Giáo án Hoá 8 - Tỉ khối của chất khí

Chia sẻ: siemens1209

1) Kiến thức: - Biết cách XĐ tỉ khối của khí A đ/v khí B và tỉ khối của chất khí đ/v không khí - Biết cách giải một bài toán hoá học có liên quan đến tỉ khối chất khí 2) Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán

Nội dung Text: Giáo án Hoá 8 - Tỉ khối của chất khí

Tỉ khối của chất khí
I/ Mục tiêu bài học:

1) Kiến thức:

- Biết cách XĐ tỉ khối của khí A đ/v khí B và tỉ khối của chất khí

đ/v không khí

- Biết cách giải một bài toán hoá học có liên quan đến tỉ khối chất

khí

2) Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán

II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập, bảng phụ

III/ Nội dung:

1) Ổn định lớp

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Nội dung bài mới:

Các chất khí khác nhau, nặng nhẹ khác nhau. Bằng cách nào biết

được chất khí này

nặng hay nhẹ hơn chất khí kia bao nhiêu lần  Tìm hiểu về tỉ khối của

chất khí

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi

Hoạt đông 1: Bằng cách nào có thể 1/ Bằng cách nào có thể biết
…… khí B được khí A nặng hay nhẹ

GV: Để so sánh kh.lượng mol của khí hơn khí B:

A với kh.lượng mol của khí B  lập tỉ

lệ dA/B Công thức: dA/B = MA

HS: ghi công thức  làm BT áp dụng MB

GV: Hãy cho biết khí CO2 nặng hay

nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần ? (tính tỉ => MA = dA/B . MB

khối của khí CO2 đ/v khí H2) dA/B: Tỉ khối của khí A đ/v

HS: dCO2/H2 = MCO2 = 44 = 22 khí B

MH2 2 MA: Khối lượng mol của khí

Khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần A

(Tỉ khối của khí CO2 đ/v khí H2 là MB: Khối lượng mol của khí

22) B

GV: Biết khí A có tỉ khối đ/v oxi là

1,375. Hãy XĐ kh.lượng mol của khí

A?

HS: dA/O2 = MA => MA = d A/O2 .

MO2

MO2

MA = 1,375 . 32
= 44(g) 2/ Bằng cách nào có thể biết

Khối lượng mol của khí A là 44 được khí A nặng hay nhẹ

gam hơn KKhí:

Hoạt động 2: Bằng cách nào có thể

….kh/khí Công thức: dA/KK =

GV: Không khí là hhợp gồm 2 khí MA

chính 80% N2 & 20% O2. Tìm khối 29

lượng mol của KKhí thế nào?

HS: phát biểu

MKK = (28g .0,8) + (32g . 0,2) ≈

29g => MA = dA/KK . 29GV: Em hãy nêu CT tính tỉ khối của dA/KK: Tỉ khối của khí A đ/v

khí A đối với KKhí? KKhí

HS: Ghi CT d A/KK = MA MA: Khối lượng mol của

29 khí A

GV: Tính xem khí clo nặng hay nhẹ

hơn KK bao nhiêu lần?

HS: dCl2/KK = MCl2 = 71 ≈ 2,45

MKK 29
Khí Clo nặng hơn KKhí 2,45 lần

GV: Một chất khí có tỉ khối đ/v KKhí

là 2,2. Hãy XĐ Kh.lượng mol của khí

đó?

HS: MA = dA/KK . MKK = 2,2 . 29 ≈

64(g)

Khối lượng mol của khí đó là 64

gam4) Củng cố: Giải thích BT 3 trang 69 ( Khí O2, CO2 )

5) Dặn dò: Làm BT vào vở BT hoá học

* Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu cách tính thành phần % các

nguyên tố trong

hợp chất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản