Giáo án Hoá 9 - THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Chia sẻ: siemens1209

1) Kiến thức  Hs củng cố các kiến thức đã học bằng thực nghiệm 2) Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, khả năng quan sát, suy đoán. B: CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Gv: Chuẩn bị cho Hs làm thí nghiệm theo nhóm. Mỗi nhóm một bộ thí nghiệm gôìm:  Hoá chất: Dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3, Dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, Dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, dung dịch H2SO4, đinh sắt (hoặc dây nhôm)  Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ôïng hút. ...

Nội dung Text: Giáo án Hoá 9 - THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐIA: MỤC TIÊU:

1) Kiến thức

 Hs củng cố các kiến thức đã học bằng thực nghiệm

2) Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, khả năng quan sát, suy đoán.

B: CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

Gv: Chuẩn bị cho Hs làm thí nghiệm theo nhóm.

Mỗi nhóm một bộ thí nghiệm gôìm:

 Hoá chất:

Dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3, Dung dịch CuSO4, dung

dịch HCl, Dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, dung dịch

H2SO4, đinh sắt (hoặc dây nhôm)

 Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ôïng hút.

C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Hoạt động 1:

KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM-

HS(10phút)
Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs

Gv: Kiểm tra tìnhhình chuẩ bị hoá Hs; Kiểm ta hoá chất, dụng cụ trong

chất, dụng cụ của phòng thí nghiệm bô thí nghiệm thực hành của mình.

có đầy đủ không.

Gv: Nêu mục tiêu của buổi thực

hành . Những điểmcần lưu ý trong Hs1: Viết lên bảng những tính chất

buổi thực hành hoá học cuả bazơ.

Gv: Kiểm tra lí thuyết có liên quan Hs2: Viết lên bảng những tính chất

đên nội dung buổi thực hành. hoá học của muối.

-" Nêu tính chất hoá học của bazơ?"

" Nêu tính chất hoá học của muôïi?"
Hoạt động 2:

I.TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (25phút)

1.Tính chất hoá học của bazơ

Gv: Hướng dẫn Hs làm thí nghiệm. Hs: Làm thí nghiệm theo nhóm.

Thí nghiệm 1 : Nhỏ vài giọt dung
dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa

1 ml dunh dịch FeCl3 lắc nhẹ ống

nghiệm.

Quan sát hiện tượng

Thí nghiệm2: Đồng (II) hiđroxit tác

dụng với axit.

Cho một ít Cu(OH)2 vào đáy ống

nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl

lắc đều.Quan sát hiện tượng. Hs: Nêu hiện tượng, viết phương

Gv: Gọi Hs nêu: trình phản ứng giat thích và nêu kết

- Hiện tượng quan sát được. luận.

- Giải thích hiện tượng

- Viết phương trình hoá học.

- Kết luận về tính chất hoá học

của bazơ.

2. Tính chất hoá học của muối.

Gv: Hướng dẫn Hs làm thí nghiệm.

Thí nghiệm3: Đồng (II) sunfat tác Hs: Làm thí nghiệm theo nhóm.

dụng với kim loại

Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong
ống nghiệm chứa 1ml dung dịch

CuSO4. quan sát hiện tượng.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng

với nước:

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào

ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch

Na2SO4  quan sát.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng Hs: Nêu hiện tượng:

với axit: - Viết phương trình phản ứng.

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào - Giải thích hiện tượng.

ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch - Kết luận về tính chất hoá học

H2SO4 loãng, quan sát. của muối.

Gv: Yêu cầu các nhóm hs nêu hiện

tượng

- Viết phương trìng phản ứng.

- Giải thích hiện tượng.

- Kết luận về tính chất hoá học của

muối.
Hoạt động 3.

II. VIẾT BẢNG TƯỜNG TRÌNH (10 phút)

Gv: Nhận xét buổi thực hành. Cho Hs: Kê lại bàn ghế, rửa dụng cụ

Hs kê lại bàn ghế - rửa dụng cụ

Gv: Yêu cầu Hs viết bảng tường Hs: Viết bảng tường tình (theo mẫu)

trình ( theo mẫu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản