Giáo án Hóa Hoc 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬ (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_25

Tham khảo tài liệu 'giáo án hóa hoc 8: đơn chất và hợp chất- phân tử (tiết 2)', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Hóa Hoc 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬ (tiết 2)

ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬ

I. MỤC TIÊU:


1.Kiến thức: Học sinh hiểu được:

- Đơn chất là những chất tạo nên từ một NTHH, hợp chất lsf những chất tạo nên từ

2 NTHH trở lên.

- Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.

- Biết được trong một chất ( Đơn chất và hợp chất) các ngưyên tử không tách rời

mà có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau.

- Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số NT liên kết với nhau và mang đầy

đủ tính chất hóa học của chất.

- biết cách xác định PTK bắng tổng NTK của các NT trong phân tử.

- Mỗi chất có ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí. ở thể khí các hạt hợp thành rất xa nhau.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH

- Rèn luyện kỹ năng tính PTK.

3.Thái độ:

- Có thái độ tìm hiểu các chất xung quanh, tạo hứng thú say mê môn học.

II. CHUẨN BỊ:

- Hình vẽ: Mô hình nẫu các chất: Kim loại đồng, khí oxi, khí hdro, nước và muối

ăn.
- HS: ôn lại phần tính chất của bài 2.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP:

- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ:

1.Nêu tính chất vật lý của chất

B. Bài mới:

Đặt vấn đề: ? Chất được tạo nên từ đâu?

Mỗi loại nguyên tử là một NTHH. Vậy có thể nói “ Chất được tạo nên từ NTHH

không” . Tuỳ theo có chất được tạo nên từ 1 NTHH hay 2 NTHH từ đó ngườii ta

phân loại ra các chất đơn chất, hợp chất… chúng ta cùng tìm hiểu ở bài này.Hoạt động 1: Đơn chất:GV: Cho HS quan sát H1.9 ; H1.10; H1.11 - Đơn chất là những chất được tạo

Cho biết các chất trong hình được tạo nên nên từ 1 NTHH

từ NT nào?

GGV: Nêu định nghĩa đơn chất

GV: Lưu ý thông thường tên của đơn chất

trùng với tên của nguyên tố trừ 1 số ít các
nguyên tố tạo nên một số đơn chấtVD như

cacbon tạo nên than chì, than muội, kim

cương…

GV: Cho HS quan sát Al, S đồng thời nhớ

lại kiến thức để hoàn thành phiếu học tập

sau:Các đặc điểm Lưu huỳnh
Nhôm

- Trạng thái

- màu sắc

- Tính ánh kim

- Tính dẫn điện

- Kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có
- tính dẫn nhiệt

ánh kim
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

GV: Tổng kết và kết luận. Đó chính là - Phi kim: Không dẫn điện, không

những điểm khác nhau giữa kim loại và phi dẫn nhiệt, có ánh kim.

kim.Hoạt động 2: Hợp chất:
? Quan sát H1.10; H1.11 cho biết 1.Định nghĩa:

nguyên tử các chất sắp xếp theo trật tự - Là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở

như thế nào? lên

? Khoảng cách giữa các kim loại và phi

kim như thế nào?
HS: Quan sát H1.12 ; H1.13

? Nước , muối ăn được tạo bởi những

NTHH nào?

? Vậy hợp chất là gì?

GV: Thông báo có 2 loại hợp chất: Hợp

chất vô cơ, hợp chất hữu cơ.

? Quan sát H1.12, H.13 cho biết các 2. Đặc điểm cấu tạo:

nguyên tử của nguyên tố liên kết với các nguyên tử của nguyên tố liên kết

nhau như thế nào? theo tỷ lệ và thứ tự nhất định

GV: Phát phiếu học tập.

Đơn chất Hợp chất

- Định nghĩa

- Phân loại
- Đ2 cấu tạo

Đại diệncác nhóm báo cáo

GV: kết luận đưa ra thông tin phản hồi

phiếu học tập.
C. Củng cố – luyện tập:

1. Đơn chất là gì?

2. Hợp chất là gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản