Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 45:§6.TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

Chia sẻ: phalinh8

Mục tiêu: - HS nắm chắc định lí về trường hợp thứ hai để hai tam giác đồng dạng: (c-g-c). Đồng thời củng cố hai bước cơ bản thường dùng trong lí thuyết để chứng minh hai tam giác đồng dạng: Dựng AMN đồng dạng với ABC.ảng phụ hay

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 45:§6.TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 45: §6.
TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAII. Mục tiêu:

- HS nắm chắc định lí về trường hợp thứ hai để
hai tam giác đồng dạng: (c-g-c). Đồng thời củng cố
hai bước cơ bản thường dùng trong lí thuyết để chứng
minh hai tam giác đồng dạng: Dựng AMN đồng
dạng với ABC. Chứng minh AMN = A’B’C’ suy
ra ABC đồng dạng với A’B’C’.

- Vận dụng được định lí vừa học về hai tam giác
đồng dạng để nhận biết hai tam giác đồng dạng, viết
đúng các tỉ số đồng dạng, các góc bằng nhau tương
ứng.

- Rèn kĩ năng vận dụng các định lí đã học trong
chứng minh hình học.

II. Chuẩn bị:
- HS: Xem bài cũ về định lý và cách chứng minh
hai tam giác đồng dạng, thước đo mm, compa, thước
đo góc.

- GV: Tranh vẽ sẵn hình 38 & 39 SGK trên bảng
phụ hay trên film trong để tận dụng thời gian, phiếu
học tập in sẵn, bài tập ?1 (Phát cho HS trên phiếu).
III. Nội dung:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Bài tập ?1
Hoạt động 1: Hoạt động 1:
(Vẽ hình, đo (SGK)
HS làm bài tập A D
600 600
4
đạc, phát hiện 3 6
trên phiếu học 8
C
B
kiến thức mới). tập do GV chuẩn F

E
- Trên phiếu học bị sẵn, để tiết
tập, hãy đo độ kiệm thời gian
dài các đoạn và đo vẽ được
thẳng BC, FE. thống nhất,
chính xác.
- So sánh các tỉ
số:
I. Định lý:
A B AC BC
từ đó
,
; ;
DE DF EF

GT ABC và
rút ra nhận xét
gì về hai tam A'B'C'
giác ABC và Hoạt động 2:
A 'B' A 'C' ) )
(HS làm việc
DEF? ;A  A '

AB AC

theo nhóm)
Hoạt động 2:
KL ABC
(Dựa trên * HS làm việc
A'B'C'
phương pháp theo nhóm.
chứng minh đã * Các nhóm cử
biết, chứng một đại diện
minh bài toán trình bày ngắn
mới, rút ra định gọn phương
lý). pháp chứng
minh của nhóm
GV: Nêu bài
toán (GT&KL), mình, các nhóm
ghi bảng, yêu khác góp ý, GV
cầu các nhóm thống nhất cách
chứng minh. chứng minh. Có ĐỊNH LÝ:
thể làm theo hai (SGK)
(Ở đây GV cần
linh hoạt, HS có phương pháp
khác nhau:
thể làm như
sách giáo khoa, Phương pháp 1:
có thể làm theo Quy trình:
phương pháp Đặt lên AB đoạn
khác, chỉ cần thẳng AM =
làm đúng là A'B', Vẽ
được, để phát MN//BC, chứng
huy khả năng minh ABC
sáng tạo của
AMN.
HS).
Chứng minh
AMN=A'B'C'.
GV: Sau khi các
Kết luận:
nhóm trình bày
ABC
GV yêu cầu vài
A'B'C'
HS phát biểu
Phương pháp 2:
định lý, sau đó
cho một hay hai Quy trình:
HS đọc định lý Đặt lên AB đoạn
ở SGK. thẳng AM =
A'B', đặt trên AC
đoạn thẳng AN =
A'B'. Chứng
minh A'B'C' =
AMN (c-g-c)
sau đó chứng
minh

AMN
ABC (định lý
Talet đảo và định
lý cơ bản của hai
tam giác đồng
dạng).

Kết luận:

ABC
A'B'C'
Hoạt động 3: Hoạt động 3: x
B

(Vận dụng định A

O
lý) C
HĐ3a: HS quan D
OA = 5cm OB = 16cm
HĐ3a: GV OC = 8cm OD = 10cm
sát, suy luận,
dùng tranh vẽ phán đoán, trả
sẵn trên bảng lời:
phụ (hay trên
ABC DEF
film trong và
(c-g-c).
dùng đèn chiếu)
bài tập ?2 SGK,
yêu cầu HS
quan sát, trả lời.

HĐ3b: Yêu cầu HĐ3b:
HS quan sát - Vẽ hình (theo
hình vẽ 39 trên yêu cầu bài).
bảng phụ (hay - Tính tỉ số hai
trên film trong), cặp cạnh tương
làm bài tập ?3
A E AD
SGK. ứng: ;
AB AC

- Kết luận: ...

Hoạt động 4: Hoạt động 4:
(Củng cố) (Củng cố)

HS xem hình vẽ HS quan sát hình
ở bảng phụ (hay vẽ, tính toán trên
trên film trong) nháp hay tính
dựa vào kích nhẫm để rút ra
thước đã cho, kết luận, trả lời.
nhận xét các cặp
tam giác sau
đây có đồng
dạng không? Lý
do?

- AOC &
BOD

- AOD &
COB

Bài tập về nhà
và hướng dẫn.

Bài tập 32 SGK,
câu b

Bài tập 33,34
SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản