Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

Chia sẻ: abcdef_32

A -MỤC TIÊU: - Khắc sâu kiến thức về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang cho HS . - Rèn kĩ năng về hình rõ , chuẩn xác, kí hiệu đủ giả thiết đầu bài trên hình. - Rèn kĩ năng tính, so sánh độ dài đoạn thẳng, kĩ năng chứng minh. B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : - GV: - Thước thẳng, conpa, bảng phụ, bút dạ, SGK, SBT. - HS : - Thước thẳng, compa, SGK,SBT. C - TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC ....

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA

HÌNH THANG

A -MỤC TIÊU:

- Khắc sâu kiến thức về đường trung bình của tam giác và

đường trung bình của hình thang cho HS .

- Rèn kĩ năng về hình rõ , chuẩn xác, kí hiệu đủ giả thiết đầu bài

trên hình.

- Rèn kĩ năng tính, so sánh độ dài đoạn thẳng, kĩ năng chứng

minh.

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :

- GV: - Thước thẳng, conpa, bảng phụ, bút dạ, SGK, SBT.

- HS : - Thước thẳng, compa, SGK,SBT.

C - TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC .HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA ( 6PHÚT )
Gv: So sánh đường trung bình của

tam giác và đường trung bình của Hs : lên bảng trả lời như nội

hình thang về định nghĩa và tính dung trong bảng và vẽ hình

chất? minh hoạHoạt động 2

LUYỆN TẬP BÀI TẬP CHO HÌNH VẼ SẴN ( 12PHÚT )

Gv: cho hs quan sát kĩ hình vẽ rồi

cho biết GT của bài toán.

Bài 1 : Cho hình vẽ.

a)Tứ giác BMNI là hình gì ? Hs: gt cho

b) Nếu góc A = 8o thì các góc -  ABC có goc B = 90 0

của tứ giác BMNI bằng ? -Phân giác AD của góc A.

-M; N ; I lần lượt là trung điểm

của AD ; AC ; DC
Gv: tứ giác BMNI là hình gì? Hs:Tứ giác BMNI là hình thang

Chứng minh.? cân.Chứng minh:

+Theo hình vẽ ta có:

MN là đường trung bình của

tam giác ACD=>MN // DC hay

MN // BI(Vì B: D: I: C thẳng

hàng).

=>BMNI là hình thang.

+  ABC có góc B = 90 0; BN

là trung tuyến =>BN = AC /2

(1)

GV: còn cách nào chứng minh Lại có MI= AC /2 (2)

BMNI là hình thang cân nữa hay Từ (1) và (2) =>BN = IM

không? =>BMNI là hình thang cân.

HS: Chứng minh bằng cách sử

dụng định nghĩa hình thang

GV: Hãy tính các góc của tứ giác cân.(Hai góc kề 1 đáy bằng
BMNI nếugóc A = 580. nhau)Hs :chứng minh bằng miệng.

Nếu góc A = 580:  ABD có góc

B = 900

có : góc BAD = 580 /2 = 290.

=>góc ADB = 900-290=610

góc MBD = 610.

Do đó góc NID = góc MBD =

610( Theo định nghĩa hình

thang cân).

=>góc BMN =góc MNI = 1800-

610=1190.

Hoạt động 3

LUYỆN TẬP BÀI TẬP CÓ KỸ NĂNG VẼ HÌNH ( 20PHÚT )

Hs: Đọc to và nêu gt ,kl. Bài 2:(bài 27 sgk).

Gv: cho hs suy nghĩ 3 ' và gọi a)EK là đường trung bình

trình bày miệng câu a.  ADC =>EK =DC/2.
FK là đường trung bình của

 ACB =>KF= AB/2.

GV: gợi ý cho hs 2 trường hợp b)

-E,K,F không thẳng hàng. E,K,F không thẳng hàng có EF

-E,K,F thẳng hàng. < EK+ KF(bđt tam giác)=>EF
EF =(AB+DC)/2 (2)

Từ (1) và (2) =>đpcm.Gv: yêu cầu hs nêu gt , kl. Bài 3(Bài 44 tr 65 SBT)

Gv; Sau 5 ' gọi hs đại diện 1 nhóm  ABC


trình bày lời giải. GT BM =MC ; OA=OM

d qua O

AA',BB',CC'  d

BB ' CC '
AA ' 
KL 2


Hs: làm theo nhóm. trên bảng
Gv: kiểm tra các nhóm khác. phụ 5'
Hoạt động 4

CỦNG CỐ ( 5PHÚT )

Gv: dưa bài tập lên bảng phụ kiểm Các câu sau đúng hay sai:

1)Đường thẳng đi qua trung
tra.

Hs: nêu câu trả lời: 1 Đ; 2 S. điểm 1 cạnh của tam giác và

song song với cạnh thứ 2 thì đi

qua trung điểm cạnh thứ 3.

2)Không thể có hình thang mà

đường trung bình bàng độ dài 1

đáy.
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 PHÚT )
- Ôn lại địng nghĩa và các định lý đường trung bình của hình

thang.

- Ôn lại các bài toán dựng hình đã biết.

- BTVN: 37. 38, 41, 42 tr 64,65 SBT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản