Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG

Chia sẻ: abcdef_32

- Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận biết tứ giác là hình vuông - Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp và logíc B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. - HS: thước kẻ, compa, êke C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG

A- MỤC TIÊU

LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG- Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận

biết hình vuông.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận biết tứ giác là hình vuông

- Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp và logíc

B- CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, thước kẻ.

- HS: thước kẻ, compa, êke

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: 1. Nêu định nghĩa, tính chất,

dấu hiệu nhận biết hình thoi? Hs 1: định nghĩa : hình thoi là tứ
giác có 4 cạnh bằng nhau

2. Nêu định nghĩa, tính chất, dấu HS 2: định nghĩa : hình vuông là

hiệu nhận biết hình vuông ? tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh

* Điền Đ ; Svào chỗ trống (...) bằng nhau.

1. Hình vuông là hình chữ nhật (...)

2. Hình vuông có 4 trục đối xứng và HS : 1.Đ

có 1 tâm đối xứng (...) 2. Đ

3. Hình vuông là tứ giác có 4 cạng 3. S

bằng nhau (...) 4. Đ

4. Hình vuông là hình thoi (...) 5. S

HS nhận xét và cho điểm .
5. Hình thoi là hình vuông (...)

Hoạt động 2 LUYỆN TẬP (30PH)

GVyêu cầu các nhóm trình bày lời

giải BT83/109 bảng phụ. HS hoạt động nhóm.

+ Cho biết kết quả của từng nhóm HS: a. S d. S

b. Đ e. Đ

c. Đ

+ Đưa đáp án lên bảng nhóm. Yêu HS đưa ra kết quả nhóm
cầu HS kiểm tra giữa các nhóm lẫn Nhận xét A


F
Chữa bài vào vở bài tập
nhau.
E


B C
D
GV: nghiên cứu BT 84/109 trên HS đọc đề bài

bảng phụ?

+ Vẽ hình ghi GT KL của bài toán HS vẽ hình vào

+ GV kiểm tra việc vẽ hình của HS vở ghi

ở vở ghi

HS : là hình bình hành vì có 2

+ Hãy cho biết tứ giác AEDF là cặp cạnh đối

hình gì? Vì sao? song song.

HS trình bày tại chỗ

+ Trình bày lời giải phần a?+ Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC HS : D thuộc đường phân giác

thì tứ giác AEDF là hình thoi? của góc A

+ Nếu cho ABC vuông tại A thì HS: AEDF là hình chữ nhật vì:
AEDF trở thành hình gì? AEDF là hình bình hành và góc

+ Để AEDF trở thành hình vuông A = 1V

thì cần có thêm điều kiện gì? HS: Cần thêm điều kiện ở câu b,

Chốt lại phương pháp chứng minh tức là D ở vị trí nằm trên đường

của bài tập 84/103 phân giác của góc A.

GV: Đưa BT 85/103 sgk ra bảng

phụ:

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = HS làm bài tập theo nhóm, 2 bàn

2AD. E,F lần lượt là trung điểm của 1 nhóm. Mỗi nhóm một nội dung

AB,CD. AF cắt DE tại M, BF cắt sau đó đưa ra kết quả để nhận xét

CE tại N. và chữa lỗi sai (nếu có)

a) Tứ giác AEFD; BEFC là hình gì? a) Ta có :

Vì sao? AB =2AD (gt) , EA =EB; FD

b) Tứ giác MENF là hình gì? Vì =FC (gt)

sao? => AE =AD =DF=EF và gócA

=1V
A E


=> Tứ giác AEFD là hình vuông
M Nb)Tứ giác EMFN là hình thoi vì
D F
EM =MF=FN=NE (cùng bằng

nửa của đường chéo của hai hình

vuông bằng nhau).

Và góc M = 1V

=> EMFN là hình vuôngHoạt động 3 CỦNG CỐ (8 PHÚT)

Bài 86/109/SGK

GV yêu cầu HS chuẩn bị giấy, gấp
A
theo hướng dẫn rồi cắt. HS gấp giấy và cắt theo hướng

 dẫn.

O

Tứ giác thu được Tứ giác nhận được là hình thoi vì

là hình gì?vì sao? có 2 đường chéo cắt nhau tại

trung điểm mỗi đường và vuông

Nếu OA = OB thì góc với nhau.

tứ giác nhận được

có gì đặc biệt? Nếu có thêm OA=OB thì hình
thoi nhận được có 2 đường chéo

bằng nhau nên nó là hình vuông

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)
A
- Xem lại các bài tập đã chữa
D
- Ôn lại lý thuyết chương I
C M
- BTVN: 87,88, 89/110,111 sgk.

* Hướng dẫn vẽ hình bài 89/SGK:_______________________________________________________

__
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản