Giáo án Hóa 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol – GV.Nguyễn Chí Công

Chia sẻ: phanhai_123

Về kiến thức, học sinh biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hóa học đặc trưng của etanol, phenol, glixerol . Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ. Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm với một lượng nhỏ hóa chất.

Nội dung Text: Giáo án Hóa 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol – GV.Nguyễn Chí Công

HÓA HỌC 11

BÀI THỰC HÀNH 5
Tính chất của etanol - glixerol - phenol
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
Biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hóa học đặc trưng
của etanol, phenol, glixerol .
b. Về Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ.
Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm với một lượng nhỏ hóa chất , điều chế chất khí
từ chất lỏng đảm bảo an toàn, chính xác và thành công.
c. Về thái độ:
Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.
Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu
thích môn hóa học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a. Chuẩn bị của giáo viên:
1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm; ống nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm, đèn cồn,
dao cắt kim loại, kẹp sắt.
2. Hóa chất : etanol khan, phenol, glixerol, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%,
dd Br2, nước cất.
3. Yêu cầu học sinh ôn tập các kiến thức đã học để làm thí nghiệm.
b. Chuẩn bị của học sinh: Làm bài tập và đọc trước bài mới khi lên lớp.
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: (trong khi giảng bài mới)
b. Nội dung bài mới:
Tiến hành thí nghiệm:

Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung
viên
Hướng dẫn học sinh
làm thí nghiệm:
I. Thí nghiệm 1: I. Thí nghiệm 1:
(8 phót) Etanol tác dụng với Na.
Etanol tác dụng với Na. Tiến hành thí nghiệm, quan
II. Thí nghiệm 2: sát hiện tượng , giải thích II. Thí nghiệm 2:
(8 phót) và viết tường trình. Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.
Glixerol tác dụng với
Cu(OH)2. III. Thí nghiệm 3:
III. Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước Br2.
(8 phót)
Phenol tác dụng với IV. Viết tường trình thí nghiệm:
nước Br2.
IV. Viết tường trình thí
nghiệm:
Học sinh viết tường
trình theo mẫu nộp và
cuối giờ.
HÓA HỌC 11
BẢNG TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM
(20 phót)

Tên thí Dụng cụ và Nội dung tiến Hiện tượng Giải thích , phương trình Ghi
nghiệm hóa chất hành phản ứng chú.
- Cho mẫu Na - Etanol phản ứng mạnh Etanol
nhỏ vào ống với Na, sinh ra khí H2, H2 phải
nghiệm khô, - Na phản cháy trong oxi với ngọn khan,
- Ống thêm 2ml etanol ứng mạnh, lửa sáng. không
Etanol
nghiệm, vào, đốt phần khí có khí sinh - Phản ứng : để học
tác dụng
đèn cồn. thoát ra. ra, đốt 2C2H5OH + 2Na --> sinh tự
với Na
- Na, etanol cháy với 2C2H5ONa + H2. ý lấy
khan. ngọn lửa 2H2 + O2 --> 2H2O Na,
rất sáng. cẩn
thận
khi đốt.
- Có kết
tủa
Cu(OH)2
màu xanh * 2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2.
- Ống (1) và (2)
trong 2 * Glixerol tạo phức với
chứa 2-3 giọt dd
ống Cu(OH)2 tan, nên được dd
- Hai ống CuSO4, thêm tiếp
nghiệm. đồng nhất màu xanh thẫm:
nghiệm. 2-3ml dd NaOH,
Glixerol - Ống (1) 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 --
- dd CuSO4 lắc nhẹ.
tác dụng khi thêm >
5%, NaOH - Thêm tiếp vào
với glixerol (C3H5(OH)2O)2Cu +
10%, ống (1) 2-3 giọt
Cu(OH)2 thấy tạo dd H2 O
glixerol, glixerol, ống (2)
xanh thẫm * Etanol không phản ứng
etanol khan. 2-3 giọt etanol
đồng nhất, nên không thấy có hiện
khan , lắc nhẹ cả
ống (2) khi tượng gì, vẫn còn kết tủa
2 ống, quan sát.
thêm xanh của Cu(OH)2.
etanol thấy
vẫn còn kết
tủa xanh.
Phenol
độc,
- Cho 0,5ml dd nên
- Phenol tác dụng với Br2
phenol vào ống Thấy tạo cẩn
- Ống tạo kết tủa trắng theo pư :
Phenol nghiệm. kết tủa thận,
nghiệm. C6H5OH + 3Br2 -->
tác dụng - Thêm từng giọt trắng. không
- Phenol, C6H3Br3OH↓ + 3HBr.
với nước nước Br2 vào ống Nước Br2 để rơi
nước brôm. - Brôm phản ứng hết nên
brôm nghiệm và lắc mất màu. vào
mất màu.
nhẹ, quan sát. người
và áo
quần.

c. Củng cố và luyện tập:
d. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (1 phút)
Ôn tập lại các phần lý thuyết và bài tập để tiết sau kiểm tra viết 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản