Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức sau: - Phản ứng hóa học (định nghĩa, bản chất, điều kiện xảy ra và điều kiện nhận biết) - Định luật bảo toàn khối lượng. - Phương trình hóa học. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân biệt hiện tượng hóa học. - Lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm.

Nội dung Text: Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3

BÀI LUYỆN TẬP 3

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức sau:

- Phản ứng hóa học (định nghĩa, bản chất, điều kiện xảy ra và điều kiện nhận biết)

- Định luật bảo toàn khối lượng.

- Phương trình hóa học.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân biệt hiện tượng hóa học.

- Lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm.

II. Chuẩn bị:

Nội dung kiến thứuc chương II

IV. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ

- Hãy điền đúng sai vào Hiện tượng vật lý
-

Hiện tượng hóa học là sự biến đổi Hiện tượng hóa học
-

chất này thành chất khác. Phản ứng hóa học
-

Trong phản ứng hóa học tính chất Phương trình hóa học
-

của các chất giữ nguyên.

Trong phản ứng hóa học số nguyên

tử mỗi nguyên tố giữ nguyên.
Trong phản ứng hóa học tổng khối

lượng chất tham gia bằng tổng khối

lượng sản phẩm.

? PTHH biểu diễn gì?

? PTHH khác sơ đồ p/ư như thế nào?

? Nêu ý nghĩa của PTHH?

? Nêu các bước lập PTHH

GV: Tổ chức trò chơi tiếp sức:

Chia lớp thành 2 nhóm. GV chuẩn bị

các mảnh bìa ghi các CTHH và các hệ

số.

GV: Treo bảng phụ các PTHH còn

khuyết. HS lần lượt lên dán vào chỗ

khuyết. Cụ thể:

?Al + 3O2 2Al2O3

2Cu +? 2CuO

Mg + ?HCl MgCl2 + H2

CaO + ? HNO3 Ca(NO3)2 + ?

Al + ? HCl 2AlCl3 + ?H2

? + 5O2 2P2O5
O2 +? 2H2O

P2O5 + 3H2O ?H3PO4
t
Cu(OH)2 CuO + H2O

Các miếng bìa là: 4, 2, H2O, 2, O2, 6,

4P, 2H2, 2, H2O, 3

- Mỗi miếng bìa 1đ, các nhóm chấm

công khai lẫn nhau?Hoạt động 2: Bài tập :

HS đọc dề bài số 3, tóm tắt đề Bài tập 3:

Cho sơ đồ:

Canxi cacbonat Canxi oxit +

cacbonđioxit

m đá vôi = 280 kg

m CaO = 140 kg

m CO2 = 110 kg

a. Viết công thức khối lượng

? Hãy lập sơ đồ phản ứng? b. tính tỷ lệ % về khối lượng CaCO3

? Theo định luật bảo toàn khối lượng chứa trong đá vôi.

hãy viết công thức khối lượng? Giải:
t
CaCO3 CaO + CO2

? Theo PT hãy tính khối lượng của mCaCO3 = m CaO + m CO 2


CaCO3 đã phản ứng
mCaCO3 = 140 + 110
GV: Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg
mCaCO3 = 250 kg
CaCO3
250
mCaCO3
% CaCO3 = .100% = 89,3%
% CaCO3 = .100%
280
m đá vôi
Bài tập 4:

C2H4 cháy tạo thành CO2 và H2O

a. lập PTHH
HS đọc bài tập 4 và tóm tắt đề.
b. Cho biết tỷ lệ số PT C2H4 làn lượt
GV: Gọi 1 HS lên bảng làm
với PT O2, PT CO2
Câu hỏi gợi ý cho HS dưới lớp.
Giải:
? Hãy lập PTHH
t
C2H4 + 3CO2 2CO2 + 2H2O
? Rút ra hệ số PT các chất cần làm

GV: Xem xét kết quả làm việc của HS Số PT C2H4 : số PT O2 : số PT CO2 =

dưới lớp, Xem kết quả của HS làm trên 1: 3: 2

bảng, sửa sai nếu có.
C. Luyện tập - củng cố:

1. Làm bài tập 1, 2, 5.

2. chuẩn bị để kiểm tra 45’
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản