Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. II. Chuẩn bị:...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5

BÀI LUYỆN TẬP 5

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như:

- Tính chất của oxi

- ứng dụng và điều chế oxi.

- Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit.

- Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

- Thành phần của không khí.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng

hóa học

- Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ , bảng nhóm
-


III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức cũ:

GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ

HS thảo luận nhóm:

1. Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết

PTHH minh họa.

2. Nêu cách điều chế oxi trong PTN

- Nguyên liệu

- PTHH

- Cách thu

3. Sản Xuất oxi trong CN:

- Nguyên liệu

- Phương pháp sản xuất.

4. Những ứng dụng quan trọng của oxi
5. Định nghĩa oxit, phân loại oxit

6. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng

hóa hợp? Cho Vd

7. Thành phần của không khí

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

GV: chốt kiến thứcHoạt động 2: Bài tập vận dụng :

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập số

1SGK

HS lên bảng làm bài

GV: Sửa sai nếu có
GV: Yêu cầu HS làm bài tập 6 SGK

Gọi HS lên bảng làm bài

GV: Sửa sai nếu có
Bài tập tiếp theo: GV tổ chức dưới hình

thức trò chơi

Phát cho mỗi nhóm một bộ bìa có ghi

các công thức hóa học sau:

CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3,

Fe2O3, BaO, CuO, K2O, SiO2, Na2O,

FeO, MgO, CO2, H2SO4, MgCl2,

KNO3, Fe(OH)3, Ag2O, NO, PbO

Các nhóm thảo luận rồi dán vào chỗ

trống trong bảng sau:

Tên gọi Tên gọi CTHH Phân loại
CTHH Phân

loại

Bạc oxit
Magie

oxit

Sắt II oxit Nhôm oxit

Sắt III Lưu huỳnh oxit

oxit
Điphotpho
Natri oxit

pentatoxit

Cacbonđi oxit
Bari oxit

Silicđioxit
Kali oxit

Đồng Nitơ oxit

IIoxit

Canxi Chì oxit

oxit

GV: Nhận xét và chấm điểm

Làm bài tập 8 2KMnO4 t K2MnO4 +

Gọi HS làm bài MnO2 + O2

GV sửa sai nếu có VO2 cần thu = 10. 20 = 2000ml =

2l

V thực tế cần điều chế

2.10
2+ = 2,2 l
100

2,2
22,4
nO2 = = 0,0982 mol

Theo PT :
nKMnO4 = 2 nO2 = 2. 0,0982 =

0,1964mol

mKMnO4 = 0,1964. 158 =

31,0312gC. Củng cố:

1. BTVN: 2, 3, 4, 5, 7, 8 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản