Giáo án Hóa Hoc 8: OXIT

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được các khái niệm oxit, sự phân loại oxit và cách gọi tên oxit. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập CTHH của oxit. - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập các PTHH có các sản phẩm là oxit. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:

Nội dung Text: Giáo án Hóa Hoc 8: OXIT

OXIT

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết được các khái niệm oxit, sự phân loại oxit và cách gọi

tên oxit.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng lập CTHH của oxit.

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập các PTHH có các sản phẩm là oxit.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, phiếu học tập
-


BBộ bìa có ghi các CTHH để học sinh phân loại oxit
-


III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp lấy ví dụ minh họa?
2. Nêu định nghĩa sự oxi hóa Cho ví dụ minh họa?

3. Làm bài tập số 2 SGK.

B. Bài mới:

Hoạt động 1: oxit:

GV: nêu mục tiêu của tiết học

Đưa ra một số oxit

? Em hãy nêu nhận xét của mình

về thành phần của oxit?

? Hãy nêu định nghĩa của oxit? - Định nghĩa: Oxit là những hợp

GV: Phát phiếu học tập chất của hai nguyên tố trong đó

HS hoạt động theo nhóm có một nguyên tố là oxi.

Trong các hợp chất sau hợp chất Ví dụ: CaO, Fe2O3, SO3…

nào thuộc loại oxit

K2O, CuSO4, Mg(OH)2, H2S,

SO3, Fe2O3, CO2, NaCl, CaO.

Các nhóm báo cáo kết quả

Các nhóm khác bổ sung nếu có
GV: Chốt kiến thứcHoạt động 2: Công thức:

GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại Công thức chung: MxOy

- Qui tắc hóa trị áp dụng với Trong đó: M : là các NTHH

hợp chất 2 nguyên tố x, y là các chỉ số

- Nhắc lại các thành phần của

oxit?

? Em hãy viết công thức chung

của oxit?
Hoạt động 3:Phân loại:

GV: Thông báo có 2 loại oxit a. Oxit axit: Thường là oxit của

? Em hãy cho biết ký hiệu của phi kim và tương ứng với mộy

một số phi kim thường gặp? axit.
? Em hãy lấy ví dụ về 3 oxit b. Oxit bazơ: là oxit của kim loại

và tương ứng với bazơ
axit ?

GV: Giới thiệu ở bảng phụ các

oxit axit và các axit tương ứng.

? Hãy kể tên các kim loại

thường gặp?

? Em hãy lấy ví dụ về các oxit

bazơ?

GV: Giới thiệu các bazơ tương

ứng với các oxit bazơ.Hoạt động 4: Cách gọi tên:

GV: Đưa cách gọi tên oxit. Tên oxit = ten nguyên tố + oxit

? Hãy gọi tên các oxit sau: + Oxit bazơ ( Kim loại nhiều hóa

trị)
K2O, ,CaO, MgO, PbO, Na2O

? Vậy với FeO và Fe2O3 thì Tên oxit = tên kim loại ( kèm hóa

gọi như thế nào? trị) + oxit
GV: Đưa qui tắc gọi tên oxit + Oxit axit: ( Nhiều hóa trị)

kim loại có nhiều hóa trị. Tên oxit = tên phi kim( tiền tố chỉ

GV: Giới thiệu các tiền tố số nguyên tử phi kim) + oxit( có

? Hãy đọc tên các oxit: SO3, tiền tố chỉ nguyên tử oxi)

SO2, CO, CO2, N2O5, P2O5

Bài tập: Trong các oxit sau oxit

nào là oxit axit, oxit bazơ?

Na2O, CuO, Ag2O, CO2,

N2O5, SiO2

Gọi tên các oxit đó

HS làm bài tập vào vở.
C. Củng cố:

1. Tổ chức trò chơi có các tấm bìa ghi CTHH: CO2, BaO, Fe2O3,

SO2, SO3, CuSO4, NaCl, H2SO4, P2O5, CuO, FeO ( 2 bộ 2 màu)
Bảng phụ ghi tên các oxit

Các nhóm lần lượt dán các miếng bìa vào bảng phụ

GV: Kiểm tra đánh giá bài làm của 2 nhóm

2. Dặn dò: làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản