Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan.

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬPI/ Mục tiêu:
- HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu
nhận biết hình bình hành.

- HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình
hành để chứng minh một bài toán liên quan.

II/ Phương pháp :

- Luyện tập

- HS hoạt động theo nhóm

III/ Chuẩn bị :

- GV: Thước, compa, bảng phụ hình 72, SGK.

- HS : SGK, thước, compa, bảng phụ, bút lông.
Ghi bảng Hoạt động của Hoạt động
GV của HS

HĐ1: Kiểm
tra bài cũ :(7’) -HS1: Phát
Giải bài 44
? Nêu dấu hiệu biểu dấu hiệu
A
nhận biết một vẽ hình sửa
B
tứ giác là hình bài tập 44
F
bình hành, sửa SGK.
E
tập 44
bài
F
SGK.
-HS2: Phát
biểu biểu và sửa
? Phát
D
định nghĩa và bài tập 45
C
tính chất hình SGK.
Hình Bình Hành bình hành, sửa
ABCD tập 45
bài
=> DE // BF (AD // SGK.
BD) (1) -GV nhận xét
bài sửa của HS
ED = AD ( E là và nhắc lại
2

chứng
cách
trung điểm AD)
minh một tứ
BC
BF = ( F là
2
giác là hình
trung điểm BC)
bình hành.
Mà AD = BC
(ABCD là hình bình
hành)

Vậy DF = BF (2)

Từ (1),(2) =>
EBFD là hbh

=> BE = DF

Giải bài 45
A E
B
1
1 2
2
D F
C
 
   B D
B1  D2 ( B1  ; D2  )
2 2


AB // CD =>
 
(sole tg)
B1  F1

 
Vậy: D (hai
 F1  DE // BF
1góc đồng vị bằng
nhau)

=> DEBF là hình
bình hành (do DE //
BF ; EB // DF)Giải bài 46: Luyện
HĐ2:
Câu a,b đúng; c,d sai tập (30’) -HS thảo luận
-Cho HS làm theo nhóm và
bài tập 46 trang đại diện trả
lời.
92 theo nhóm.

-GV dùng bảng
Giải bài 47:
phụ vẻ hình 72
a) AHD = CKB
SGK.
(cạnh huyền – góc -HS thảo luận
-HS thảo luận theo nhóm và
nhọn)
luyện tập bài trình bài theo
=> AH = CK và AH
47 và trình bày nhóm
// CK
vào bảng phụ
=> Tứ giác AHCK là
HBH

b) O là trung điểm -HS nêu dấu
-GV yêu cầu hiệu
của HK nhận
HS nêu lại dấu biết 1 tứ giác
và AC là đường
hiệu nhận biết là hình bình
chéo của hình bình
1 tứ giác là hành.
hành AHCK
hình bình hành.
=> O là trung điểm
-GV nhận xét
AC
=> O, A, C thẳng bài của
làm
hàng nhóm và cho
điểm.

-GV chốt lại
chứng
cách
minh 3 điểm
Giải bài 48: -HS làm vào
thẳng hàng dựa
Tứ giác EFGH là vở và thi đua
vào tính chất
lấy điểm.
HBH
đường chéo
( EF // GH ( cùng // HBH.
với AC)
-Cho HS làm
EF = GH ( cùng bài tập 48 (lấy
AC
bằng ) điểm cá nhân)
2

gọi HS lên
bảng vẽ hình.
HĐ3: Củng cố
(6’)

-Hướng dẫn
HS làm bài tập
49 SGK

HĐ4: Hướng
dẫn về nhà(2’)

-Học lại bài
hình bình hành.

-Làm bài tập
49 SGK

-Làm bài 82,
84 SBT

n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản