Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Chia sẻ: abcdef_32

I- Mục tiêu - Củng cố và khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng - Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng - Dựng tam giác đồng dạng với tam giác đã cho - Rèn tính cẩn thân, chính xác cho HSII- Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thướcIII- Tiến trình dạy họcHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSHĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

LUYỆN TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGI- Mục tiêu

- Củng cố và khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng

- Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng

- Dựng tam giác đồng dạng với tam giác đã cho

- Rèn tính cẩn thân, chính xác cho HSII- Chuẩn bị

GV: Bảng phụ, thướcIII- Tiến trình dạy họcHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)GV: Phát biểu định nghĩa về
hai tam giác đồng dạng?Hoạt động 2: Bài mới (30 phút)GV: Nghiên cứu BT 26/27 ở 1. bài tập 26/72

trên bảng phụ HS đọc đề bài

Hoạt động theo nhóm

- Yêu cầu HS hoạt động theo đưa ra kết quả nhóm

nhóm, sau đó đưa ra kết quả
A
A'
a) cách dựng

Trên AB lấy AM =2/3 AB

Từ M kẻ MN//BC (NAC)

Dựng A’B’C’ = AMN
b) Chứng minh

Vì MN//BC => AMN A’B’C’
VàAMN=A’B’C’

=> A’B’C’ ABC

(theo k =1)HS : Nhận xét
Gọi HS nhận xét và chốt phư-

ơng phápGV: Đưa đề bài lên bảng phụ 2. bài tập 28/72

+ Nếu gọi chu vi A’B’C’ là HS : Theo dõi đề bài

2P’ và chuHS : hoạt động theo nhóm , đưa ra

vi ABC là 2P thì tính tỉ số kquả nhóm

a) 2P’ = A’B’ + B’C’ +C’A’
chu vi 2
2P = AB + BC +CA
tam giác trên?
A ' B ' B ' C ' C ' A ' A ' B ' B ' C ' A ' C ' 2 P 3
Tính 2P và 2P’     
AB  BC  AC
AB BC AC 2P ' 5

2P
Lập tỉ số: 2P '


HS : Trình bày .......
2P 3
+ Gọi HS trình bày và chữa 
b) Có 2 P ' 5

2P ' 3 2P ' 3
    2 P '  60( dm)
=> 2P  2P ' 5  3 40 2
+ Biết 2P - 2P’ = 40dm

Hãy tính chu vi ABC? Và Và 2P = 60+40 = 100 dm

chu vi A’B’C’?

+ Yêu cầu trình bày và chữaHoạt động 3: Củng cố (3 phút)- Phát biểu định nghĩa, tính HS1......

chất về 2 tam giác đồng dạng?

- Phát biểu định lí về 2 tam HS2.......

giác đồng dạng?

- Nếu 2 tam giác đồng dạng HS3........

theo tỉ số k thì tỉ số chu vi của

2 tam giác đó nh thế nào?
Hoạt động 4: Giao việc về nhà (2 phút)- BTVN: 27,28 sbt

- Xem lại các bài tập đã chữa

- Đọc trước bài 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản