Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG I

Chia sẻ: abcdef_32

MỤC TIÊU - Hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương I - Vận dụng những kiến thức đó để rèn luyện kĩ năng nhận biết hình, chứng minh, tính toán, nào đó? - Rèn luyện tư duy cho HS B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ . - HS: Giấy trong, bút dạ. Ôn lại định nghĩa , tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác . C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC tìm điều kiện để thoả mãn một hình

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG I

ÔN TẬP CHƯƠNG I

A- MỤC TIÊU

- Hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương I

- Vận dụng những kiến thức đó để rèn luyện kĩ năng nhận biết

hình, chứng minh, tính toán, tìm điều kiện để thoả mãn một hình

nào đó?

- Rèn luyện tư duy cho HS

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ .

- HS: Giấy trong, bút dạ. Ôn lại định nghĩa , tính chất, dấu hiệu

nhận biết các hình tứ giác .

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV yêu cầu: Điền vào chỗ còn thiếu HS điền vào bảng phụ
trong bảng sau: Các HS khác làm vào vở bài

tập
Tâm Trục
T/c
T/c
Hình ĐN đường đối đối
góc
xứng xứng
chéo

Tứ

giác

Hình

thang

Hình

thoi

Hình

vuông

HS nhận xét đánh giá.
Hình

thang

cân

GV nhận xét và cho điểm

Hoạt động 2
ÔN TẬP (35PH)

I - Lý thuyết
GV: Cho HS q/s

“ sơ đồ nhận 1. Định nghĩa

biết tứ giác”

đã chuẩn bị HS điền các điều kiện vào sơ

trên bảng phụ đồ trên bảng phụ theo các mũi

tên
2. Tính chất

GV: từ định nghĩa hình vuông em hãy Hình vuông có đầy đủ tính

cho biết hình vuông có tính chất gì? chất của hình thoi và hình chữ

+ hãy nêu các tính chất về đường chéo nhật

của hình vuông? HS : Hai đường chéo cắt nhau

tại trung điểm mỗi đường,

bằng nhau, vuông góc vơi

+ Đưa các tính chất ra bảng phụ để HS nhau là tia phân giác của góc.
theo dõi HS theo dõiGV: Từ định nghĩa và tính chất của 3. Dấu hiệu nhận biết

hình vuông hãy rút ra dấu hiệu nhận a. ABCD là hình chữ nhật và

biết hình vuông ABCD ? AB = BC

b. ABCD là hình chữ nhật và

AC  BD

c. ABCD là hình chữ nhật và

AC hoặc BD là phân giác 1

góc.

Đưa ra dấu hiệu dưới dạng bảng phụ để d. ABCD là hình thoi và

HS theo dõi gócA = 1V

e. ABCD là hình thoi và AC

Cho hình chữ nhật ABCD có thêm điều = BD

kiện gì để ABCD là hình vuông? HS theo dõi dấu hiệu

Cho hình thoi ABCD có thêm điều kiện

gì để ABCD là hình vuông? HS : đ/k: AB = BC hoặc AC
Chốt lại theo kí hiệu hình vẽ  BD hoặc AC hay BD là

phân giác 1 góc.HS: đ/k: góc A=1V hoặc AC

= BD.

GV nghiên cứu BT 89/111 ở bảng phụ? II. Bài tập
A
+ Vẽ hình ghi GT - KL của bài toán Bài tập 89/111
D
HS vẽ hình ở
C M
+ để Chứng minh điểm E đối xứng với phần ghi bảng

điểm M qua AB ta chứng minh điều gì? HS: chứng

minh

+ Các nhóm h/động giải phần a, b AB là trung trực của EM

a) ta có:

ED =DM (gt) (1)

MB =MC (gt) (1’)

=> DM//AC A = 1V =>

MDAB (2)
+Chữa và chốt p/ pháp phần b Từ (1) và (2) => AB là trung

trực của EM Vậy điểm E đối

+ Cho BC =4cm. Muốn tính chu vi tứ xứng với điểm M qua AB

b) Từ (1) và (1’) =>DM là
giác AEBM ta tìm ntn?

GV hướng dẫn HS về nhà phần này. đường trung bình của ABC

Sau đó chữa và chốt phương pháp => DM=1/2AC.

Mà DE =DM (gt), EM =AC

Và EM//AC

=> AEBC là hình bình hành

Chứng minh tương tự AEBM

là hình bình hành, AB ME

(cmt) => AEBM là hình thoiHoạt động 3

CỦNG CỐ (8 PHÚT)

- Xem kĩ lại quan hệ giữa các tứ giác

đặc biệt để biết vận dụng t/c của tứ giác - HS ghi nhớ GV dặn dò.
này cho trường hợp đặc biệt * Bài tập

trắc nghiệm : HS làm ra phiếu học tập . GV

Điền( Đ) ,(S ) vào chỗ trống (...) đưa ra đáp án cho HS chấm

1. Hình bình hành có 2 đường chéo chéo , yêu cầu giải thích .

bằng nhau (...)

2. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau Đáp án :

là hình thang cân (...) 1. S

3. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng 2. S

nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi 3. Đ

đường (...) 4. Đ

4. Hình thoi có 2 đường chéo vuông 5. Đ

góc với nhau tại trung điểm mỗi đường 6. S

7. Đ
(...)

5. Hình vuông có 2 đường chéo bằng 8. S

nhau , vuông góc với nhau tại trung 9. Đ

điểm mỗi đường (...) 10. Đ

6. Hình bình hành có tâm đối xứng và 11. Đ
có trục đối xứng (...)

7. Hình chữ nhật có 1 tâm đối xứng , có

2 trục đối xứng (...)

8. Hình thoi có1 tâm đối xứng và có 1

trục đối xứng...

9. Hình vuông có 1 tâm đối xứng và có

4 trục đối xứng (...)

10. Hai hình đối xứng với nhau qua 1

điểm thì có chu vi bằng nhau(...)

11. Hình vuông vừa là hình chữ nhật

vừa là hình thoi (...)
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Học thuộc lí thuyết về tứ giác. Xem lại cách vận dụng các

kiến thức vào bài tập.

- BTVN: 88,90/111,112-SGJK
* Hướng dẫn bài 89c/SGK: BC=4cm => BM =2cm. Vậy P

AEBM = 4BM =.....

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản