Giáo án Hóa Học lớp 10: ĐỒNG VỊ – NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

Chia sẻ: abcdef_32

A-Mục tiêu bài học : - HS hiểu: - Khái niệm ĐỒNG VỊ - Cách xác định nguyên tử khối trung bình - HS nắm vững cách tính M  tính M; tính %, tìm đồng vị thứ hai B- Tiến trình : 1-Kiểm tra bài củ : Bài tập sách giáo khoa 2 – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ các đồng vị hidro C -Giảng bài mới :

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 10: ĐỒNG VỊ – NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

ĐỒNG VỊ – NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNHA-Mục tiêu bài học :

- HS hiểu:

- Khái niệm ĐỒNG VỊ

- Cách xác định nguyên tử khối trung bình

- HS nắm vững cách tính M  tính M; tính %, tìm đồng vị thứ hai

B- Tiến trình :

1-Kiểm tra bài củ : Bài tập sách giáo khoa

2 – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ các đồng vị hidro

C -Giảng bài mới :HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GIÁO VIÊN - HS

Hoạt động 1 : I- ĐỒNG VỊ:

H tìm hiểu khái niệm Đồng vị là những nguyên tử có cùng số

đồng vị trong SGK proton nhưng khác số notron ( khác số

khối )
35
và Vd:
Cl
H giải thích tại sao 17
- Nguyên tố Clo có 2 đồng vị:
37
Cl
là 2 đồng vị của Clo
17


35 37
17 Cl 17 Cl

Viết các đồng vị củ C và

- Nguyên tố H có 3 đồng vị:
H
1 2 3
G lưu ý : 1H 1H 1H
; ;
- Do Z quyết định tính - Oxi có 3 đồng vị:
chất hóa học nên các đồng 16 17 18
8O 8O 8O
; ;
vị có tính chất hóa học
II-NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH:
giống nhau
Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị:
- Đồng vị có số nơtron 35 37
17 Cl 17 Cl
( chiếm 75% ) và ( chiếm 25%
khác nhau  tính chất lý
)
học khác nhau.
Vậy nguyên tử khối trung bình của Clo:

35.75  37.25
 35,5
MCl = 100
Hoạt động 2 :

Tổng quát:
H nghiên cứu SGK cho =
A
A.a  B.b  ...
biết NTK trung bình là gì 

và trả lời tại sao Cl có
NTK hay dùng là 35,5 ?

G đưa ra công thức tính Trong đó A, B là nguyên tử khối của

mỗi đồng vị
NTK trung bình .

Nêu 3 dạng toán đồng vị: a, b … là số nguyên tử hay %

1. Tính M và : a+b+ … = 100%

2. Tính %

3. Tìm đồng vị thứ hai
C-Cũng cố : Cho:

1. Biết đồng có 2 đồng vị : 65Cu chiếm 27% và 63Cu chiếm 73%.

của Cu
Tính M


2. Biết Cu có 2 đồng vị : 65Cu và 63Cu . Tính % của mỗi đồng vị.

Biết MCu = 63,546

3. Cho Cu có 2 đồng vị : 65Cu chiếm 27% . Tìm đồng vị thứ hai biết

Cu = 63,546
M
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản