Giáo án Hóa Học lớp 10: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Chia sẻ: abcdef_32

I.Mục đích yêu cầu: Học sinh biết: Ký hiệu hóa học, tên gọi và một số tính chất vật lý cơ bản của các nguyên tố trong nhóm oxy. Các nguyên tố trong nhóm oxy có số oxy hóa -2, +4, +6 trong các hợp chất (trừ oxy). Học sinh hiểu: Tính chất hóa học chung của các nguyên tố nhóm oxy là tính phi kim mạnh nhưng kém nhóm halogen. Quy luật biến đổi về cấu tạo và tính chất của các nguyên tố trong nhóm oxy. Quy luật biến đổi tính chất các hợp chất với hydro...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Học lớp 10: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

I.Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết:

Ký hiệu hóa học, tên gọi và một số tính chất vật lý cơ bản của các

nguyên tố trong nhóm oxy.

Các nguyên tố trong nhóm oxy có số oxy hóa -2, +4, +6 trong các

hợp chất (trừ oxy).

Học sinh hiểu:

Tính chất hóa học chung của các nguyên tố nhóm oxy là tính phi

kim mạnh nhưng kém nhóm halogen.

Quy luật biến đổi về cấu tạo và tính chất của các nguyên tố trong

nhóm oxy.

Quy luật biến đổi tính chất các hợp chất với hydro và hợp chất

hydroxit của các nguyên tố trong nhóm oxy.

II.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:

Bảng tuần hòan các nguyên tố hóa học.

Bảng phụ theo SGK, tranh.
Học sinh: Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, kỹ năng viết cấu

hình electron, khái niệm độ âm điện, số oxy hóa…

III. LÊN LỚP :

1 – On dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

CỦA GIÁO VIÊN

I – VỊ TRÍ NHÓM OXI TRONG BẢNG

TUẦN HOÀN HÓA HỌC CÁC NGUYÊN

TỐ :

- Thuộc nhóm VIA , gồm các nguyên tố :Lưu
Oxi Selen Telu Poloni

huỳnh

KHHH O S Se Te Po
Rắn Rắn Rắn Rắn
T/thái Khí

Màu Không Vàng Nâu Xám Anh

đỏ kim

CT O2 S Se Te PoII - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN

TỐ NHÓM OXI :

1 – Giống nhau :

- Có 6e lớp ngoài cùng : ns2np4   

- Trạng thái cơ bản : có 2 e độc thân :

R + 2e  R2-  các nguyên tố nhóm

Oxi có tính oxi hóa .

2 – Khác nhau :Oxi S  Te
- Không có phân - Có phân lớp d  có 4

lớp d  có 2 e hoặc 6 e độc thân khi bị

độc thân kích thích .   
   
  
- Có soh -2 trong
  
các hợp chất


- Ngoài soh -2 , còn có soh

+4 , +6 trong hợp chất với

các nguyên tố có độ âm

điện lớnII – TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ
TRONG NHÓM OXI :

1 – Đơn chất ;

- Tính phi kim yếu dần , tính kim loại

mạnh dần

- Độ âm điện giảm dần

- Tính oxi hóa giảm dần .

2 – Hợp chất :

a) Hợp chất với hidro :H2R H2O H2S H2Se H2Te

Lỏng Khí Khí Khí

H
2O

H2R  dd H2R : tính axit tăng

b) Oxit – hidroxit : tính axit giảmRO2 SO2 SeO2 TeO2

RO3 SO3 SeO3 TeO4

H2RO3 H2SO3 H2SeO3 H2TeO3
H2RO4 H2SO4 H2SeO4 H2TeO4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản