Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH

Chia sẻ: abcdef_32

A-MỤC TIÊU - Kiểm tra, luyện tập các kiến thức về hình bình hành ( định nghĩa tính chất, dấu hiệu nhận biết) . - Rèn kĩ năng áp dụng các kiến thức trên vào giải bài tập, chú ý kĩ năng vẽ hình, chứng minh, suy luận hợp lý.-Rèn tính cẩn thận, chính xác.B- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : - GV: - Thước thẳng, compa, bảng phụ - HS : - Thước thẳng, compa.

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH

LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNHA-MỤC TIÊU

- Kiểm tra, luyện tập các kiến thức về hình bình hành ( định

nghĩa tính chất, dấu hiệu nhận biết) .

- Rèn kĩ năng áp dụng các kiến thức trên vào giải bài tập, chú ý

kĩ năng vẽ hình, chứng minh, suy luận hợp lý.

-Rèn tính cẩn thận, chính xác.B- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :

- GV: - Thước thẳng, compa, bảng phụ

- HS : - Thước thẳng, compa.C- TIẾN TRÌNH DẠY- HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:
KIỂM TRA ( 7 PHÚT )

1) Phát biểu định nghĩa tính chất

hình bình hành? Chữa bài tập 46 tr HS1: Lên bảng.

92 SGK.

GV: Nhận xét và cho điểm.

2) Các câu sau Đúng hay Sai : HS2 :

a. Hình thang có hai cạnh đáy bằng a) Đ

b) Đ
nhau là hình bình hành (...)

b. Hình thang có hai cạnh bên song c) S

song là hình bình hành (...) d) S

c. Tứ giác có hai đối bằng nhau là

hình bình hành (...)

d. Hình thang có hai cạnh bên bằng

nhau là hình bình hành (...)

Hoạt động 2:

LUYỆN TẬP ( 36 PHÚT )

Bài 1: bài 47 tr 93 SGK Bài 1: bài 47 tr 93 SGK

GV: Gọi HS lên bảng viết giả
thiết, kết luận. GT ABCD là hình bình hành;

AHBD; CKBD
A
K
1 KL AHCK là hình bình hành
1
H
D

Có AHBD; CKBD (gt) 

AH//CK (BD)

Xét ADH và CBK:

H=K=900; AD=BC (vì ABCD là
GV: Gợi ý cho HS cách làm bài. hình bình hành) D1=B1 (2 góc
Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày. so le trong), AD//BC

ADH=CBK (cạnh huyền-

góc nhọn)

AH=CK (hai cạnh tương ứng)

Xét tứ giác AHCK: AH//CK;

AH=CK (CMT)

 AHCK là hình bình hành (dấu

hiệu nhận biết hình bình hành –
một cặp cạnh đối song song và

bằng nhau)
GV: gọi một HS lên bảng vẽ hình Bài 2: bài 48 tr 92 SGK

GV: Gọi HS lên bảng viết giả Cả lớp vẽ hình vào vở

thiết, kết luận. HS căn cứ phần

hướng dẫn về nhà

GV yêu cầu vài em mang vở lên tiết trước tự trình

bảng cho GV kiểm tra. GV căn cứ bày vào vở.

vào đó nhắc nhở chung về cách HS đổi chéo vở

trình bày cho cả lớp. để kiểm tra lẫn nhau.
Bài tập 49/93 - SGK
A K
GV hướng dẫn HS vẽ hình HS vẽ hình và ghi GT/KL vào vở
N
M
và suy nghĩ cách chứng minh.
D I
a) Xét tứ giác ABCD:

AB=CD; AD=BC (gt)  tứ giác

ABCD là hình bình hành (dấu

hiệu nhận biết hình bình hành - 2

cặp cạnh đối bằng nhau)

GV yêu cầu 2 em lên bảng đồng Xét tứ giác AICK:

thời (HS2 được dùng a, như kết AK=IC (gt); AK//IC (AB//DC,

quả đã chứng minh) ABCD là hình bình hành)

AICK là hình bình hành (dấu

hiệu nhận biết hình bình hành)

 AI//CKb) Xột DCN:

DI=NC(gt); IM//NC (vỡ AI//CK)

DM=MN .

Xột ABM:
AK=KB (gt); KN//AM (vỡ B
E
A
AI//CK)
F
H
MN=NB 
D
G C
* Củng cố Từ  và   DM = MN = NB.

Điền tiếp vào chỗ trống ,hoàn

thành các câu sau: 1. Trong hình

bình hành các cạnh đối ......

2. Trong hình bình hành các góc HS trả lời .

đối ......

3. Trong hình bình hành hai đường

chéo .....D.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 PHÚT )

- Nắm vững và phân biệt định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận

biết hình bình hành.

- Làm các bài tập từ 83 đến 89 tr 69 SBT.

* Hướng dẫn bài84-SBT:
C/m các ∆HDF=∆GBE, ∆EAH=∆FCG để các cạnh bằng

nhau.______________________________________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản