Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : _Hiểu địng nghĩa hình thoi ,các tính chất của hình thoi , các dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình thoi _Biết vẽ 1 hình thoi ,biết cách chứng minh 1 tứ giác làhình thoi _Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính toán và trong bài tóon thực tế II/Phương pháp...

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20

Bài 11

HÌNH THOI

I/Mục tiêu :

_Hiểu địng nghĩa hình thoi ,các tính chất của hình
thoi , các dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình thoi

_Biết vẽ 1 hình thoi ,biết cách chứng minh 1 tứ giác
làhình thoi

_Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính
toán và trong bài tóon thực tế

II/Phương pháp :

_Đặt vấn đề ,gợi mở

_Thảo luận nhóm

III/Chuẩn bị:

_GV:SGK,thước , ekê,compa,thước hình thoi, bảng
phụ hình 73
_Thảo luận nhóm

IV/Các bước:Ghi bảng Hoạt động của Hoạt động của
GV HS

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

? Nêu dấu hiệu -HS trả bài nêu
nhận biết hình lại tính chất
bình hành & HBH.
tính chất nhận
biết hình bình
hành ?

BÀI MỚI

Hoạt động 2 : Định nghĩa

I/ Định nghĩa:
ĐN: Hình thoi là -GV đặc câu hỏi -Tứ giác có 4
tứ giác có 4 cạnh tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
bằng nhau. cạnh bằng nhau là hình bình
là hình gì các hành (theo dấu
A
em đã học (vì hiệu nhận biết
cạnh đối nhau
sao)

-Hướng dẫn HS bằng nhau.)
D
vẽ hình
cách
B
thoi.-HS viết và đọc
C
-GV giới thiệu định nghĩa.
Tứ giác ABCD
tứ giác trên là
là hình thoi
hình thoi.
AB = BC =
CD = AD
Hoạt động 3 : Tính chất của hình thoi
II/ Tính chất :
-Làm ?2 -Hình thoi là
HBH nếu hình
thoi có các tính
Định lí: Trong -HS nêu tính
chất củaHBH
chất HBH
hình thoi
-Các tính chất
đường
a) Hai
của HBH (cho
chéo vuông góc
HS nhắc lại các
với nhau.
chất của
tính
b) Hai đường
-HS thảo luận
HBH
chéo là các đường
nhóm
phân giác của các
-Cho HS hoạt
góc hình thoi.
động nhóm ?2
GT ABCD là
và chọn nhóm
hình thoi
có kết quả nhanh
K L AC BD nhất trả lời và bổlà sung
AC
ph/giác góc
A

BD là
Hoạt động 4 : Dấu hiệu nhận biết

III/ Dấu hiệu
nhận biết -Qua định nghĩa -HS dấu
nêu
và tính chất của hiệu nhận biết
hình thoi ta rút -HS làm bài 73
SGK trang 105
ra dấu hiệu nhận
biết hình thoi.Hoạt động 5 : củng cố bài

-Treo bảng phụ -HS làm và trả
73 và cho từng lời miệng.
HS trả lời -HS làm bài74
Hoạt động 6 : Hướng dẫn về nhà

-Học bài theo vở
ghi và SGK.

-LBT 75, 76, 77
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản