưa ra các dấu hiệu lên bảng phụ 4. Hình bình hành ABCD có AC

để HS theo dõi hoặc BD là đường phân giác của

Trình bày phần chứng minh dấu một góc.

hiệu 3 và 4 theo nhóm?

Cho biết kết quả của từng nhóm? HS: Phát biểu bằng lời

Đưa ra đáp án trên bảng phụ? HS: Theo dõi bảng phụ

GV chốt lại phương pháp chứng Hoạt động nhóm

minh 2 dấu hiệu trên HS: đưa ra kết quả nhómHS: Kiểm tra kết quả
HS ghi nhớ các dấu hiệu...

Hoạt động 3

CỦNG CỐ (8PHÚT)

1. GV: Giải bài tập 73/105 sgk? HS: Hình thoi: 102,a,b,c,e (có

2. Giải BT 74/105 sgk theo nhóm? giải thích cụ thể)

HS trình bày bảng nhóm: Hai

đường chéo của hình thoi có độ

dài là 8cm và 10 cm nên hai nửa

đường chéo là 4 cm và 5 cm. Vậy

3. Tứ giác ABCD có phải thêm điều cạnh hình thoi dài là 4 2  5 2  41

kiện gì để ABCD là hình thoi? (cm) => chọn đáp án (B).HS: ...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản