Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
274
lượt xem
12
download

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Mục tiêu - Củng cố và khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng - Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng - Dựng tam giác đồng dạng với tam giác đã cho - Rèn tính cẩn thân, chính xác cho HSII- Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thướcIII- Tiến trình dạy họcHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSHĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

  1. LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I- Mục tiêu - Củng cố và khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng - Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng - Dựng tam giác đồng dạng với tam giác đã cho - Rèn tính cẩn thân, chính xác cho HS II- Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thước III- Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút) GV: Phát biểu định nghĩa về
  2. hai tam giác đồng dạng? Hoạt động 2: Bài mới (30 phút) GV: Nghiên cứu BT 26/27 ở 1. bài tập 26/72 trên bảng phụ HS đọc đề bài Hoạt động theo nhóm - Yêu cầu HS hoạt động theo đưa ra kết quả nhóm nhóm, sau đó đưa ra kết quả A A' a) cách dựng Trên AB lấy AM =2/3 AB Từ M kẻ MN//BC (NAC) Dựng A’B’C’ = AMN b) Chứng minh Vì MN//BC => AMN A’B’C’
  3. VàAMN=A’B’C’ => A’B’C’ ABC (theo k =1)HS : Nhận xét Gọi HS nhận xét và chốt phư- ơng pháp GV: Đưa đề bài lên bảng phụ 2. bài tập 28/72 + Nếu gọi chu vi A’B’C’ là HS : Theo dõi đề bài 2P’ và chu HS : hoạt động theo nhóm , đưa ra vi ABC là 2P thì tính tỉ số kquả nhóm a) 2P’ = A’B’ + B’C’ +C’A’ chu vi 2 2P = AB + BC +CA tam giác trên? A ' B ' B ' C ' C ' A ' A ' B ' B ' C ' A ' C ' 2 P 3 Tính 2P và 2P’      AB  BC  AC AB BC AC 2P ' 5 2P Lập tỉ số: 2P ' HS : Trình bày .......
  4. 2P 3 + Gọi HS trình bày và chữa  b) Có 2 P ' 5 2P ' 3 2P ' 3     2 P '  60( dm) => 2P  2P ' 5  3 40 2 + Biết 2P - 2P’ = 40dm Hãy tính chu vi ABC? Và Và 2P = 60+40 = 100 dm chu vi A’B’C’? + Yêu cầu trình bày và chữa Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Phát biểu định nghĩa, tính HS1...... chất về 2 tam giác đồng dạng? - Phát biểu định lí về 2 tam HS2....... giác đồng dạng? - Nếu 2 tam giác đồng dạng HS3........ theo tỉ số k thì tỉ số chu vi của 2 tam giác đó nh thế nào?
  5. Hoạt động 4: Giao việc về nhà (2 phút) - BTVN: 27,28 sbt - Xem lại các bài tập đã chữa - Đọc trước bài 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản