Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH VUÔNG

Chia sẻ: abcdef_32

A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Rèn kĩ năng vẽ hình vuông, biết vận dụng các tính chất của hình vuông trong chứng minh, tính toán.- Rèn luyện thêm thao tác phân tích và tổng hợp, chứng minh các tính chất. B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa, eke - HS: thước kẻ, compa, êke ; Ôn lại các hình tứ giác đã học. C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH VUÔNG

HÌNH VUÔNG

A- MỤC TIÊU

- HS nắm chắc định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết

hình vuông.

- Rèn kĩ năng vẽ hình vuông, biết vận dụng các tính chất của

hình vuông trong chứng minh, tính toán.

- Rèn luyện thêm thao tác phân tích và tổng hợp, chứng minh

các tính chất.

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa, eke

- HS: thước kẻ, compa, êke ; Ôn lại các hình tứ giác đã học.

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: 1) Cho tứ giác ABCD có 3
BA
HS: Chứng minh
góc vuông và

AB =BC. Vì BACD có A=B=C=1V (1)

Từ (1) => ABCD là hình chữ nhật
CMR: ABCD là hình thoi

Mà AB=BC

=> ABCD là hình thoi

GV gọi HS nhận xét và

cho điểm

Hoạt động 2

BÀI MỚI (30PH)

GV: Hình trên bảng gọi là hình

vuông. Vậy thế nào là hình vuông? HS: Hình vuông là tứ giác có 4
B
góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

HS vẽ hình và
A
ghi ĐN vào vở1. Định nghĩa sgk

Tứ giác ABCD có:

A=B=C=D =1V Hình
vuông ABCD

+ định nghĩa hình vuông theo hình AB=BC=CD=DA

chữ nhật Hình vuông là hình chữ nhật có 2

cạnh kề bằng nhau.

+ định nghĩa hình vuông theo hình HS : Hình vuông là hình thoi có 1

thoi góc vuông

+ theo lí thuyết về tập hợp, có thể HS : Hình vuông là hình chữ nhật,

nói gì về quan hệ giữa 3 tập hợp: nhưng ngược lại là sai

hình chữ nhật, hình thoi, hình Hình vuông là hình thoi, ngược

lại không đúng
vuông?

GV: Như vậy hình vuông có các HS: Hình vuông có 4 cạnh bằng

cạnh và các góc như thế nào? nhau và 4 góc bằng nhau.GV: căn cứ vào t/c của hình chữ 2) Tính chất:

nhật và t/c của hình thoi, hãy phát HS: hình vuông có tất cả các tính

biểu các t/c của hình vuông? chất của hình chữ nhật và của

hình thoi.

GV yêu cầu HS làm ?1 HS: Hai đường chéo của hình
vuông bằng nhau, vuông góc với

nhau, là phân giác của các góc, là

tâm đối xứng và là 2 trục đối

xứng của hình vuông.3) Dấu hiệu nhận biết:

Vậy có thể nhận biết hình vuông từ HS phát biểu các dấu hiệu nhận

những dấu hiệu náo? biết và ghi nhớ.

GV: Vì hình vuông là trường hợp Lần lượt các HS đứng tại chỗ c/m

đặc biệt của hình chữ nhật và hình các dấu hiệu nhận biết.

thoi nên cứ ghép mỗi t/c của hình - Nhận xét: SGK.

chứ nhật với một t/c tương ứng của

hình thoi thì ta được một dấu hiệu HS: Hình a), c), d) là hình vuông.

nhận biết hình vuông. Hình b) không phải là hình

GV yêu cầu HS làm ?2 vuông.

Hoạt động 3

CỦNG CỐ (3 PHÚT)
Bài tập 79/-SGK: a) Hình vuôngcó cạnh bằng 3 cm thì đường chéo

18
bằng cm

b) Đường chéo của hình vuông bằng 2 dm thì cạnh

của hình vuông bằng 2 dm

Bài tập 80/SGK: - Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm hai

đường chéo (theo t/c hình thoi).

- Bốn trục đối xứng của hình vuông là 2 đường chéo

(theo t/c hình thoi) và 2 đường thẳng đi qua trung điểm đồng thời

vuônggóc với cạnh (theo t/c hình chữ nhật).D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Học lý thuyết Chương I

- BTVN:81, 82, 83/ sgk.

* Hướng dẫn bài 82:Dựa vào 4 tam giác bằng nhau để suy ra

HG = GF = FE = EH, từ đó suy ra HGFE là hình thoi, hãy

c/m một trong các góc của nó bằng 900.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản