Giáo án hình học: Phép chiếu song song

Chia sẻ: Nguyen Huyen Trang Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
294
lượt xem
59
download

Giáo án hình học: Phép chiếu song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức : học sinh nắm được khái niệm , tính chất , khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gían Về kỹ năng : Xác định được phương chiếu , mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song .Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng,một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song Về tư duy thái độ : biết liên hệ các kiến thức về quan hệ song song để tìm hình chiếu song song của một hình. Biết liên hệ với thực tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học: Phép chiếu song song

  1. PHÉP CHIẾU SONG SONG (tiết 1 ) A.Mục tiêu : Về kiến thức : học sinh nắm được khái niệm , tính chất , khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gían Về kỹ năng : Xác định được phương chiếu , mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song .Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng,một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song Về tư duy thái độ : biết liên hệ các kiến thức về quan hệ song song để tìm hình ếu song song của một hình. Biết liên hệ với thực tế. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viện : thứơc kẽ , bảng phụ Học sinh : chuẩn bi đồ dùng học tập , học bài cũ , chuẩn bị bài mới C. Phương pháp dạy học Gợi mở vấn đáp kết hợp hoạt động nhóm D.Tiến trình bài học 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu tính chất 2 của hai mặt phẳng song song 2 . Bài mới HĐ1 :Định nghĩa phép chiếu song song Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên H1 : học sinh thực hiện được yêu cầu H1 : vẽ mặt phẳng (P), và đường thẳng l . l của giáo viên Gọi 1 học sinh lấy một điểm m trong không gian vẽ một thẳng d qua M và ssong với l , xác định giao điểm của d với mặt phẳng (P) H2 : Đọc định nghĩa trong sách giáo H2: gọi 1học sinh đọc định nghĩa phép chiếu song khoa . Hiểu được khái niệm phép chiếu song song song M l M’ H3 : Nắm được khái niệm . H3: Giáo viên nêu khái niệm hình chiéu song song Nêu được bóng trên mặt đất phẳng của một hình (H) qua phép chiếu song song .gọi của một vật là hình chiếu song song học sinh liên hệ với thực tế . của vật ấy trên mặt đất Giáo viên lưu ý học sinh : là mặt đất phẳng H4: Học sinh thảo luận , nêu kết quả H4: cho học sinh thảo luận theo nhóm các câu hỏi của nhóm mình các câu hỏi 1 và 2 1 và 2 ở sách giáokhoa trong sgk Các nhóm khác bổ sung H5: Giáo viên chốt lại vấn đề
  2. HĐ2 : Tính chất 1 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên H1 : Nắm được tính chất . Hiểu cách chứng H1 : Nêu tính chất 1 . Vẽ hình Hướng dẫn minh học sinh chứng minh a M l a a’ M a‘ H2 : Thảo luận theo nhóm các câu hỏi 3 và 4 H2 : cho học sinh thảo luận các câu hỏi 3 và rồi trình bày trước lớp 4 H3 : Nêu được hệ quả H3 : Giải đáp thắc mắc . Gọi học sinh rút ra hệ quả HĐ2: Tính chất 2 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên H1 : Nêu được nhận xét : a’ là giao H1 : Từ việc chứng minh tính chất 1 các em có tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) , nhận xét gì về đường thẳng a’ ? trong đó (Q) là mặt phẳng qua a và song song hoặc chứa l H2: Từ nhận xét đó em nào có thể cho cả lớp biết H2 : nêu được tính chất 2 .Giải thích hình chiếu song song của hai đường thẳng song sẽ có tính chất như thế nào? Hãy giải thích H3: Minh hoạ bằng hình vẽ bằng bảng phụ a M b a b l a’ b’ a’ b’ ’ l HĐ3 : Tính chất 3 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
  3. H1 : Hiểu được vấn đề mà giáo viên nêu . H1 : hệ quả của tính chất 1 và tính chất 2 ta Nắm được tính chất 3 có tính chất 3 . Gọi một học sinh đọc tính H2 : khắc sâu kiến thức thông qua hình vẽ chất 3 A' B ' AB H2 : Minh hoạ bằng hình vẽ và nêu tỉ số độ = C ' D' CD dài của các đoạn thẳng Bảng phụ HĐ4 : 3. Hình biểu diễn của một hình không gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên H1 : Nêu định nghĩa H1 : Gọi một học sinh nêu định nghĩa H2 : Nắm được cách biểu diễn một hình H2: Nêu chú ý để học sinh biết cách vẽ hình trong không gian biểu điễn của một hình trông không gian H3 : Các nhóm thảo luận và nêu kết quả và H3 :- Tổ chức thảo luận nhóm các câu hỏi 5 , giải thích 6, 7 , 8 , 9 . H4 : Quan sát nêu được tính chất - Giải đáp các thắc mắc của học sinh Nêu được hình chiếu song song củ một H4: Hình biểu diễn của một đường tròn đồng tròn là một đoạn thẳng khi phương Cho học sinhquan sát hình vẽ tron sách gk rồi chiếu song song với mặt phẳng chứa đường nêu kết quả . khi nào thì hình chiếu song song tròn đó của đường tròn là một đoạn thẳng ? H5: Chia lớp thành 4 nhóm cho các em thảo H5: Các nhóm thảo luận trình bày trước lớp luận các bài tập 1 và 2 sgk sau đó cho các em bằng máy chiếu Overhead quan sát hình vẽ (Tranh của Et- se )và trả lời Cả lớp nhận xét nêu ý kiến bổ sung câu hỏi hình đó có phải là hình biểu diễn của một hình không gian hay không H6 : Nhận xét , giải dấp thắc mắc của học sinh HĐ5 : Củng cố bài - Gọi học sinh nhắc lại khái niệm ,các tính chất - Cho học sinh làm bài trắc nghiệm theo nhóm bài : 40và 41 trang 74sgk HĐ6 : HDVN - Học kỹ lý thuyết .
  4. - Làm các bài tập 42 đến 47 sgk trang 74 và 75 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản